Skip to main content

Fejlett oszcilloszkóp-funkciók kisfogyasztású rendszerek méréséhez

Megjelent: 2017. május 17.

2abraA kis teljesítményfelvételű rendszerek méréstechnikája számos sajátos kihívást tartogat. A cikk megmutatja, milyen segítséget nyújthat az ilyen problémák megoldásához egy, a feladathoz alkalmasan megválasztott, korszerű oszcilloszkóp és célorientált mérőfejei.

 


Bevezetés

Egyre növekszik a piaci igény a hordozható vagy a szó mai értelmében a mobil, „zöld” termékekre, amelyek hosszú ideig működhetnek az elem cseréje vagy újratöltése nélkül. Ez a törekvés a mai innováció egyik fontos hajtóereje. Ha ezek energiafelvétele alacsony is, a minőségük és teljesítőképességük nem lehet az. Az energiafelvétel csökkentésére irányuló, meg nem szűnő igény készteti a mérnöki munkacsoportokat innovatív módszerek és architektúrák kidolgozására. A kis teljesítményfelvétel igényének megatrendje átrajzolta a készülékek, alrendszerek és rendszerszintű termékek tájképét. A kis fogyasztású eszközök innovációjának felgyorsításához alapkövetelmény, hogy a fejlesztők képesek legyenek megmérni és elemezni az eszközök és alrendszerek energiafelvételét. Azok az oszcilloszkópok, amelyeket a kis teljesítményfelvételű rendszereken végzett innovatív méréstechnikákra terveztek, rendkívüli mértékben fokozzák a mérnök képességeit arra, hogy betekintést nyerjenek az általuk tervezett áramkörök viselkedésébe, segítenek azt megérteni, hibáikat felderíteni és jellemezni.
Ez a cikk bemutatja a kis teljesítményfelvételű rendszerek méréseire[1] optimalizált oszcilloszkópok jellemzőit, beleértve a szoftvert és a mérőfejeket is. E célra a Keysight Technologies, Inc. Infiniium S-sorozatú oszcilloszkópját és az N2820A árammérő fejet használjuk példaként, de az itt leírt elvek bármelyik, kis teljesítményű rendszerek mérésére szolgáló oszcilloszkópra alkalmazhatók.

A jó minőségű low power mérések nehézségei

Sok tényezőt ismerünk, amelyek feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy jó minőségű low power méréseket végezhessünk. Ezek közül némelyek az oszcilloszkópra, mások a mérőfejre vannak bízva. A kis teljesítmények mérésének alapját az áram-mérőfejek képezik. Mivel a teljesítmény az áram és a feszültség szorzata, és a feszültség számos low power mérési szituációban állandó, az árammérés jól helyettesíti a teljesítménymérést. Eredetileg az áram-mérőfejek úgy lettek kialakítva, hogy azokat egy hálózati tápvezetékre kell rácsíptetni („lakatfogók”), a mérést pedig Hall-effektussal vagy mérőtranszformátorral – esetleg a két módszer valamilyen keverékével – végezzük, és a mérési eredményt egy oszcilloszkóp képernyőjén, áram-mértékegységben kifejezve – jelenítjük meg. Ez a módszer azonban low power méréseknél többféle nehézségbe ütközik. Ezek közül a két legnagyobb a dinamikatartomány (amelyet a zaj befolyásol), és az érzékenység – amint azt az 1. ábrán is láthatjuk. A hagyományos áram-mérőfejeknek korlátozott a dinamikai tartománya, és mind magának a mérőfejnek, mind pedig annak az oszcilloszkópnak a tulajdonságaitól függ, amelyhez csatlakoztatva van. Az a szándékunk, hogy közelebbről is megvizsgáljuk ezeket az alkotóelemeket, és néhány olyan jól bevált módszer használatára tegyünk javaslatot, amelyek segítenek megvalósítani a lehető legpontosabb árammérést, amely a kis teljesítményfelvételű rendszereknél egyáltalán lehetséges.

