Skip to main content

ELECTROSUB elektronikai ipari szakkiállítás – A szervezők felhívása

Megjelent: 2016. november 30.

electrosub logoAz elektronikai iparban Magyarország vezető szerepet tölt be a régióban. Valamennyi piaci szereplő érdeke, hogy az újabb kihívások között ezt megőrizhessük és erősítsük. Mindehhez hatékony működés, élénk piaci mozgás, folyamatos megújulás, kapcsolatok építése szükséges.

Ennek elősegítésére a Magyarországi Elektronikai Társaság (MELT, www.melt.hu) további szakmai szövetségekkel, partnerekkel és a szakmédiával összefogva egy új, az ágazat teljes vertikumát célzó, konferenciákkal, workshopokkal összekötött saját, önálló rendezvény, kiállítás létrehozását tűzte ki célul. A kiállítás szervezői ezt a közleményüket „nyílt levélnek” szánták, amellyel a potenciális résztvevőket és érdeklődőket kívánják megszólítani.

Tisztelt Partnerek, kedves Kollégák!

Az elektronikai ipar napjainkra nemzetgazdaságunk húzóágazatává vált, részesedésének aránya a GDP-hez – más országokéval összehasonlítva – jelentős. Bár a válság ezt az iparágat sem kerülte el, a termelési adatok is azt igazolják, hogy a kilábalás ezen a területen gyorsabban ment végbe. Továbbá több elemző véleménye szerint napjainkban a termelés egy jelentős részének a visszatérése várható Távol Keletről, aminek az egyik oka a munkaerő árának ottani gyors emelkedése, másik talán ennél jelentősebb, döntő oka pedig az iparjogi védelem megoldatlan helyzete. Itt van tehát, ha úgy tetszik, a „történelmi pillanat”, hogy kihasználjuk ezeket a számunkra kedvező folyamatokat, és erősítsük pozíciónkat a régióban.

Ehhez azonban nagyobb aktivitásra és innovációra van szükség!

A tudományos publikálás, szakirodalmi tevékenység szükséges ugyan, de nem elégséges, mert szűk réteget érint, az igazi megmérettetés (a történelem során bizonyítottan) a produktum kézzel fogható megjelenítése. Erre szolgálnak a szakmai programokkal, konferenciákkal, workshopokkal szimbiózisban működő vásárok, kiállítások, amelyek az elektronikai k+f és gyártás területén több mint 10 éve kihaltak a magyar szakmai közéletből. A gépiparra, építőiparra és autóiparra épülő kiállításokon legfeljebb vendégként szerepelt az elektronikai ipar, célközönsége csak esetleges.
A térben és időben koncentrált szakmai fórum megteremtésével egy olyan hatékony eszközt kívánunk nyújtani a piaci szereplőknek – a mikrovállalkozásoktól a multinacionális cégekig, a kereskedőktől, a szervizekig és az oktatásig – ami segíti az ágazat kereskedelmi, marketing-, üzleti és PR-tevékenységét, valamint a cégek a humánerőforrás-igényeinek kielégítését. Egyben katalizátorként szolgál az egyes területek (szoftver- és hardvergyártók, multik és beszállítók stb.) egymásra találásában és együttműködésük kialakításában. Különös tekintettel szeretnénk hangsúlyozni a személyes találkozások jelentőséget az üzleti tevékenységre, valamint a közvetlen, élő, nem virtuális találkozás lehetőségét az adott termékkel, szolgáltatással. Ennek hatékonyságát és fontosságát senki sem vitatja. Meggyőződésünk, hogy egy ilyen fórum régen hiányzik az elektronikai ipar szakmai eseményeinek sorából.

Tegyünk érte közösen, hogy megteremtsük!

A rendezvény megvalósítását jövőre, 2017 őszére tervezzük, és szeretnénk azt minden tekintettben a potenciálisan érintett kör igényeinek megfelelően felépíteni és formálni. A konferenciákkal egybekötött kiállításhoz számos egyéb esemény is kapcsolódik majd: lesznek szakmai feladatok megoldására kiírt versenyek, termékdíj pályázat, valamint látványos helyszíni szakmai bemutatók, amelyek pontos tartalma most van kidolgozás alatt.
Tisztában vagyunk a feladat súlyával és nehézségével, de meggyőződésünk, hogy a rendezvény sikeres megvalósítása az egész szakma érdekeit szolgálja, ezért a MELT és az ElectroSub szervező bizottsága számít az elektronikai, elektrotechnikai piac szereplőinek aktivitására.

Fontos számunkra az Ön véleménye is, kérjük, ossza meg velünk gondolatait, kezdjünk párbeszédet!

Érdeklődését, észrevételeit, javaslatait, többek között a rendezvény honlapján (www.electrosub.hu) található „érdeklődöm” gombra kattintva, az ott megjelenő űrlap – kötelezettségvállalás nélküli – kitöltésén és visszaküldésen keresztül jelezheti.

Legyen Ön is aktív részese a kezdeményezésnek! Várjuk szíves visszajelzését!

 

Tisztelettel,
Az ElectroSub szervező bizottsága


Pro&Kontra rovatunk bárkinek a rendelkezésére áll, aki nevének és elérhetőségének feltüntetésével a szakmát érintő bármely közérdekű kérdésben tárgyszerű, releváns véleményét kívánja kifejteni. A szerkesztőség a közlemény tartalmáért felelősséget nem vállal, viszont fenntartja a jogot, hogy bármilyen értelemben jogsértő, újdonságot nem tartalmazó, a lap vállalt szakmai céljaival és etikai normáival összhangban nem álló, vagy nem megfelelő nyelvi színvonalú írások közlését megtagadja, vagy – a szerző hozzájárulásával – rövidítve vagy szerkesztve, az idegen nyelvű véleményt magyar nyelvre fordítva közölje. – A szerk.