Skip to main content

Infineon: kutatás a DC energiahálózatok áramkör-megszakítóiról

Megjelent: 2017. április 13.

Egy német kutatócsoport lefektette a technológiai alapjait annak, hogyan lehetne az energiaellátó hálózat és az abban használt készülékek energiaveszteségét nagyjából a felére csökkenteni. Ennek kulcsát abban látják, hogy ezekben a rendszerekben egyenáramú energiaátvitelt használnak a jelenleg használt váltakozóáramú helyett.

 

A kutatók egy öttagú konzorciumot hoztak létre a NEST-DC projekt végrehajtására, amelynek tagjai az ipar és a tudományos intézetek. Céljuk, hogy megalapozzanak egy olyan technológiát, amely teljesen félvezetős, elektronikus módszerekkel képes válaszolni a DC energiaátvitel egyik jelentős szakmai kihívására, az áramkörmegszakítók tervezésére. Az új áramkör-megszakítóknak a lehető leggyorsabban és a legnagyobb biztonsággal kell kapcsolniuk az egyenáramú energiavezetékeket, és vészhelyzet esetén a lehető leggyorsabban kell megszüntetniük az energiatovábbítást. Az ilyen megoldásoknak különös aktualitást ad, hogy a megújuló forrásokból származó – tipikusan DC – energiát minél egyszerűbben lehessen az energiahálózatra és az energiatárolókra kapcsolni a hálózat stabilitásának növelésével. Az egyenáramú energiaátvitellel sokkal kompaktabb kialakításúak lehetnek a villamos energiát hasznosító készülékek, pl. az e-járművek töltői is. A kutatási konzorcium vezetője az Infineon Technologies, együttműködő partnerei pedig az Airbus, az E-T-A Elektrotechnische Apparate GmbH, a Siemens AG és a brémai egyetem „Villamos hajtások, teljesítményelektronika és készülékek” Intézete. A projektet az European Center for Power Electronics e.V. (ECPE) is támogatja. Az egyenáramú energiaátvitel előnyei már korábban is ismertek voltak, de nem létezett kis méretű és költséghatékony megoldás az áramkör-megszakítás közben fellépő ívhúzás problémájára.

www.infineon.com