Skip to main content

A DATCON villamos energiaszolgáltatás-felügyeleti műszerei

Megjelent: 2015. december 11.

Datcon 1A zavartalan villamosenergia-ellátás a civilizált társadalom egyik alapvető igénye. Nincs olyan ágazata a nemzetgazdaságnak, amely ne érezné meg kisebb-nagyobb működési zavarait. A lakosság, a termelő és a szolgáltató szféra egyaránt érdekelt a megfelelő minőségű szolgálta­tás fenn­tartásában. A villamosenergia-szolgáltatás minő­ségének mérése ezért energiater­melőnek és professzionális fogyasztónak egyaránt elemi érdeke.

 

 

A villamos energia ma az ipar, a mezőgazdaság, a kereskedelem, a közlekedés és mindenféle szolgáltatás legfontosabb „alapanyaga”. Jelenlétére éjjel és nappal folyamatosan számítunk, ami azért is különleges kihívás, mert jelentős mennyiségű elektromos energia tárolására ma még nincs általánosan használható, egyszerű és biztonságos módszer. A villamosenergia-szolgáltatás minőségét a hétköznapi ember leginkább a „van vagy nincs” kérdésével társítja, illetve, ha van, vannak-e benne olyan anomáliák, amelyek a szolgáltatás felhasználása közben az érzékszerveinkkel is észlelhető következményekkel járnak. A tapasztalatok szerint ezeken az elemi „minőségi jellemzőkön” számos ipari fogyasztónak sem terjednek túl lényegesen az igényei, pedig a villamos energia mint szolgáltatás minőségét számos, jól mérhető, objektív tulajdonsággal lehet jellemezni, amelyek rendellenes értékei környezetterhelésben és pénzben egyaránt jól kifejezhetők. Ez utóbbi azért is említést érdemel, mert az Európai Unió terü­letén egyes becslések szerint évi 10 milliárd EUR a nem kielégítő minőségű elektromosenergia-szolgáltatásra visszavezethető kár nagyságrendje. Meglepő ugyanakkor, hogy a károk megelőzésére fordított összeg ennek mindössze 5%-a. A szolgáltatásminőségre való fokozott „odafigyelés” ára tehát bőségesen megtérül. Lényeges tehát a minőségi jellemzők pontos és reprodukálható mérése a vonatkozó szabványok szerint, amely sajátos műszerezési technológia kidolgozására késztette a fejlesztőket. A DATCON Ipari Elektronikai Kft. termékválasztékában is megtalálhatók az energiahálózat paramétereit mérő legfontosabb műszerek.

A PQRM5300-hálózatanalizátor

A készülék a DATCON energetikai műszercsaládjának legtöbb infor­mációt nyújtó tagja, amely – a villamos hálózat alapjellemzőin túl - az IEC 61000-4-30 szabvány szerint a háromfázisú villamos hálózat minőségi jellemzőit is méri.
A szokványos táblaműszerként beépíthető készülék (1. ábra) gyakorlatilag teljes körű elemzést készít a háromfázisú elektromosenergia-szolgáltatás minőségéről.

 

Datcon 1

1. ábra A PQRM5300 hálózatanalizátor


A PQRM5300 műszer (1. ábra) által vizsgált minőségi jellemzők:

 • Fázisfeszültségek (125 vagy 250 VAC ) és a fázisok, valamint a null­vezető árama (5 AAC). Leválasztás szélessávú mérőváltókkal az MSZ EN 61010-1 szabvány szerint,

 • Fázisfeszültségek letörése, kimaradása, túllövése,

 • Fázisfeszültségek harmonikus összetevőinek vizsgálata a 40. felharmonikusig,

 • Torzítási tényező (THD) számítása a fázisfeszültségekre és a fázi­sok, valamint a nullvezető áramára,

 • Hálózati kiegyensúlyozatlanság mérése,

 • Csillagpont-eltolódás számítása,

 • Flicker,

 • Jelalak- és fazorábrázolás,

 • Hatásos, meddő és látszólagos teljesítmény,

 • Teljesítménytényező fázisonként és összegzetten,

 • A hálózatból felvett vagy a hálózatra termelt villamos energia, az induktív vagy kapacitív meddőenergia (fázisonként és összegzetten),

 • Frekvencia,

 • Fázisszög fázisonként.

