Skip to main content

CAD-Terv szakmai konferencia

Megjelent: 2016. november 09.

1abraA CAD-Terv cégcsoport 2015-ben alaposan újragondolta, hogyan ápolhatná hatékonyabban partnerkapcsolatait. Az idén tehát már másodszor látta vendégül ebben a megújult szellemben partnereit és a regisztrált érdeklődőket. A cégcsoport már az előző rendezvényével is magasra tette a lécet, de annak, aki az idén is gördülékeny, professzionálisan szervezett, informatív partnertalálkozóra számított, ezúttal sem kellett csalódnia.

 

A CAD-Terv cégcsoport az elmúlt évben választotta azt az utat, hogy egynapos rendezvényre hívja meg partnereit és a cég tevékenysége iránt érdeklődő szakembereket. Már az elmúlt évi rendezvény is céltudatos és professzionális szervezésével tűnt ki a hasonló „kapcsolatápoló és -építő” események közül, ezért azok a résztvevők, akik már az elmúlt évben is elfogadták a meghívást, az idén is gördülékeny, átgondolt, és a cég szakmai céljait világosan kommunikáló eseményre számíthattak. Ezt a célt Nadj István tulajdonos-ügyvezető köszöntője néhány szóban foglalta össze: „mindent egy kézből”, amellyel azt fejezte ki, hogy a CAD-Terv cégcsoport – az ötlettől a gyártásra érett prototípus elkészítéséig – képes közreműködni a mérnöki innováció minden állomásának végrehajtásában. Igényt tarthatnak erre az együttműködésre mindazok, akiknek piacképes ötletük van, de a kivitelezéshez nincs elég kapacitásuk vagy szakértelmük, esetleg olyan szoftvereszközük, amely nélkül ma már hatékony fejlesztőmunka nem végezhető. A cég tevékenységi területét négy fontos „tájékozódási pont” jelöli ki: a mérnöki szolgáltatások, a 3D-tervezéssel kapcsolatos sajátos megoldások, a tervezés biztonságát és a „próba-szerencse-alapú” fejlesztés buktatóinak elkerülését szolgáló szimulációs eljárások, valamint az elektronikai és mechanikai tervezés határterületeit összekapcsoló szoftveralkalmazások, amelyet a cégcsoportban elsősorban a Mentor Graphics tervezőszoftverei testesítenek meg.

1abra

Az ügyvezető köszöntőjét követően a Momentán Társulat produkciója sajátos eszközökkel járult hozzá az érdeklődés felkeltéséhez: a jókedvre hangoló show szinte minden mozzanata tökéletes improvizáció volt, a szereplők a közönség soraiból kapott – nyugodtan mondhatjuk: véletlenszerű – ötleteket kibontva rögtönözték műsorszámaikat. Ezeknek nemcsak hogy volt „füle-farka”, de még a cég tevékenységének vezérgondolatait is sikerült beépíteni a helyszínen születő „sziporkákba”. A tudósító számára emlékezetes például az a pár percbe sűrített „sorstragédia”, amelyben egy tervezőcsoport tagjai szembesülnek azzal a helyzettel, hogy a dokumentáció szerződésben vállalt átadási időpontja előtti pillanatokban fogy ki a plotterből a papír. A közönség tagjai jót derültek a jeleneten, de bizonyos, hogy néhányuknak, akiknek már hasonló „katasztrófahelyzettel” meg kellett birkózniuk, borsódzott kicsit a háta. Tehát még ez a produkció is kiválóan belesimult a szakmai program szövetébe.

