Skip to main content

Osram: nemzetközi együttműködés a ledek képességeinek javítására

Megjelent: 2017. március 01.

opto led dies 1A ledek elektromos, optikai és termikus tulajdonságainak javítására irányuló törekvések miatt egyre nagyobb figyelmet kap az új tulajdonságokkal rendelkező anyagok használata. Ennek kutatására indult a FLINGO-projekt, amely öt vállalat, egyetem és más kutatóhely erőforrásait egyesíti az Osram szakmai koordinációja mellett.

 

 

A betűszó feloldása – funcionális, szervetlen anyagú rétegek az új generációs optikai eszközökhöz – kifejezi annak célját. A projekt keretében különféle rétegképző eljárásokat (atomi szintű réteglerakást, permettel felvitt anyagréteg pirolízisét és gélalapú réteglerakást) vizsgálnak meg a magas minőségű ledes fényforrások gyártására való alkalmasság szempontjából. Az Osram szakemberének irányítása alatt a projektpartnerek a ledek minden minőségi jellemzőjére kiterjedő minőségjavítást tűztek ki célul, beleértve a megnövelt élettartamot, az elektromos rétegellenállás csökkentését és a megnövelt fényhasznosítást. Ez új anyagok alkalmazását és azok innovatív rétegkialakítási technikáinak kidolgozását igényli. A FLINGO-projekt résztvevői az irányításért is felelős Osramon kívül egy lisszaboni egyetem, egy finn vékonyréteg-technológia-fejlesztő vállalat, a Fraunhofer Intézet és a Vilniusi Egyetem. A Fraunhofer Intézet a rétegtechnológiai know-how-jával, a portugál Uninova a nagymértékben átlátszó és jó vezetőképességű p-réteg kialakítására vonatkozó ismereteivel, a finn Picosun az atomi réteglerakásban szerzett tapasztalataival, a Vilniusi Egyetem pedig a vékony rétegek vizsgálatára alkalmas technológiájával járul hozzá a projekt sikeréhez, az Osram pedig a tömeggyártásra alkalmas technológia kidolgozásával foglalkozik majd, amely Európát kívánja „helyzetbe hozni” és versenyképessé tenni a ledek világpiacán.

www.osram.com