Skip to main content

Útmutató az akkumulátor gyorstöltéséhez – 1. rész

Megjelent: 2023. augusztus 10.

Arrow lidAmíg a nagyobb akkumulátorkapacitás növeli a készülék élettartamát, a töltési idő alacsonyan tartása további kihívások elé állítja a tervezőket. A gyorstöltés az eszközök széles skáláján alkalmazható, beleértve a fogyasztói, orvosi és ipari alkalmazásokat. Ez a kétrészes sorozat áttekintést nyújt az akkumulátorok gyorstöltési képességeinek megvalósításával kapcsolatos kihívásokról. Az 1. rész a töltő és a töltöttségmérő felosztását tárgyalja a hoszt és az akkumulátorcsomag között – a rendszer rugalmasságának növelése, a teljesítményleadás minimalizálása és az általános felhasználói élmény javítása érdekében –, valamint a biztonságos töltést és kisütést biztosító felügyeleti funkciókat. A 2. rész a párhuzamos akkumulátorokkal működő gyorstöltő rendszer megvalósítását vizsgálja.

 

A mobileszközök korában az akkumulátor élettartama az egyik legfontosabb felhasználói élményt befolyásoló tényező. Bár fontos az energiatakarékos technológia alkalmazása az eszközökben, de ez csak egyik meghatározója a megoldásnak. Tekintettel a mobileszközök növekvő képességeire és az egyre nagyobb energiaigényre, az eredeti berendezésgyártók (OEM-ek) emelik az akkumulátor élettartamát a kapacitásának jelentős növelésével együtt.
Egyre népszerűbbek például az olyan architektúrák, mint az 1S2P (1 cella sorosan, 2 cella párhuzamosan), amelyek két cellát használnak párhuzamosan a teljes kapacitás növelése érdekében. A nagyobb akkumulátorkapacitás hátránya a töltési idő növekedése. A töltési idő minimalizálása érdekében az akkumulátortechnológia fejlődése révén a töltési áram 2 C-ról 3 C-ra vagy 6 C-ra emelkedik (xC az akkumulátor névleges amperóráján egy óra alatt áthaladó áram x-szerese). Például egy 2000 mAh-s cella akár 12 A töltőáramot is felhasználhat anélkül, hogy ez negatívan befolyásolná az akkumulátor megbízhatóságát.
A nagy áram különleges gondosságot igényel a biztonságos töltés és kisütés biztosítása érdekében. A cellák párhuzamos használatakor a fejlesztőknek az impedancia és a kezdeti kapacitás eltéréseire is ügyelniük kell. Cikksorozatunk első részében áttekintjük az akkumulátorok gyorstöltési képességeinek megvalósításával kapcsolatos kihívásokat mindenféle típusú eszköz esetében, beleértve a fogyasztói, orvosi és ipari alkalmazásokat is.
Azt is megvizsgáljuk, hogyan lehet az akkumulátorokat nagy teljesítményű 1S2P elrendezésben tölteni, valamint azt, hogyan lehet a töltőt és az üzemanyagmérőt a hoszt és az akkumulátorcsomag között felosztani a rendszer rugalmasságának növelése, az energiaelosztás minimalizálása, továbbá az általános felhasználói élmény javítása érdekében.

 

Az akkumulátortöltő alapjai – miért fontos a töltöttségmérő elválasztása

Az akkumulátortöltő rendszer kulcsfontosságú elemei maga a töltő és a töltöttségmérő, amely olyan mérőszámokat jelez, mint az akkumulátor töltöttségi állapota (SOC), az üres töltésig eltelt idő, illetve a töltöttségi szintig eltelt idő. Az töltöttségmérő megvalósítható a hosztoldalon vagy az akkumulátorcsomagban (lásd az 1. ábrát).

 

1. ábra Az akkumulátor töltöttségmérője megvalósítható a hosztoldalon vagy az akkumulátorcsomagban

 
Ha a töltöttségmérő az akkumulátorcsomagba van beépítve, akkor az információk tárolásához nem-felejtő (nonvolatile) memóriára van szükség. A tápútvonalon lévő MOSFET-ek figyelik a töltési/kisütési áramokat, és védelmet nyújtanak a veszélyes állapotok ellen. Egy olyan eszköz, mint az Analog Devices MAX17330, egy akkumulátoros üzemanyagmérő beépített védelmi áramkörrel és akkumulátortöltő képességekkel (lásd a 2. ábrát).

 

akkumulátor gyorstöltés 2

2. ábra Egy MOSFET-szabályozással ellátott töltöttségmérő műszer blokkdiagramja

 
A töltő MOSFET finom granularitással szabályozható, hogy lineáris töltőt valósítson meg, amely önálló eszközként használható, ha a töltőforrás 5 V-ra van korlátozva, és a töltési áram 500 mA tartományban van. Mivel a lítiumakkumulátor töltése a töltési görbe 99%-ánál meghaladja a 3,6 V-ot, a teljesítményleadás korlátozott.

