Skip to main content

GaN: az ipar egyre jelentősebb „ütőkártyája”

Megjelent: 2023. augusztus 30.

Innoscience lidAz elektronikai ipar máig legfontosabb alapanyaga, a szilícium sok mindenre jó, de a teljesítményelektronikai iparnak nem mindenben felel meg. Az elektronikus kapcsolók terén sokat várnak a „vegyes” félvezető kristályrácsok, a szilíciumkarbid (SiC) és a galliumnitrid (GaN) használatától. A cikk egy, a GaN bevezetésében elkötelezett cég bemutatkozása, amely folyamatos műszaki innovációval „megy elébe” a mérnökök fokozódó követelményeinek.

 

A GaN (gallium-nitrid) alapanyagú teljesítményelektronikai eszközök világpiaca minden jel szerint virágzik. Bármilyen kimutatásban is nézzük, a félvezetőiparnak ez a szegmense az évtized végére dollármilliárdokat ér majd. A Straits Research szerint például a világ GaN-erőforrásainak piaca 2030-ra eléri a 2,8 milliárd dollárt, szemben a 2021-es mindössze 178,2 millió dollárral, ami az előrejelzés időszakára (2022-2030) figyelemre méltó, 35,8%-os CAGR-t jelent (Compound Aggregate Growth Rate – a befektetés éves értéknövekedési üteme egy adott időszakra). Valójában, bár – különböző kulcsfontosságú piaci szereplőkre hivatkozva – sok ehhez hasonló előrejelzés van forgalomban, mi az Innoscience-nél úgy látjuk, hogy a GaN-alapú teljesítményelektronikai eszközök piaca 2025-ig lényegesen nagyobb lesz, mint azt bármely friss kutatás jelezte.
De mi is ennek a gyors növekedésnek a hajtóereje? Nos, röviden az energiaátalakítás magasabb hatásfoka, a nagyobb teljesítménysűrűség, a gyorsabb kapcsolási frekvencia, a kisebb méret és a teljes rendszerre vonatkoztatott anyagköltség (Bill of Material – BoM) alacsonyabb értéke.
Az elmúlt két évben számos piacvezető gyártó kidolgozta a saját GaN-technológiáját az okoskészülékek tápegységeihez és az akkumulátortöltőkhöz. Az Apple például azt állítja, hogy az asztali töltőkészülékei integrált GaN-technológiát tartalmaznak „a biztonságos és hatékony, nagy teljesítményű töltés felhasználói élménye érdekében”. Egy fali töltőjéről pedig így nyilatkozott az Apple: „A GaN-technológia növeli a töltés hatásfokát és gyorsaságát, így egy kis térfogatba sűrítve jókora teljesítményhez juthatunk”.

 

Előnyök iparágszerte

A fogyasztási cikkek gyorstöltőinek piaci szegmense (a GaN-alkalmazások élenjáró területe) mellett sok egyéb ipari szegmens is profitál azokból az előnyökből, amit a GaN-alapú teljesítmény­félvezetők kínálnak: nem utolsósorban az autóipar, az e-mobilitás eszközeinek gyártása, a repülés és az űrtechnika, valamint a védelmi ipar, a megújuló energia területén az adatközpontok, LED-meghajtók, lakossági audioberendezések, fejhallgatók, a nagyfeszültségű DC villamosenergia-átvitel és az okos energiahálózatok. Ezek a piacok egyre jobban odafigyelnek arra, hogy kihasználják a stabil működésű, kis méretű és nagy hatásfokú teljesítménykapcsoló rendszerekben rejlő potenciális kereskedelmi előnyöket.
Egy olyan területen például, mint az adatközpontok tápellátó rendszerei, a GaN alkalmazása megoldást kínálhat a nagy ASIC-csipek (Application Specific Integrated Circuit – alkalmazás­specifikus integrált céláramkör) tápellátásának szűk keresztmetszetére, és hatékonyan képes kielégíteni a GPU-k (Graphic Processing Unit – grafikus célprocesszor) nagy tápáramigényét. A GaN nagy kapcsolási frekvencián való alkalmazhatósága révén csökkenthető a tápegységek helyfoglalása, és ezzel elérhetővé válik a nagy teljesítménysűrűségű tápegységek megvalósítása.
Az újszerű járművekben a GaN kínál megoldást az olyan népszerű érzékelők megvalósítására, mint például a LIDAR (lézerfény visszaverődésén alapuló térletapogató érzékelő), amelyben a Si (szilícium) és a SiC (szilíciumkarbid) alapanyagok nem felelnek meg a nagy kapcsolási sebességre vonatkozó ipari követelményeknek.
A lehetőségeknek ezt a bőségét látva felvetődhet a kérdés, miért nem látjuk az alkalmazások számának szökőárszerű emelke­dését. Nos, mint az bármilyen bevezetés alatt álló technológiánál meg­figyelhető, olyan mérnöki és piaci követelményeknek kell megfelelni, mint a megbízható teljesítőképesség, a könnyű használatbavétel, a széles körű elérhetőség és az ellátás biztonsága és végül, de nem utolsósorban a versenyképes ár.