1abra

1. ábra A függőleges eltérítési érzékenység kulcsfontosságú tulajdonság a low power méréseknél. Olyan skálázásra van szükség, amelynél a csúcsteljesítmény és a jel fontos részleteit elfedő zaj tulajdonságai is vizsgálhatók.

Zaj

Vizsgáljunk meg elsőként néhány, a low power mérésekre jellemző, az oszcilloszkóppal kapcsolatos problémát. Az oszcilloszkóp saját zaja csökkenti azt a képességet, hogy a jel kis amplitúdójú részleteit láthatóvá tehessük (2. ábra). Nagyobb függőleges léptéknél az oszcilloszkópok abszolút zaja is magasabb. Ha a képernyő teljes függőleges méretéhez tartozó kitérés kisebb, az oszcilloszkóp abszolút zaja is alacsonyabb. Az oszcilloszkóp felhasználója soha nem lehet képes a jelekben a zajnál kisebb amplitúdójú részleteket megvizsgálni. Az oszcilloszkóp saját zajának értékét tipikusan annak gyártója publikálja. Ha viszont az oszcilloszkóphoz egy áram-mérőfejet csatlakoztatunk, az megnöveli a zajszintet. A magas jelintegritást biztosító oszcilloszkópoknál a zajt tipikusan nagyobb mértékben határozza meg az áram-mérőfej, mint maga az oszcilloszkóp. A felhasználó azokat a jelrészleteket tudja megvizsgálni, amelyek nagysága meghaladja az oszcilloszkóp és a hozzá csatlakoztatott mérőfej együttes zaját. Ha a zaj értéke meghaladja a legkisebb felbontást, akkor a zaj lesz a low power mérések korlátozó tényezője. A zajt csökkentő módszerekkel a cikk további részeiben foglalkozunk.

2abra

2. ábra Ha már próbálta egy tápvezeték feszültségének kis amplitúdójú részleteit vizsgálni, valószínűleg szembekerült a zaj problémájával is: a zaj elfedi a jel részleteit. A siker kulcsa a teljes rendszer zajának csökkentése annak érdekében, hogy a jel részletei kiemelkedjenek a zajból.

Felbontás

Az áramjel finom részleteinek megvizsgálását korlátozó másik tényező az oszcilloszkóp felbontása. A felbontás az a legkisebb áramérték, amit az oszcilloszkóp mérni képes egy bizonyos függőleges érzékenység-beállításban. Az árammérés felbontását úgy lehet kiszámítani, hogy a maximális függőleges kitéréshez tatozó áramértéket osztjuk az oszcilloszkóp kvantálási szintjeinek számával. A 8 bites AD-konverterrel felszerelt oszcilloszkópok 28 (=256) kvantálási szinttel, a 10 bites AD-konverterrel ellátottak pedig 210 (=1024) kvantálási szinttel rendelkeznek. A 3. ábrán látható jel egy olyan mobileszközön végrehajtott mérés eredménye, amely energiatakarékos üzemmódból egy nagyobb teljesítményfelvételű állapotba, majd alvó üzemmódba kapcsol. Ahhoz, hogy ezt a jelet rögzíthessük, az érzékenységet a legnagyobb teljesítményszintnek megfelelő értékre kell beállítani. Ebben a példában az áramérzékenység 200 mA/osztás, amely a teljes függőleges kitérésnél 1,6 A (3. ábra). Egy 8 bites oszcilloszkópnál a felbontás 1,6 A / 28, azaz 6,25 mA. A felhasználó tehát nem tud ennél az áramértéknél kisebb részleteket megfigyelni, noha ezt a teljesítménytakarékos üzemmód láthatósága megkövetelné. Egy 10 bites felbontású AD-átalakítóval rendelkező oszcilloszkópnál – mint amilyenek az Infiniium S-sorozat tagjai is – a felbontás 1,6 A / 210 = 1,56 mA. A felhasználó tehát négyszer jobb felbontású oszcilloszkópot kap, de ez csak azt jelenti, hogy (ebben a példában) 1,56 mA az a határ, aminél kisebb részletek nem láthatók (3/a. ábra)

3abra

3. ábra Egy mobileszköz vizsgálatához például 200 mA/osztás érzékenységű, 1,6 A teljes függőleges kitérésű oszcilloszkóp szükséges ahhoz, hogy a nagy teljesítményű és a kis teljesítményfelvételű üzemmódok is vizsgálhatók legyenek. Az oszcilloszkóp felbontása az 1,6 A osztva az oszcilloszkóp AD-konverterének kvantálási szint számával.

