Skip to main content

SB-Controls – az idén is roadshow

Megjelent: 2016. május 03.

1ábraSzokás mondani: „Nyerő csapaton ne változtass”. Ez az SB-Controls Kft.-re abban a – kissé tágabb – értelemben igaz, hogy az idén is folytatják az évek óta „nyerő” gyakorlatot: hagyományos tavaszi roadshow-juk állomásain egy-egy referenciamunkájuk közelébe hívják meg azokat a partnereiket, akik többet akarnak megtudni a vállalkozás munkájáról, termék- és megoldáskínálatáról.

A 2016-os roadshow állomásai

Az idei roadshow az április 12. és 22. közötti időszakban hét állomást érintett. Minden helyszín délelőtti programja hasonlóan alakult: az érdeklődők a cég munkatársaival folytathattak „kétirányú kommunikációt”: megtekinthették a prezentációkat, és akár egyedi szakmai problémáikkal kapcsolatban is kikérhették a cég tanácsadóinak véleményét. Az ebédszünet után viszont azt láthatták, ami az adott konferenciahelyszínt a roadshow minden más állomásától megkülönbözteti: a vállalkozás által végzett referenciamunkák eredményét meglátogatva, működő rendszerek megtekintésével láthattak egy-egy „éles” példát arra, hogyan lehet a Saia automatizálási termékkínálatával valós problémákat megoldani, biztonságos és korszerű szolgáltatást nyújtani, csökkenteni a rendszer hátrányos környezeti befolyását, és – nem utolsósorban – üzemeltetési költségeit. Az egyes helyszíneken az alábbi – az energiamenedzsment, az épületautomatizálás és a közmű-üzemeltetés körében megvalósított – Saia-rendszermegoldásokat láthatták az érdeklődők: 

  • A győri ETO Park: szabadidőközpont és sportcentrum energetikai rendszerének adatgyűjtése, energiamenedzsmentje és optimalizálása,

  • Bük: szennyvíztisztító telep folyamatirányító és energia-monitoring-rendszere,

  • Paks: szakközépiskola fűtési rendszerének rekonstrukciója,

  • Sikonda: az Ambient Hotel hőszivattyús hűtő-fűtőrendszerének automatizálása,

  • Szolnok: a REPTÁR repüléstechnikai múzeumban kiépített épületautomatikai rendszer,

  • Kecskemét: a megyei kórház energetikai mérő- és adatgyűjtő rendszere,

  • Makó: vízműben kiépített arzénmentesítő rendszer automatizálása és távfelügyelete.

A felsoroltakon kívül az SB-Controls számos további projektje működik skeresen. Ezekből mutat szemelvényeket az 1., 2., 3. és 4. ábra.

1ábra

1. ábra Gyárcsarnok felügyeleti rendszere - Szombathely

Az előadások

Az előadások anyagát teljes egészében itt nem ismertethetjük – inkább a kritikusabb hangvételű, általános szakmai tapasztalatként megfogalmazható megállapításokból adunk szemelvényeket. Mindenekelőtt a hallgatóság természetesen megismerhette az SB-Controls Kft. „életrajzát”. Ebből – a történeti érdekességet leszámítva – ma a „végeredmény” a legérdekesebb: a 100%-os magyar magántulajdonba került cég a Saia termékeinek kizárólagos hazai disztribútora és a Saia-termékeken alapuló rendszermegoldások képzett tervezője és kivitelezője. Elsősorban az energetika, az épület- és közműautomatizálás területén szerzett gyakorlatot, és ez határozta meg azt a centrumot, amit az idei roadshow-előadások „körüljártak”. Hazai referenciamunkáik közül – csak a szakmai elismertség érzékeltetésére – elég megemlíteni, hogy a Budapest Airport energetikai és épületautomatizálását is az általuk kivitelezett rendszer vezérli.

Az automatizálás nem „automatikus megoldás” a felhasználó problémáira

A cég megközelítésére jellemző, hogy az automatizálási rendszerek életciklusát az igény felmerülésétől és a tervezéstől a kivitelezésen át az üzemeltetésig a szereplők – megrendelő, tervező, kivitelező, üzemeltető, karbantartó – egyedi szemszögéből vizsgálja.

2ábra

2. ábra Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet – Edelény


Emiatt fontos az a téma is, amit a „Tervezők és kivitelezők szerepe az automatizálásban” című előadás érint. Lényege, hogy egy automatizálási rendszer sikere vagy kudarca sokszor már a tervezésnél eldől: a tervezők sokszor választanak olyan egyszerű, alaposabb átgondolást nem igénylő megoldásokat, amelyek „nem hozzák ki a maximumot” a beruházó ráfordításaiból. Az intelligens automatizálási megoldásokban pedig rengeteg lehetőség rejlik.

