magyar elektronika

E-mail cím:*

Név:

{a-feliratkozással-elfogadja-az-adl-kiadó-kft-adatvédelmi-és-adatkezelési-tájékoztatóját-1}

H TEST 10 3abraA professzionális méréstechnika egyik alapvető kérdése az egyes mérésekhez ajánlott mérő­szondák választéka. A szondák ma már nem csupán a műszer és a mért objektum megbízható elek­tromos csatlakoztatásáért felelősek; aktív és programozható funkcióikkal a jelkondicionálás „első vonalát” is alkotják. Az előző rész folytatásaként megvizsgáljuk a szondaválasztás kérdéseit, és teljes áttekintőtáblázattal segítjük az adott mérési feladathoz legmegfelelőbb műszer kiválasztását is.

 

Keysight InfiniiVision X- és Infiniium S-sorozatú oszcilloszkópokkal

Mérőszondák és típusáttekintés

Mérőszondák az automotív soros buszok méréséhez

Tekintsük most át a mérőszonda-megoldásokat. A LIN soros busz aszimmetrikus kialakítású (egy jelvezetéket és egy földvisszavezetést tartalmaz), ezért egy normál 10:1 áttételű passzív szondával is vizsgálható. Ezzel ellentétben a többi automotív célú soros busz többsége differenciális (szimmetrikus) jelátvitelt használ, azaz két földfüggetlen pont közötti jelváltozás hordozza az információt. Ennek vizsgálatához differenciális mérőszondára van szükség. A differenciális jelátvitelű CAN- és FlexRay-buszok vizsgálatához a Keysight a 200 MHz sávszélességű N2818A aktív differenci­ális szondát (8. ábra) ajánlja. Ez a szonda kompatibilis a Keysight InfiniiVision X-sorozatú oszcilloszkópjainak többségével és az összes Infiniium S-sorozatú készülékkel.

 

H TEST 8 1abra

8. ábra A Keysight N2818A 200 MHz-es differenciális aktív szondája CAN- és FlexRay-mérési alkalmazásokhoz. Az opcionális DB9-SubD-szondafej könnyen csatlakoztatható a differenciális buszra


Az N2818A aktív differenciális mérőszonda a Keysight AutoProbe-interfészével illeszkedik az oszcilloszkóphoz, amely tápfeszültséggel látja el az aktív szondát, és a beállításoknál automatikusan figyelembe veszi a szonda 10:1 osztásarányát és az 50 Ω-os bemeneti lezáró­impedanciáját is.
Ha a vizsgált CAN- és/vagy FlexRay-rendszer tartalmazza a DB9-SubD-típusú tesztcsatlakozót, ajánlható a 0960-2926 típusszámú CAN/FlexRay DB9 szondafej (8. ábra) alkalmazása is, amely gyors és könnyű csatlakoztatást tesz lehetővé a CAN vagy a Flex/Ray differenciális buszvezetékéhez.
A nagyobb bitfrekvenciájú BroadR-Reach és a MOST50/150-buszok mérési alkalmazásaihoz a Keysight a nagyobb sávszélességű N2750A InfiniiMode Series aktív mérőszondákat ajánlja (1,5…6 GHz sávszélességű modellek léteznek, lásd a 9. ábrát). Ezek nemcsak differenciális jelek vizsgálatára alkalmasak, de a differenciális bemenetek mindegyikét önálló, a földpotenciálhoz viszonyított aszimmetrikus bemenetként is konfigurálhatjuk; illetve a buszon levő közös módusú feszültség vizsgálatára is alkalmas anélkül, hogy a buszra csatlakoztatott szondához hozzányúlnánk. Az egyes automotív soros buszok használatához ajánlott mérőszondákat az 1. táblázat foglalja össze.