3aabra

3/a. ábra A függőleges lépték érzékenyebb állásba kapcsolásával nő a felbontás. Ugyancsak ez történik egy több bites AD-konverterrel rendelkező oszcilloszkóp esetében. Ebben a példában a S-sorozatú oszcilloszkóp – ugyanabban a 80 mA-es beállításban – négyszer nagyobb felbontást tesz lehetővé, mint 8 bites megfelelői.

A függőleges lépték hatása a felbontásra

A kvantálási szintek számán (az oszcilloszkóp elméleti felbontásán) kívül a tényleges felbontásra az oszcilloszkóp függőleges érzékenységének beállítása is hatással van. Az a hullámforma, amely a képernyő függőleges méretét teljesen kitölti, lehetővé teszi az AD-konverter teljes felbontásának kihasználását. Ha viszont a jel egy 8 bites elméleti felbontású oszcilloszkóp függőleges kitérésének csak a felét tölti ki, az AD-konverter felbontása 8-ról máris 7 bitre csökkent, amely a felbontás látható csökkenésével jár. Ha a függőleges érzékenységet megnöveljük úgy, hogy a vizsgált jel kitöltse a képernyő teljes függőleges méretét, az oszcilloszkóp felbontásának mind a 8 bitjét kihasználjuk. A legjobb felbontás elérése érdekében tehát a felhasználónak a legnagyobb, még alkalmazható függőleges érzékenységet kell beállítania. 

A függőleges érzékenységet az AD-konverter, a bemenetére kapcsolt frontend és a mérőfej határozza meg. Egy bizonyos pontnál azonban bármilyen oszcilloszkópcsalád függőleges érzékenysége eléri az abszolút zaj nagyságát. Ilyenkor a zaj már megakadályozza a függőleges érzékenység (értelmes) növelését, még akkor is, ha az oszcilloszkóp kezelőszerveivel még lehetne nagyobb érzékenységet beállítani. A gyártók gyakran úgy kezelik ezt a pontot, hogy itt az oszcilloszkóp szoftveres nagyításra vált át. Ezért, ha az oszcilloszkóp függőleges érzékenységét ennél kisebb számértékre váltjuk, az egyszerűen csak felnagyítja a kijelzett képet, de nem növekszik tovább a felbontás, ahogy azt a felhasználó várná. Ha egy 1:1-es átvitelű áramérzékelő mérőfejet csatlakoztatunk egy oszcilloszkóp 50 Ω-os impedanciájú bemenetére, a legtöbb hagyományos oszcilloszkóp a 10 mA/osztás érzékenység alatt már szoftveres nagyítást alkalmaz.
Ahhoz, hogy maximális felbontást tudjunk beállítani a low power mérésekhez, ellenőrizni kell, hogy mekkora az oszcilloszkóp függőleges érzékenysége, mielőtt szoftveres nagyításra kapcsolna át. Például az 50 Ω-os bemenetről az Infiniium S-sorozatú oszcilloszkópjai 2 mV/osztásig képesek működni hardveres erősítéssel. Ez 3,5-szer nagyobb érzékenység, mint amivel az előző generáció, az Infiniium 9000-es sorozata rendelkezett.
Lássunk egy példát a felbontás és érzékenység meghatározására egy áram-mérőfej használata esetén. Az N2820A áram-mérőfej (4. ábra) egy 100 mΩ-os áramérzékelő ellenállással és az S-sorozatú (10 bites, 1024 kvantálási szintű, AD-konverterrel rendelkező) oszcilloszkóp 1 mA/osztás érzékenységével a teljes függőleges kitérés 8 mA. A felbontás 8 mA / 1024 = 8 µA.