2abra

A hangulatos bevezetés után – már illendő komolysággal – a már említett négy fontos témakör szerinti szekciókban folytatódott a szakmai program. Ilyenkor kerül nehéz helyzetbe a tudósító, amikor a programban szereplő előadások közül „horizontális érdeklődése” szerint kell választania, mert bármennyire is szeretné, nem lehet egyszerre jelen a párhuzamos szekciók egyidejű, és egyformán érdekesnek ígérkező előadásain. A meghívottak többsége számára ez – specializált szakmai érdeklődésük okán – talán nem volt ilyen nehéz. Mivel a változatos személyes érdeklődésből fakadó „egyszerre több helyen” dilemmát nem sikerült feloldani, a tudósító a lapban eddig is többször megjelenített, Mentor Graphics-féle ECAD/MCAD megoldásokkal foglalkozó szekció mellett kötött ki. Még ennek előadásait sem tudjuk e helyen részletesen ismertetni, ezért csak néhány gondolatot emelünk ki.
A CAD-Terv csoport munkatársai, élükön Fülöp Attilával a PADS elektronikai fejlesztő alkalmazásról adtak áttekintést. A „felületes szemlélőnek” a Mentor Graphics – és a PADS szoftvercsomag – említése a számítógéppel támogatott NyÁK-tervezést juttatja eszébe, azonban ennél jóval többről van szó: a PADS a tervezési folyamat számos olyan határterületét lefedi, amely sok elektronikai tervező számára „síkos talaj”. Múlóban van az a szemlélet, hogy az elektronikai tervezés minden speciális részterületéhez (például az analóg és kevert jelű áramkörtervezéshez, a termikus méretezéshez, az időkritikus jelvezetésekhez, a nagyfrekvenciás és vezetékmentes áramkörökhöz, a mikrovezérlők és FPGA-áramkörök programozásához külön specialistát kell „hozzárendelni”. A jelenkor elektronikai fejlesztőmérnöke gyakran szembesül azzal az elvárással, hogy mindezt egyedül kell elvégeznie – ráadásul határidőre, a mechanikai tervezéssel egyeztetve, és kifogástalan minőségben. Ehhez vagy polihisztorra, vagy a változatos tervezési szakterületek „hézagmentes lefedettségét” kínáló szoftvertámogatásra van szükség. Mivel a polihisztorok kora is lejáróban van, az egyetlen megmaradt lehetőség a hatékony szoftver – és ez az elektronikai tervezőmérnök számára a PADS. Az erről szóló előadást a cég fiatal terméktámogató mérnöke, Pál Gergely azzal tette életszerűvé, hogy a tervezők mindennapjaiban előforduló problémákat vetett fel – érezhetően a saját szakmai előéletének tapasztalataiból –, majd bemutatta a PADS-alkalmazás keretei közt található megoldásokat.

pads

Fontos területet emelt ki az elektronikai tervezés visszatérő problémái közül Steve Gascoigne, a Mentor Graphics munkatársa, aki a termikus tervezést támogató modul gyakorlati alkalmazásaira mutatott példákat angol nyelvű előadásában. Itt jegyzem meg, hogy az előadó kiváló példája annak a típusú szakembernek, akit gyakran „vándorprédikátornak” nevezek: ezek kiválóan felkészült szakemberek, akik az általuk ismertetett terméket „kívül-belül” ismerik, és az az első számú feladatuk, hogy átgondolt, kipróbált előadási technikát alkalmazó, nagyszerű előadók legyenek. Természetesen erre bizonyos mértékig „születni” is kell, de a technika fejleszthető, és a színvonalas ismeretterjesztés, az elérhető távolságban található értékes műszaki támogatás, és mindenek felett a kompetencia hatásosan győzi meg a termék alkalmazását fontolgató potenciális felhasználót.
Az előadássorozatot Bereczki Gábornak, egy – ma már világszerte ismertnek és elismertnek számító – magyar vállalkozás, az AdasWorks munkatársának prezentációja zárta. Mint sokak által ismeretes, a cég a jelenkori autóipar talán „legforróbb” területén, az önvezető algoritmusok fejlesztésében ért el olyan eredményeket, amelyekre a világ vezető autómárkáinak menedzserei is felfigyeltek. Az előadó az egyik legigényesebb mérnöki feladat, a jármű kamerái által látott kép elemeinek biztos kategorizálása területén elért eredményeiket és a folyamatban levő fejlesztéseket mutatta be. Mivel ezen a területen rendkívül rövid idő alatt kell megbízhatóan felismerni egy valós idejű kameraképen található különféle objektumokat (gyalogos, kerékpáros, másik autó, közlekedési jelzőtábla, váratlan akadály stb.), a hagyományos soros feldolgozás helyett az FPGA-alapú párhuzamos kiértékelés látszik a járhatóbb útnak. Meggyőző videofelvételeket láthattunk arról, ahogy a cég megoldása felismeri és kategorizálja a különféle „közlekedési szereplőket”, azonos színnel jelöli meg a legkülönbözőbb irányokban és sebességekkel mozgó, eltérő termetű és alakú gyalogosokat, más színnel a kerékpárosokat és így tovább. A cég az FPGA-fejlesztéseihez a PADS megfelelő moduljait használja.
Már utaltunk rá, hogy a CAD-Terv cégcsoport idei rendezvénye talán még az elmúlt évi szakmai nap színvonalát is felülmúlta. Ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a szakmai tartalom érdekessége, időszerűsége és szakszerűsége fontos követelmény, de az eseményt szervező vállalkozás üzenete csak akkor jut el maradéktalanul a hallgatóhoz, ha a „keret”, a rendezvény helyszínének alkalmassága, a rendezés átgondoltsága, és talán elsősorban az előadók felkészültsége és kommunikációs készsége is a „helyén van”. Az idei CAD-Terv szakmai napon úgy tűnt, ezek az elvárások is hiánytalanul teljesültek. A meghívást érdemes volt elfogadni.


Tóth Ferenc

Még több CAD-Terv