3ábra

3. ábra Biogázerőmű – Zalaszentmihály

4ábra

4. ábra Gyárcsarnok szellőzése - Kecskemét


Gyakori, hogy a tervező érdekeltsége egy megvalósítható – de egyáltalán nem biztos, hogy optimális – terv elkészítésénél véget is ér, az elérhető energiamegtakarítás sokszor nem elsődleges szempont. Az SB-Controls munkatársai sokszor találkoznak „hajmeresztő” megoldásokkal, amelyek a minimális szakmai követelményeknek sem tesznek eleget (5. ábra). Az energiaköltségeket növeli a szakszerűtlen, „fejben tárolt” ismeretek alapján történő, „szubjektív” üzemeltetés, amely rugalmatlanul alkalmazkodik a rendszer működését érintő külső körülmények változásaihoz.

5ábra

5. ábra Sok helyen hasonló megoldások képviselik az „automatizálást”


A kulcsszavak: mérés, feldolgozás, beavatkozás, felügyelet; az utóbbi manapság egyre inkább távfelügyelet (is). Az „egycélú” automatizálás helyett valóban célszerű kihasználni a programozható automatikai vezérlők lehetőségeit, mivel az integrált, több szempontot összehangoló megoldások nagyobb gazdasági előnyt hoznak. A cég ennek elősegítésére például „gépész nyelven” fogalmazott tanfolyamokkal segíti az alkalmazók közelebb kerülését a hatékonyabb megközelítések felismeréséhez (6. ábra).

6ábra

6. ábra A gépészeti berendezést az automatikai elemekre is tekintettel célszerű tervezni


A „Szerepek az energiahatékony automatikai rendszerekben” című előadásból azt a gondolatot emeljük ki, amely a szokásos kivitelezési folyamat gyakori „buktatója”: a hagyományos automatizálási megoldások nagyon nehezen tudják követni a kivitelezés közben szinte törvényszerűen módosuló megrendelői igényeket, amelyek miatt menet közben kell „újratervezni” a rendszert a már megvalósított részek lehetőség szerinti érintetlenül hagyásával. Az eredmény az eredeti, világos célkitűzést ellenőrizhetetlen irányokba „téríti el”, és sokszor minden garancia nélkül hagyja magára a felhasználót a gyakran meghibásodó és nem hatékony rendszerével. A szabadon programozható, nemzetközi garanciával rendelkező automatikai elemekből kivitelezett rendszer viszont rugalmasan és költséghatékonyan követi a menet közben változó felhasználói igényeket. 

Fontos kérdést érint az „Üzemeltetők hatása az automatizálásra” című előadás is. A sikertelen automatizálási projektek sorsa gyakran már az óvatoskodó, gyakorlatlan tervezéskor eldől. Ezt „súlyosbíthatja” tovább az ellenőrizetlen kivitelezés, az „alultervezett” beruházási források által kikényszerített, eltúlzott költségkímélés. És itt kezdődik az üzemeltető felelőssége: a hibás beszabályozás és a felkészületlen üzemeltetés, az elmaradó vagy felületes karbantartás is hozzájárulhat egy automatizálási projekt kedvezőtlen tapasztalataihoz. Ez sokszor a mai beruházási gyakorlat rendszeresen „visszaköszönő” hibáiból is ered. Ha a tenderkiírásban azt is olvashatjuk, hogy a feladatot az X cég automatizálási termékeivel kell megoldani, az eszközpark központi kérdéssé nyilvánításával háttérbe szorulnak a felhasználó és az üzemeltető valódi műszaki és gazdasági elvárásai, igényei. A legalacsonyabb árajánlatot sokszor a legalacsonyabb beruházási költséggel azonosítják – figyelmen kívül hagyva az esetleg ezzel járó magasabb üzemeltetési, karbantartási és bővítési költségeket, továbbá a megbízhatatlanabb megoldás miatt gyakoribb meghibásodások negatív következményeit. A rendszer optimális beállítása sokszor már nem része a beruházásnak, azt a felhasználó külön fizeti meg, vagy eleve elmarad a precíz beszabályozás. Az üzemeltetési költségek csökkentésére az SB-Controls mindenképpen megfontolásra érdemesnek tartja a távfelügyelet megvalósítását: nem kell fizetni a „ha kell, ha nem” jelenlevő ügyeletért, vagy azokért a rendszeres felügyeleti bejárásokért, amelyeknek az esetek nagy részében annyi a megállapítása, hogy a rendszer normálisan működik, nincs teendő. A távfelügyelt rendszerek rendellenes működése esetén viszont gyors a reagálás: kevesebb a nem tervezett leállásokból adódó üzemkiesés.
Úgy véljük, az automatizálás kérdéseinek ez a megközelítése, amely nemcsak annak előnyeit hangsúlyozza, hanem felhívja a figyelmet a – nemcsak lehetséges, de gyakori – buktatókra és elkerülésük módjára is, igen hasznos lehet mindenki szemléletének formálásában, aki potenciális megrendelőként automatizálási beruházást, felújítást vagy korszerűsítést tervez. 

 

Tóth Ferenc

Még több SB-Controls

 

Címkék: roadshow | energiamenedzsment | épületautomatizálás