 

H TEST 9 2abra

9. ábra A Keysight N2750A InfiniiMode Series differenciális aktív szondája MOST50/150 és BroadR-Reach mérési alkalmazásokhoz

 

 H Test cikk ME 2015 10 16old

1. táblázat Az automotív soros buszokhoz ajánlott Keysight-mérőszondák

A megfelelő oszcilloszkópplatform kiválasztása az automotív mérésekhez

A fentieket elovasva feltehető a kérdés, melyik oszcilloszkópplatform illeszkedik legjobban a felhasználó automotív buszvizsgálati igényeihez: az InfiniiVision X- vagy az Infiniium S-sorozat? Ez függ

  • az oszcilloszkóppal szembeni teljesítmény-követelményektől (sávszélesség, mintavételi sebesség és memóriaméret),

  • az automotív méréstechnikai igényektől (csak soros trigger és dekódolás vagy megfelelőségi vizsgálat is),

  • a felhasználó alkalmazási igényeitől (hibakeresés vagy analízis), és végül természetesen a beszerzésre rendelkezésre álló anyagi lehetőségektől.

A Keysight InfiniiVision X oszcilloszkópsorozata (10. ábra) különböző sávszélességű modellekből áll 70 MHz-től 6 GHz-ig. A platform szoftvere valósidejű operációs rendszeren alapszik, amelyet a Keysight negyedik generációs MegaZoom-technológiájával a CAN, a LIN, és a FlexRay fizikai rétegének hibakeresésére optimalizálták. Ez a Keysight saját, egyedi technológiája, amely a mai oszcilloszkóp-iparág leggyorsabb hullámforma-frissítési sebességét kínálja (akár egymillió hullámforma/s). Ezzel az olyan ritka tranziensek is elfoghatók, amelyek meglehetősen általánosak az automotív elektromos rendszerekben. Az InfiniiVision X-sorozat modelljeinek sora nagyon alacsony árkategóriától indul.

 

H TEST 10 3abra

10. ábra Keysight InfiniiVision 6000 X-sorozatú oszcilloszkóp


A Keysight Infiniium S-sorozatú oszcilloszkópok (11. ábra) sávszélesség-tartománya a 8 GHz-et, mintavételi sebessége pedig a 20 Gminta/s-ot is eléri. Ezek az oszcilloszkópok kínálják az oszcilloszkóp-iparág legnagyobb memóriaméretét, amely alapkiépítésben 50 millió, opcionális kiegészítéssel akár a 800 millió minta tárolására is alkalmas. Ez a platform Windows operációs rendszerre épül, amelyet az automotív iparban szükséges fejlett hullámforma-analízisre optimalizáltak. Azonkívül, hogy ez a sorozat támogatja a CAN, a LIN és a FlexRay soros buszok analízisét és triggerelését, az Infoiniium S-sorozatú oszcilloszkópok támogatják a BroadR-Reach és a MOST50/150 soros buszok megfelelőségi tesztjeinek elvégzését is a fizikai réteg nyilvános ipari szabványai alapján.

 

H TEST 11 4abra

11. ábra Keysight Infiniium S-sorozatú oszcilloszkóp


A Keysight automotív mérésekre optimalizált oszcilloszkópjainak főbb tulajdonságait a 2. táblázat foglalja össze.

 

H Test cikk ME 2015 10 17old

2. táblázat

 

Magyarországon a Keysight Technologies hivatalos resellere a H TEST Hungary Kft.

 

A H TEST várja a látogatókat az Automotive kiállításon!

Standszám változás:
A H TEST munkatársai tájékoztatják azokat az érdeklődőket, akik a jelenleg zajló Automotive 2015 kiállításon a céget fel kívánják keresni, hogy a standszámuk az utolsó pillanatban megváltozott, ezért a nyomtatott standtérképtől eltérően a kőbányai Hungexpo vásárterület
A pavilonjának 201/l standján állnak az érdeklődők rendelkezésére.

 

H TEST Hungary Kft.
9027 Győr, Gesztenyefa u. 4. I/3.
Tel.: + 36 96 999 262
Email: info@htest.hu
www.htest.hu

Még több H TEST

 

Címkék: Keysight Technologies | InfiniiVision | Infiniium | automotív | busztesztelés | szemábra | szimbolikus dekódolás | CAN | LIN | FlexRay | BroaR-Reach | MOST50/150