4abra

4. ábra A Keysight N2820 áram-mérőfeje példa az érzékelőellenállásos mérőfej-technológia alkalmazására. A mérőfej előre meghatározott csereegységekkel van ellátva, amelyekbe 20 és 100 mΩ-os érzékelőellenállások vannak beépítve, de a felhasználó a saját igényéhez is igazíthatja egy más értékű érzékelőellenállás beépítésével. Az érzékelőellenállásos technológia a mérőhurkos erősítőáramkörrel kombinálva akár 500 nA-es áramok vizsgálatára is alkalmas. A mérőfej lehetővé teszi azt is, hogy teljes képet lássunk egy, a kis teljesítményfelvételű tartományt kinagyító nézettel egyidőben.

Érzékelőellenállásos áram-mérőfej

Még ha van is egy nagy felbontású, kis zajú és nagy bitszámú AD-konverterrel ellátott oszcilloszkópunk, az a képességünk, hogy láthassuk és megmérhessük a low power rendszerek jeleit, meghiúsulhat az áram-mérőfej dinamikai tartományának és érzékenységének korlátai miatt. Annak érdekében, hogy csökkentsék a dinamikai tartomány korlátaiból adódó nehézségeket, az oszcillo-szkópgyártók nagyobb dinamikai tartományú áram-mérőfejeket fejlesztettek. Ezeknek a mérőfejeknek a működése egy kis értékű ellenálláson alapul, amelyet a tápvezetékkel sorba kell kapcsolni. A mérőfejnek nem kell körülfognia a tápvezetéket, mint a hagyományos áram-mérőfejeknél, ami a csatlakoztatást egyszerűbbé teszi. Létezik néhány módszer azoknak a felhasználóknak, akik eleve betervezték az áram-mérőfej csatlakoztatását, és azoknak is, akik nem építettek be az áram-mérőfej csatlakoztatásához szükséges módosítást. Amikor az érzékelőellenállásos mérőfejet sorba kapcsoljuk a tápvezetékkel, a mérendő áram átfolyik a mérőfej csúcsába épített nagyon kis értékű ellenálláson. Az ellenálláson eső feszültséget méri az oszcilloszkóp, amelyet az ellenállás értékének ismeretében áramértékre számít át és folyamatosan megjelenít az oszcilloszkóp. Ez a technológia egy kis értékű feszültséggel csökkenti a tápfeszültséget, amelynek szokásos megnevezése terhelési feszültségesés (burden voltage).
Az érzékelőellenállásos áram-mérőfejek egy járulékos képességgel is rendelkeznek, amellyel csökkenthető a dinamikus tartomány korlátozásából adódó probléma. Az érzékelőellenálláson eső feszültség olyan lehetőséget ad a tervező kezébe, amellyel a hagyományos „lakatfogós” érzékelők nem rendelkeznek. Az érzé-kelőellenállásos mérőfejekben gyakran használják azt a megoldást, hogy két különböző erősítésű áramkört építenek be. Az egyik egy kis erősítésű áramkör, amely az áramjel hagyományos vizsgálatát teszi lehetővé azzal, hogy a teljes jelet az oszcilloszkópra kapcsolja. A másik, nagyobb erősítésű áramkör pedig a hullámforma egy kiemelt függőleges tartományának vizsgálatára alkalmas. Ez lehetővé teszi, hogy a mérőfej csak a bemenőjel egy keskenyebb függőleges régiójának vizsgálatára szorítkozzon, amellyel a dinamikai tartomány drámai mértékben, akár 20 000:1 arányban is javuljon, ami azt jelenti, hogy a vizsgált tartományban 500 nA-es amplitúdójú részletek is vizsgálhatók.

Zajcsökkentés

A cikkben már korábban foglalkoztunk azokkal a kihívásokkal, amelyek a teljesítményméréssel járnak, amikor a jel részleteit elfedi a mérőfej és/vagy az oszcilloszkóp zaja. A low power mérésekhez az oszcilloszkóp zajcsökkentési képességeinek alapos elemzése szükséges. 