A műszer bemenetein 5 AAC és 125 vagy 250 VAC méréstartományú háromfázisú jeleket fogadhat a CAT-III mérési kategória előírásai szerint. Felhasználói interfésze színes, háttérvilágításos grafikus kijelző és menüvezérlő gombok segítségével valósul meg. A mért jelalak és trend SD-kártyán tárolható későbbi kiértékelés céljából.
A készülék szabványos, ¼ DIN táblakivágásba építhető műszerházban foglal helyet. A ház az előlap felől IP54 védettségű.
A PQRM5300 számos kimeneti opcióval rendelhető, amelyből egyidejűleg kettő lehet a készülékbe beépítve:

 • Két, galvanikusan elválasztott, félvezetős, kétállapotú kimenet, amelyek fogyasztásmérési célra vagy határérték-túllépés jelzé­sére konfigurálhatók,

 • 2 × 0…20 mA / 4…20 mA-es, bármely mért értékhez hozzárendelhető, szigetelt analóg távadókimenet,

 • RS485-szabványú, szigetelt kimenet, MODBUS RTU / ASCII Slave protokollal, amely segítségével egy PLC vagy számítógép valamennyi mért értéket kiolvashat,

 • Ethernet-csatlakozás, amelyen át MODBUS TCP és beágyazott webszerver segítségével interneten is elérhető a készülék,

 • A működési paraméterek az előlapi nyomógombok segítségével grafikus kezelőfelülettel konfigurálhatók,

 • Tápellátás: 19…35 VAC / 25…50 VDC, vagy 90…250 VAC/DC, rendeléstől függően.

A készülék minden mérési képessége és pontossági adata itt nem részletezhető, összefoglalásul csupán annyit jegyzünk meg: minden olyan jellemzőt mér, amelyet a jelenkor követelményeinek megfelelően a versenytársak termékei is mérnek, megfelel mindazon szabványnak, amely ma egy energiaszolgáltató vagy professzionális fogyasztó tevékenységét meghatározza, és mindezt igen versenyképes áron.

A PQRM5300 33 háromfázisú, multifunkciós teljesítménymérő

Bár a PQRM5300 33 (2. ábra) az előbbiekben ismertetett hálózat­analizátor tervezésekor szerényebb szolgáltatásokat tűztek ki célul a fejlesztők, az eszköz segítségével nyerhető információk választéka nem elhanyagolható: a háromfázisú hálózat 51-féle jellemzőjét méri. Ezek közt megtalálható

 • A fázisfeszültség és fázisáram, valamint a vonali feszültségek effektív értéke,

 • A hatásos, meddő és látszólagos teljesítmény, valamint a teljesítménytényező (fázisonként és összegzetten),

 • A hálózatból felvett vagy a hálózatra termelt villamos energia, az induktív vagy kapacitív meddőenergia (fázisonként és összegzetten),

 • A frekvencia és a fázisszög.

A készülékkel valamennyi mért érték folyamatosan monitorozható.

 

Datcon 2

2. ábra A PQRM5300 33 multifunkciós teljesítménymérő

 

A távadó feszültségbemenetei galvanikusan csatoltak, az árambemeneteket szélessávú áramváltó választja le a mérendő hálózattól. Az 5 AAC (opcionálisan 1 AAC) áram-, illetve 250VAC (opcionálisan 125 VAC) feszültségbemenetek teljesítik a CAT III mérési kategória előírásait.