 

A piaci igények kielégítése

Az Innoscience cég 2015 végi megalapításának éppen az volt a központi szándéka, hogy a saját fejlesztésű InnoGaN™ technológiánk segítségével megbirkózhassunk ezekkel a nehézségekkel.
Ennek az innovációnak a középpontjában a teljesítőképesség áll, főként a feszültségnövelő rétegtechnológia (strain enhancement layer) révén, amely úgy valósul meg, hogy a kapuelektróda rétegrendszerének kialakítása után egy további réteget helyezünk el felette. A feszültségnövelő1 réteg által keltett mechanikai igénybevétel modulációja egy piezoelektromos polarizációtöbbletet hoz létre. Ez a hatás a 2DEGelektronsűrűség növekedését okozza, és ennek következtében a felületi ellenállás 66%-kal kisebb a feszültségnövelő réteggel nem rendelkező eszközökhöz képest. Az eredmény egy nagyon alacsony fajlagos bekapcsolási ellenállással (RDS(on)) rendelkező struktúra (1. ábra). Ezenkívül azt is kimutatták, hogy az ilyen technológia jelentősen segíti a dinamikus RDS(on) ellenőrzés alatt tartását.

 

Innoscience GaN 1

1. ábra


Eddig már több millió ilyen eszközt szállítottunk ügyfeleinknek kereskedelmi célú GaN-alkalmazásokhoz visszaküldött tételek nélkül, amely arra utal, hogy az eszköz teljesítőképessége és megbízhatósága magából a működési elvből következik.
Természetszerűleg a GaN-struktúra alapállapotban (zérus vezérlőfeszültségnél) vezető (depletion, kiürítéses típusú) eszközt eredményez, de a rendszertechnikai és alkalmazástechnikai mérnökök jellemzően inkább az alapállapotban kikapcsolt (enhancement, növekményes üzemmódú) eszközöket részesítik előnyben. Ez kezdetben nehézségeket okozott a korai felhasználóknak a GaN-meghajtó áramkörök viszonylagos összetettsége miatt.
E probléma megoldására több út is kínálkozott, főként azzal, hogy egymásra épülő (kaszkód) áramköri megoldást alkalmaztak diszkrét alkatrészekből álló, vagy a kapcsolóeszközzel egybetokozott kivitelben. Ezek a megoldások viszont néhány korlátozást hoztak magukkal az árat és a tokozat méretét illetően. Az ilyen problémák megkerülésére itt az Innoscience-nél egy p-típusú GaN-réteget (p-GaN) növesztünk az AlGaN-gát tetejére (2. ábra), amely Schottky-kontaktust alkot a p-GaN-réteggel. Ez végeredményben alapállapotban kikapcsolt, növekményes üzemmódú működést tesz lehetővé.