Az akaratlan szélessávú zaj csökkentésének egyik módja a sávszélesség korlátozása. Az áram-mérőfejeknek olyan a frekvenciamenete, amely korlátozza a sávszélességet. Például egy áram-mérőfej 3 MHz-re korlátozza a sávszélességet. Ha most egy 20 MHz-es analóg szűrőt iktatunk közbe, az nem csökkenti tovább a sávszélességet, de a szélessávú zaj egy részét csillapítja.
Ha a vizsgált jel ismétlődik, egy átlagoló funkció bekapcsolásával jelentősen csökkenthető a low power méréseket terhelő zaj (5. ábra). Az átlagolás egy kitűnő zajcsökkentési eljárás, mivel minél több jelet átlagolunk, annál nagyobb az elérhető zajcsökkentés. A felhasználónak azonban tudnia kell, hogy az átlagolás csakis ismétlődő jeleknél alkalmazható, és azt sem hagyhatja figyelmen kívül, hogy az átlagolás ugyan komoly hatással van a megjelenített hullámalakra, de nem csökkenti a triggerjelre rakódott zaj hatását.

5abra

5. ábra A zajcsökkentő technológia jobb vizsgálhatóságot és pontosabb mérést eredményez a kis teljesítményfelvételű rendszerek jelei esetén. Az ábrákon egy kis teljesítményű USB jel látható bármiféle zajcsökkentés nélkül (balra), sávszélesség-korlátozással (középen) és átlagolással (jobbra).

A három ábra balról jobbra nézve: Az eredeti jel zajcsökkentés nélkül / Ugyanaz a jel 20MHz-es sávszélesség-korlátozással / Az előző jel átlagolással tovább javítva


Ha a jel nem ismétlődő jellegű, a nagy felbontású (high-res) üzemmód is segíthet a zaj csökkentésében. A nagy felbontású üzemmód a szomszédos mintákat kombinálja és egy digitális jelfeldolgozóval (DSP) létrehozott digitális aluláteresztőt alkalmaz a zaj csökkentésére. Ez a „túlmintavételezéses” technológia azokon a jeleken is alkalmazható, amelyek nem ismétlődnek, sőt, a módszer az átlagolással is kombinálható. A high-res üzemmód alkalmazásakor egyetlen engedményt kell tennünk: a módszer korlátozza a teljes sávszélességet, feltéve, ha az oszcilloszkópot nem úgy tervezték, hogy a mintavételi sebesség és a sávszélesség aránya elegendően nagy legyen.

Teljesítményszámítás

A low-power méréseknek vannak járulékos matematikai számítási követelményei, különösen, ha a fogyasztásmérést egy fix időintervallumban, vagy a vizsgált készülék egy bizonyos specifikus üzemmódjához kötve kell elvégezni. Emiatt igen fontos értékelni, hogy az oszcilloszkóp milyen matematikai vagy kapuzási képességekkel rendelkezik. Erre példa, ha a felhasználó egy konstanssal akarja megszorozni az 1. csatornával mért áramértéket, és ezt hozzá kívánja adni a 2. csatornán mért áramértékhez, amelyet egy másik konstanssal kell megszorozni. Egy másik példa: a felhasználó egy áram és egy feszültség mintáinak szorzatát kívánja előállítani, majd integrálni az így kapott teljesítményadatokat egy bizonyos időintervallumra (6. ábra). Ennek végrehajtásához a felhasználónak tudnia kell, milyen matematikai képességekkel van felruházva egy bizonyos oszcilloszkóp-család.

6abra

6. ábra Ha az 1. csatornát egy áram-mérőfejre, a 2. csatornát pedig egy feszültség-mérőfejre csatlakoztatjuk, egy matematikai művelettel a valódi effektív teljesítmény is valós időben megjeleníthető. Az Infiniium oszcilloszkópok a helyes mértékegységben jelenítik meg a mért eredményt: wattban skálázott tengelyen ábrázolják a mért teljesítmény időfüggvényét.


