Skip to main content

Texas Instruments: energiagyűjtésre is alkalmas, kis teljesítményű DC/DC-konverter

Megjelent: 2013. február 14.

A vezetékmentes szenzorokból álló adatgyűjtő hálózatok szenzorait a kihelyezésük után „el is lehetne felejteni”, ha nem kéne időről időre a tápellátásukról elemcserével gondoskodni. Ezt a nehézséget kívánja elkerülni az energiagyűjtés (energy harvesting) technikája, amely a környezetben mindig jelen levő, egyébként más célra fel nem használt fény-, hő- mágneses vagy vibrációs energiából állítja elő a vezetékmentes szenzorok tápfeszültségét. Ez azonban olyan alacsony energiaszint, amely csak külön e célra optimalizált, rendkívül kis teljesítménytartományban is jó hatásfokú átalakítókkal kezelhető.

.

Ezt az alkalmazási tartományt célozta meg a Texas Instruments (TI) a TPS62736-típusú feszültségcsökkentő DC-DC-konverterével, amely elegendően magas hatásfokkal képes előállítani a tápfeszültséget a10 μA-től 50 mA-ig terjedő terheléstartományban, miközben sajátfogyasztása aktív állapotban 350, készenlétben pedig csupán 20 nA. 15 μA-nél nagyobb terhelőáramoknál a hatásfoka már meghaladja a 90%-ot. A konverter tipikus alkalmazása egy szuperkondenzátor vagy vékonyréteg akkumulátor feltöltöttségi szinttől függően változó feszültségéből programozható, stabil kimeneti feszültség előállítása. A TI más áramkörökkel is igyekszik segíteni az energiagyűjtéses alkalmazások fejlesztését: a bq25504 típusjelű, 330 nA sajátfogyasztású töltőáramköre akár egyetlen, gyengén megvilágított szolárcella vagy kis hőmérséklet-különbségű termo­elektromos elem gyűjtött energiáját is hasznosíthatóvá teszi. Az MSP430FR59xx mikrokontroller-család pedig a gyűjtött „cseppnyi” energián is  „megélő”, intelligens, vezetékmentes szenzorok vezérlő­egységeként használható.

www.ti.com