Skip to main content

Allegro MicroSystems: teljes hidas PWM-motorvezérlő

Megjelent: 2012. május 22.

allegro microsystemsAz Allegro MicroSystems új, teljes hidas impulzusszélesség-modulált (PWM) motorvezérelőjét, az A4973 típust arra tervezték, hogy kétirányú, szélességmodulált impulzussorozatot állítson elő induktív terhelések meghajtására. Az eszköz ±1,5 A terhelőáramot képes előállítani legfeljebb 50 V-os üzemi feszültségből. Fix kikapcsolási idejű, áramkimenetű PWM-modulátora a maximális terhelőáramot a kívánt értékre korlátozza.

Ennek csúcsértékét a felhasználó állítja be egy külső érzékelő-ellenállással a bemeneti referenciafeszültség értékét figyelembe véve. A fix kikapcsolási időt egy külső RC-időzítőtaggal szintén a felhasználó választhatja meg. Az áramkörvédelem hiszterézises kikapcsolást végez túlmelegedés esetén, beépített tranziensvágó diódákat is tartalmaz, és a híd kapcsolóinak egymásba vezetését – és az ebből adódó túláramot  is – megakadályozza. Az eszköz semmilyen tápfeszültség-bekapcsolási sorrendre nem kényes. Ha az ENABLE bemenete alacsony értéken van, a PHASE bemenet a megfelelő forrás- és nyelő hídkapcsolók kiválasztásával meghatározza, hogy a terhelésen milyen irányban folyjon az áram. A MODE bemenet azt szabja meg, hogy a PWM-áramvezérlő lassú áramcsökkenéses üzemmódban működjön-e (azaz csak a kiválasztott forráskapcsoló legyen-e bekapcsolva), vagy gyors áramcsökkenést engedjen a forrás- és nyelőoldali kapcsolók egyidejű bekapcsolásával. A BRAKE (fék) bemenetre kapcsolt alacsony szint mindkét hídág nyelő oldali kapcsolóit bekapcsolva rövidre zárja a motort, ezzel gyors megállását okozva. Ez a bemenet felülbírálja a többi hatását.

www.allegromicro.com