Ha az áram-mérőfejet az oszcilloszkóp bemenetére csatlakoztatjuk, az az áram amplitúdóját jeleníti meg.
A feszültség sok esetben egy közel állandó egyenfeszültség, amely lehetővé teszi, hogy az áram-mérőfejjel végzett mérés eredményét a teljesítményfelvétel jó közelítésével arányosnak tekintsük anélkül, hogy a feszültség valódi értékét egy másik bemenettel mérnénk. Azonban olyan esetekben, ha a vizsgált objektum kis fogyasztású üzemmódjából a nagy fogyasztású üzemmódba való átkapcsolása a tápfeszültség megváltoz(tat)ásával is együtt jár, úgy végezhetünk pontos mérést, ha egyidejűleg mérjük a tápfeszültség és az áramfelvétel összetartozó értékpárjait. Ezeket az oszcilloszkóp beépített matematikai funkcióival összeszorozva a valódi effektív teljesítmény (rms-teljesítmény) valós időben megjeleníthető.

Kapuzás 

A kapuzás az oszcilloszkópoknak az a képessége, amely jól hasznosítható a low power méréseknél. A felhasználó kijelölhet egy kapuzott időintervallumot, és a mérési eredmények egyedül csak a vízszintes tengelynek erre a kijelölt tartományára vonatkoznak. Amikor egy oszcilloszkóp-típust kiválasztunk a low power méréseink elvégzéséhez, meg kell vizsgálnunk, milyen kapuzási képességekkel rendelkezik az adott típus. Hány kapuja van? Mennyire egyszerű méréseket végezni a kijelölt tartományokban?

7abra

7. ábra Az Infiniium oszcilloszkópok 16 független matematikai művelet elvégzésére képesek. Az integrálás funkció használható egy teljesítmény-időfüggvény meghatározott időintervallumára vonatkozó teljes energiafelvétel számítására.


A példa kedvéért az Infiniium S-sorozatú oszcilloszkópok 16 független matematikai funkciót kínálnak a jelek valós idejű feldolgozására (7. ábra). A funkciók egy csatorna mérési eredményét, vagy egy másik funkció által kiszámított értéket használhatják bemeneti adatként. Ehhez a matematikai műveletek széles választéka áll rendelkezésre: szorzás, összeadás, integrálás, differenciálás és mások, amelyekre a teljesítményméréseknél is szükség lehet (8. ábra). Az oszcilloszkóp képernyőjén megjelenített „mérési eredmény” lehet valamely bemenet, vagy egy függvény kimeneti értéke. Ez megkönnyíti a közvetlenül értelmezhető jelentések, mérési jegyzőkönyvek összeállítását az eredményekből. A 9. ábra egy példát mutat egy USB teljesítménymérésre. A példabeli mérési eredmények wattban ábrázolják a teljesítményt, coulombban a töltést és joule-ban az energiát. Mindezeket az értékeket az oszcilloszkóp adatfeldolgozó egysége automatikusan számítja ki annak ismeretében, hogy milyen mérőfejeket választottunk ki az áram és a feszültség mérésére.

8abra

8. ábra Az Infiniium S-sorozat a mérési eredmények kapuzását bármilyen specifikált tartományra, a 16 féle matematikai függvény eredményét kapufeltételként felhasználva végezheti el. A mérések és azok kiértékelése egyedileg végezhető minden kapuzott tartományon. A példában kapujelet alkalmaztunk a narancs színnel megjelölt időfüggvényen. A kapuzott tartományt zöld színnel ábrázoltuk.

9abra

9. ábra A Keysight Infiniium S-sorozata matematikai és kapufunkciók segítségével feldolgozható mérési eredményeket kínál, a low power méréseket helyes mértékegységekben, például wattban, joule-ban vagy coulombban megjelenítve. Az ábra egy kis fogyasztású USB teljesítménymérés eredményét mutatja. Az 1. csatorna a tápvezeték feszültségét, a 2. csatorna pedig a tápvezeték áramát méri. A teljesítmény- energia- és töltésmérések egyedileg végezhetők minden kijelölt jeltartományban.