 

akkumulátor gyorstöltés 3

3. ábra A nagyfeszültségű/nagyáramú gyorstöltő rendszer blokkdiagramja

 
A nagyfeszültségű töltőforrás és a nagy töltőáram a töltő elé helyezett, a kimeneti feszültséget befolyásoló step-down konverterrel szabályozható (lásd a 3. ábrát). Ez szintén minimalizálja a feszültségesést, és ezáltal csökkenti a töltő MOSFET-en fellépő veszteségét (lásd a 4. ábrát).

 

akkumulátor gyorstöltés 4

4. ábra Step-down konverter használata a kimeneti feszültség szabályozására, hogy 10 A töltőáramot lehessen elérni nagy haté­konysággal. Az ábrán a MAX20743 step-down konverter látható VIN = 12 V-os értékkel

 
A töltöttségmérő beépítése az akkumulátorba lehetővé teszi, hogy az akkumulátor intelligenssé váljon, ami fejlett töltési változatokat és képességeket tesz lehetővé. A töltöttségmérő például az akkumulátorcsomagban lévő cellának megfelelő töltési profilt tárolhatja a nem-felejtő memóriájában. Ez azzal a további előnnyel jár, hogy a töltést leveszi a hoszt mikrovezérlő egységéről. Mostantól a töltő MCU-nak csak az akkumulátorcsomagból érkező ALRT jelet kell kezelnie, hogy a kapott riasztás típusának megfelelően növelje/csökkentse a step-down konverter kimeneti feszültségét.

CP: hőhatár → csökkenti a feszültséget.
CT: MOSFET hőmérséklethatár → csökkenti a feszültséget.
Feszültségesés: → növeli a feszültséget.

A CP egy olyan jelző, amely akkor kerül beállításra, ha a védelmi MOSFET-ekben folyó áram veszélyeztetheti a hőelvezetést. A CT egy olyan jelző, amely akkor áll be, ha a MOSFET hőmérséklete túl magas. A hőhatár és a MOSFET-határérték beállításai az nChgCfg1 regiszterkészlet segítségével konfigurálhatók.
A MAX20743-hoz hasonló programozható step-down konverter a PMBus® segítségével lehetővé teszi a kimeneti áram finom szabályozását. A step-down konverterbe integrált MOSFET-ek akár 10 A töltési áramerősséget is támogatnak. Ezen túlmenően, mivel a PMBus az I2C-t használja fizikai rétegként, egyetlen I2C busz használható a step-down konverter és a töltöttségmérő kezelésére is.
Az alábbi példa egyetlen 3,6 V-os lítiumcella töltésének módját mutatja be. Az 5. ábra a töltőrendszerben a feszültségek és az áramok időtartománybeli alakját mutatja. Konkrétan a grafikon az akkumulátor feszültségét, az akkumulátor áramát és a buck konverter kimeneti feszültségét mutatja.

 

akkumulátor gyorstöltés 5

5. ábra Egycellás gyorstöltés egy 3,6 V-os lítiumcellához

 
Amint látható, a step-down konverter kimenete (VPCK) 50 mV-ra van beállítva az akkumulátor feszültsége felett. Ezt a kimeneti feszültséget folyamatosan növeljük a feszültségesés (dropout) elkerülése, valamint a teljes teljesítményleadás minimalizálása érdekében.

 

Az akkumulátor biztonsági menedzsmentje

A gyorstöltéssel járó nagy áramok miatt az OEM-nek képesnek kell lennie garantálni a biztonságos töltést. Ezért egy intelligens gyorstöltőnek az átfogó akkumulátorkezelés részeként több fontos paramétert kell felügyelnie. Például az akkumulátor-hőmérséklet és a környezeti/helyiség-hőmérséklet nyomon követésével a gyorstöltő meg tudja határozni, hogy mikor kell csökkenteni a töltőáramot és/vagy a zárófeszültséget a biztonság garantálása és az akkumulátor élettartamának növelése érdekében, a cellagyártó előírásainak és ajánlásainak megfelelően.
A feszültség és az áram a hőmérséklet függvényében beállítható, hogy megfeleljen a hatzónás JEITA hőmérsékleti beállításoknak (lásd a 6. ábrát), valamint az akkumulátor feszültségén alapuló háromzónás lépcsős töltésnek.