 

Innoscience GaN 2

2. ábra


Azonban már a kezdetek idején megértettük, hogy ezen áttörések ellenére a GaN-technológia szélesebb körű elfogadottságához a megbízható teljesítőképességnél és a könnyű használatnál többre van szükség. Három további probléma is felmerült, amelyeket meg kellett oldani.
Először is a mérnökök megfizethető GaN-technológiát kerestek. Az ipar egyszerűen nem volt hajlandó megvásárolni a felső kategóriás GaN-kapcsolóeszközöket. Igény merült fel egy nagy kapacitással rendelkező gyártóműre, amely egyszerre képes nagy mennyiségű végterméket kibocsátani, ugyanakkor alkalmazkodni tud a kereslet fluktuációjához is. A nagy tömegű elérhetőség valóban összhangban van a gyártás mennyiségéhez való gazdaságos alkalmazkodás és az alacsonyabb árak követelményeivel. Végül, de nem utolsósorban a mérnökök biztonságos ellátást is igényelnek ahhoz, hogy GaN-alapú végtermékeket fejleszthessenek anélkül, hogy a gyártás bármilyen okból való megszakadásától kelljen tartaniuk.
Tudtuk tehát, hogy csak a GaN-eszközök gyártásának drámai méretű felfuttatása és a saját gyártókapacitásaink feletti szoros ellenőrzés teszi lehetővé, hogy egyszerre felelhessünk meg az árakra, a mennyiségekre és az ellátás biztonságára irányuló követelményeknek.
Kezdettől fogva azt a stratégiát követtük, amely 8 inch átmérőjű szeletekből (waferekből) indul ki. Ez majdnem kétszerese annak a szeletenkénti darabszámnak, amelyet a 6 inches szeletekre alapuló gyártásból lehet kihozni. A koncepciónk része volt egy szilícium-kompatibilis gyártási folyamat megvalósítása is, ezért évekig tanulmányoztuk és optimalizáltuk a szilíciumtranzisztorok tömegtermelésének azokat a változatait, amelyek átvihetők voltak a GaN-hordozók megmunkálási folyamataira.
Az Innoscience mára a világ legnagyobb, 8 inch átmérőjű szilíciumhordozóra telepített GaN- (GaN-on-Si-) gyártási kapacitását birtokolja, amely jelenleg legfeljebb 10 ezer 8 inches szelet gyártására képes havonta. A kapacitásunkat 2025-ig 70 000 wafer/hónap értékre kívánjuk bővíteni. A kihozatalunk is igen magas, köszönhetően a legújabb gyártástechnológiáknak, amelyek a szilíciumeszközök gyártásában már bizonyították képességeiket.

 

Innoscience GaN 3

3. ábra

 

Rendszerhatásfok

Természetesen van egy további, egyre növekvő fontosságú tényező is bármilyen XXI. századinak tekinthető mérnöki tevékenységben: a fenntarthatóság és az ipar válaszképessége a környezetvédelem kihívásaira.
A GaN egy eredendően energiahatékony technológia. Ha például egyetlen GaN-alapú adatközpontszekrényt hasonlítunk össze egy hagyományos megoldással, az előbbinek évente 8 tonnával kevesebb a CO2-kibocsátása. Ez annál inkább tűnik kiemelkedő hozzájárulásnak a környezet védelméhez, ha tudjuk, hogy az adatközpontok a teljes energiafogyasztás 18%-áért felelősek. Ennek fontosságát még inkább kiemeli, ha arra gondolunk, milyen új alkalmazási forgatókönyvek gyors növekedésére kell számítanunk az adatiparban: ezek a mesterségesintelligencia-alkalmazások, a big data, az adatfeldolgozó központok, az elektromos meghajtású és/vagy autonóm vezetésre képes járművek, amelyek mindegyike külön-külön is a villamos energia iránti világméretű igény ugrásszerű növekedését hozza. Ahol pedig elektromos energia van jelen, ott jelen van az igény annak átalakítására is, amely még nagyobb növekedési ütemet követel a teljesítményelektronikai eszközök piacán. Ugyanakkor nemcsak az energiaveszteségek csökkentése iránt növekszik az igény, hanem az energiaátalakítás hatásfokának növelésére és az alkatrészek méretének csökkentésére is (amelynek célja ismét csak az energiaveszteség csökkentése).
A magas kapcsolási frekvencia, a kis értékű bekapcsolási ellenállás, a kis méret és a széles funkcióválaszték velejárója a nagyobb rendszerhatásfok, kisebb energiaveszteség, kompakt méret és a szilícium teljesítménykapcsolóknál még egyszerűbb rendszertervezés (4. ábra), amely végeredményben az alacsonyabb anyagköltségben is megnyilvánul.