Görgetés üzemmód

Egy másik – a low power méréseknél hasznos – oszcilloszkóp-tulajdonság a görgetés (roll) üzemmód. A roll üzemmódban az oszcilloszkóp lassú időalap-beállítással, folytonosan működik. A képfrissítés úgy történik, hogy az időfüggvény jobbról balra görgetve jelenik meg a képernyőn, ami lehetőséget ad a felhasználónak, hogy valós időben kövesse nyomon a jel változását egy hosszabb, akár több tíz másodperces időtartamban. Például, ha a roll üzemmódban működő oszcilloszkóppal egy mobiltelefon teljesítményfelvételét vizsgáljuk, akkor folyamatosan látható annak kis teljesítményfelvételű üzemmódja, amelyet időről időre megszakítanak azok a nagy teljesítményfelvételű periódusok, amikor a telefon rövid kommunikációt folytat a közeli bázisállomással. A roll üzemmód lehetővé teszi, hogy a mérnök magas szintű áttekintő képet kapjon a teljesítményfelvétel valós idejű változásairól. A rögzített időtartam bármely pontján, ahol az érdeklődésre számot tartó esemény történik, a felhasználó megnyomja a „stop” gombot az oszcilloszkópon, amely így annak a tevékenységnek a részleteit jeleníti meg, amely a kiválasztott esemény során történik (10. ábra).

10abra

10. ábra A görgetés (roll) üzemmód módszert kínál a rendszer aktivitásának hosszú időn át történő folyamatos figyelésére. A roll üzemmód különösen hasznos, ha valós időben kívánjuk követni a teljesítményváltozásban bekövetkező átmeneteket.

Összegzés

Ha kis teljesítményfelvételű technológiát vagy terméket fejlesztünk, az oszcilloszkóp és az áram-mérőfej kiválasztása jelentősen meghatározza a mérések és analízisek elvégzésének lehetőségeit. Az oszcilloszkópok és az áram-mérőfejek terén megvalósult innováció könnyebben vizsgálhatóvá teszi a kis fogyasztású rendszereket. Az Infiniium S-sorozat és az N2820A sorozatú áram-mérőfejek olyan képességeket kínálnak, amelyeket a low power mérések területén másutt nem találunk. Ezek közé tartozik a 10 bites AD-konverter a megnövelt felbontásért, az egészen 2 mV/osztásig lemenő érzékenység az 1:1-es átvitelű mérőfejeknél a jel finom részleteinek jobb vizsgálhatóságához, az érzékelőellenállásos és nagy erősítésű mérőfejek a kis áramértékek méréséhez, a fejlett matematikai képességek, a kapuzással akár 16 függetlenül vizsgálható jeltartomány, a mért és számított eredmények egyidejű megjelenítése, a sávszélességet korlátozó szűrők és a zajcsökkentést szolgáló átlagolási technológia.

 


[1] A „kis teljesítményfelvételű rendszerek mérései” kifejezés az angol eredetiben „low power measurement”-ként szerepel. Ismert, hogy az angol szakirodalom számos kifejezését közvetlenül lefordítva meglehetősen „pongyola” hatást keltő, vagy gyakran félreérthető magyar szöveget kapunk. Ha viszont a másik oldalról közelítjük meg a kérdést, a „low power measurement” jelentését pontosan visszaadó „kis teljesítményfelvételű rendszerek mérései” kifejezés körülményesnek, nehézkesnek, sokszori ismétlése pedig unalmasnak és gépiesnek tűnhet. Ezért ebben az értelemben a „low power mérések” kifejezést használjuk a továbbiakban. – A ford. megj.

 

Magyarországon a Keysight Technologies kizárólagos resellere a H TEST Hungary Kft.


H TEST Hungary Kft.

9027 Győr, Gesztenyefa u. 4.
Tel.: + 36 96 999 262
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
www.htest.hu

Még több H TEST