 

akkumulátor gyorstöltés 6

6. ábra Hatzónás JEITA hőmérséklet-tartományok

 
Az akkumulátor élettartama tovább javítható egy olyan lépcsős töltési profillal, amely az akkumulátor feszültségének megfelelően változtatja a töltési áramot. A 7. ábra egy olyan lépcsős töltési profilt mutat, amely három töltési feszültséget és három megfelelő töltési áramot használ. A szakaszok közötti átmenetet egy állapotgépen keresztül lehet kezelni (lásd szintén a 7. ábrát).

 

akkumulátor gyorstöltés 7

7. ábra Lépcsős töltési profil a szakaszok közötti átmenetet kezelő állapotgépekkel

 
Fontos figyelembe venni, hogy az áram, a feszültség és a hőmérséklet összefügg egymással (lásd az 1. és 2. táblázatot).

 

akkumulátor gyorstöltés tab1

1. táblázat Töltési áram lépcsőzetes töltés és JEITA esetén

 

akkumulátor gyorstöltés tab2

2. táblázat Töltési feszültség lépcsőzetes töltéssel és JEITA-val

  

Párhuzamos töltés

Több cella párhuzamos töltése további kezelést igényel. A töltőnek például meg kell akadályoznia a kereszttöltést, ha a két akkumulátor feszültsége 400 mV-nál nagyobb mértékben tér el egymástól. A kereszttöltés csak akkor tolerálható korlátozott ideig, ha a legalacsonyabb cellatöltés túl alacsony a rendszer terhelhetőségéhez (lásd a 3. táblázatot és a 8. ábrát).

 

akkumulátor gyorstöltés tab3

3. táblázat A FET logika kezelése

 akkumulátor gyorstöltés 8

8. ábra A kereszttöltés megakadályozása érdekében a magasabb feszültségű akkumulátor kisütése blokkolva van, ha az akkumulátor ΔV > 400 mV

 A cikksorozat 2. részében egy párhuzamos akkumulátorokkal működő gyorstöltő rendszer megvalósítását vizsgáljuk meg értékelő készletek és egy Raspberry Pi lap segítségével.

 

Következtetés

A töltési és töltöttségmérő funkciók áthelyezése a hoszt oldaláról az akkumulátorcsomagra lehetővé teszi az egyes akkumulátorok egyedi vezérlését 1S2P konfigurációban. Ahelyett, hogy a töltés teljes körű irányításához hoszt MCU-ra lenne szükség, az intelligens töltő maga is képes a saját kimenetét az optimális töltési profilnak megfelelően kezelni. Mivel a hoszt oldalán a menedzselés a töltöttségmérő által generált ALRT-jelek kezelésére korlátozódik, a rendszerek könnyen alkalmazkodhatnak a különböző akkumulátorcsomagokhoz.
Az intelligens töltő szükség esetén blokkolni tudja a töltést és a kisütést is, hogy megakadályozza a kereszttöltést. Ez a megközelítés növeli egy tipikus gyorstöltő rendszer rugalmasságát, ahol az akkumulátorok közötti eltéréseket nem veszik figyelembe. A tervezés és a teljes töltési folyamat egyszerűsítése mellett az OEM-gyártók minimalizálhatják az energiaveszteséget, és az alkalmazások széles skáláján biztosíthatják a biztonságos töltést és kisütést, miközben a gyorsabb akkumulátortöltéssel javítják
a felhasználói élményt.

 

A szerzőkről

Franco Contadini több mint 35 éves tapasztalattal rendelkezik az elektronikai iparban. Tíz évnyi lap- és ASIC-tervezés után ipari, távközlési és orvosi ügyfeleket támogató alkalmazástechnikai mérnök lett, aki az energia- és akkumulátorkezelésre, jelláncokra, kriptográfiai rendszerekre és mikrokontrollerekre összpontosít. Franco számos alkalmazási jegyzet és cikk szerzője a jelláncokról és a tápellátásról. Elektronikai tanulmányait a genovai ITIS-en végezte.
Alessandro Leonardi a milánói Analog Devices ügyfélmenedzsere. Elektronikai mérnöki tanulmányokat folytatott, és a Politecnico di Milanóban szerzett alap- és mesterdiplomát. A diploma megszerzése után az ADI-nál a felhasználói alkalmazások gyakornoki programjában vett részt.

Szerzők: Franco Contadini – alkalmazástechnikai mérnök, Analog Devices
Alessandro Leonardi – ügyfélmenedzser, Analog Devices

 

További műszaki és kereskedelmi információkat az Analog Devices hivatalos hazai forgalmazójától, az Arrow Electronics Hungary-től kaphatnak.

 Arrow Electronics Hungary
1138 Budapest, Váci út 140.
Bihari Tamás,
Senior Field Application Engineer
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Tel.: +36 30 748 0457
www.arrow.com

 

#7f4e9f