 

Innoscience GaN 4 jav

4. ábra


Egyszerűen fogalmazva a GaN-csipek használata jelentősen növeli a teljesítőképességet és nagymértékben csökkenti az energiafogyasztást, és mindezt kisebb tokozatban, amely végeredményben a CO2-emisszió csökkentésével és sokmillió dollárnyi energiaköltség-megtakarítással jár. Összességében ez egy olyan „win-win” játszma a környezet és a felhasználók között, amelynek csak nyertesei vannak.

 

Fordítsa anyagi haszonra a technológiát

Úgy gondoljuk, hogy ezekre a tényezőkre van szüksége az iparágnak ahhoz, hogy rendszereit integrált GaN-eszközökkel tegye kereskedelmileg sikeresebbé.
Cégünk halad tovább: megbízható ütemtervet dolgoztunk ki számos felmerülő alkalmazási követelmény figyelembevételével. Jelenlegi kis-, közép- és nagyfeszültségű eszközökből álló portfóliónk, valamint jövőbeli ütemtervünk egyre több tervezőmérnök érdeklődésével találkozik, akik szeretnék kihasználni a GaN-alapú energiaátalakítási megoldások előnyeit a kö­vetkező generációs készülékeikben, hogy ezzel versenyelőnyre tegyenek szert.

Készüljön fel a GaN tömeges bevezetésére!

 

Szerző: Denis Marcon – General Manager, Innoscience Europe

 

 

Az Innoscience-ről 
Az Innoscience egy integrálteszköz-gyártó (IDM), amelyet 2015 decemberében alapítottak nemzetközi tekintélyes befektetők támogatásával. Az új technológiák fejlődésével az elektromos hálózat és a teljesítményelektronikai rendszerek világszerte hatalmas átalakuláson mennek keresztül. Víziónk célja, hogy hatékony és alacsony költségű Gallium-Nitride-on-Silicon (GaN-on-Si) energiaellátási megoldásokkal hozzunk létre egy energetikai ökoszisztémát. Az Innoscience 2017 no­vem­berében hozta létre először a GaN-on-Si eszközök tömeggyártására szolgáló
8 inches szeletgyártó kapacitását, majd a gyorsan növekvő energiaigények kielégítése érdekében az Innoscience 2020 szeptemberében új üzemet avatott.
Élvonalbeli GaN-technológiai szolgáltatóként az Innoscience több mint 1600 alkalmazottja és több mint 500 K+F szakértője arra törekszik, hogy nagy teljesítményű és nagy megbízhatóságú GaN teljesítményeszközöket szállítson, amelyek széles körben alkalmazhatók különféle alkalmazásokban, többek között hordozható eszközökben, mobiltelefonokban, töltőkben és adapterekben, elektromos járművekben (EV) és az autóiparban.
További információért kérjük, látogasson el a www.innoscience.com weboldalra. 

 

 

 

Jegyzetek

1 A félreérthetőség elkerülése érdekében jelezzük, hogy a kifejezés magyar fordításában a „feszültség” szó ezúttal mechanikai igénybevételre (strain) utal. – A ford. megj.
2 2DEG: a részecskefizika „kétdimenziós elektrongáz” elvi modelljére utaló rövidítés. A modell szerint a szabad elektronokból álló, bizonyos szempontból gázszerűen viselkedő részecskesokaság két dimenzióban, tehát egy felület mentén szabadon elmozdulhat, míg a harmadik dimenzióban csak kvantált energiaskála mentén – azaz első közelítésben egyáltalán nem – mozoghat. – A ford. megj.

 

Innoscience Europe NV.
Philipssite 5 bus 1, 3001, Leuven, Belgium
Europe: Dr. Denis Marcon
Telephone: +32 471-138-822
Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

#2c5a98