A PQRM5300 33 számos kimeneti opcióval rendelhető, amelyből egyszerre egy lehet a készülékben:

 • 2 × 0…20 mA / 4…20 mA-es, a készülék egyéb részeitől galvanikusan elválasztott áramkimenet. Ezek bármely mért értékhez hoz­zá­rendelhetők és szabadon skálázhatók,

 • RS485, galvanikusan elválasztott kommunikációs kimenet, MODBUS RTU / ASCII Slave protokollal, amellyel valamennyi mért érték kiolvasható PLC vagy számítógép segítségével,

 • Két, galvanikusan elválasztott, félvezetős kétállapotú kimenet, amely fogyasztásimpulzus-kimenetként használható, de határérték-átlépés jelzésére vagy teljesítménykorlátozás előrejelzésére is konfigurálható.

A készülék működési paraméterei (az áram- és feszültségváltó átté­telei, határértékek, határérték-üzemmódok, kimenetek stb.) az elő­lapi nyomógombok segítségével, valamint a monokrom grafikus kijelző menürendszerén vagy USB-porton csatlakoztatott számítógép konfiguráló programjával is beállíthatók, illetve módosíthatók.
A tápellátás opciói, valamint a beépítési méretek azonosak a PQRM5300-nál ismertetett adatokkal.

A PQRM5100 11 és a PQRM5100 31 multifunkciós teljesítménytávadók

Az eddigiekben közvetlen leolvasású és kezelésű mérőeszközökről szóltunk, de a DATCON energetikai mérőeszköz-családjában irányítástechnikai rendszerbe építhető, többfunkciós teljesítménytávadók is megtalálhatók. Ezek DIN-sínre rögzíthető felépítésükkel és az irányítástechnikában szokásos kommunikációs lehetőségeikkel zavartalanul illeszkednek az irányítástechnikai műszerszekrények megszokott moduláris felépítésébe. A két modell között csupán annyi
a különbség, hogy a PQRM5100 11 egyfázisú, a PQRM5100 31 pedig háromfázisú hálózatok paramétereinek távadására használható.
A két eszköz képességeit egyszerűbb a PQRM5100 31 (3.  ábra) készülékkel kezdeni, mivel lényegében a fentiekben ismertetett PQRM3300 33 háromfázisú, multifunkciós teljesítménymérő funkcióit valósítja meg a kijelző és a kézi menüvezérlés lehetőségeit kivéve, az irányítástechnikai szabványoknak megfelelő modulkivitelben. A mérési tulajdonságok beállítása USB-porton csatlakoztatott számítógépen futó konfiguráló programmal végezhető.

 

Datcon 3

3. ábra A PQRM5100 31 multifunkciós teljesítménytávadó


A PQRM3100 11 multifunkciós teljesítménytávadó egyfázisú hálózat paramétereinek mérésére szolgál. Ennek megfelelően értelemszerűen kevesebb (51 helyett 12-féle) adat mérésére alkalmas.
Mindkét készülék mindössze 22,5 mm szélességű, DIN TS-35 sínre pattintható kivitelben sorkapocsdoboz kivitelű. A mérendő hálózat kapcsait a készülékház két oldalfelületén található csavaros szorítókkal lehet csatlakoztatni. A csatlakozópontok száma az egy- és háromfázisú kivitelnél értelemszerűen különböző.

Az ismertetett készülékek sokoldalúsága teret enged az alkalmazás során változó, bővülő igényekhez történő alkalmazkodásnak, kedvező ár–érték aránya pedig a méréstechnikai követelmények gazdaságos kielégítését teszi lehetővé.

A cikkben bemutatott méréstechnikai eszközöket a DATCON Ipari Elektronikai Kft. fejleszti, gyártja és forgalmazza.

 

DATCON Ipari Elektronikai Kft.
1148 Budapest, Fogarasi út 5. 27. épület
Tel.: +36 1 460 1000, fax: +36 1 460 1001
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

www.datcon.hu

Még több DATCON

 

Címkék: teljesítménymérő | hálózat analizátor | teljesítménytávadó | energiahálózat | minőségmérés