magyar elektronika

E-mail cím:*

Név:

{a-feliratkozással-elfogadja-az-adl-kiadó-kft-adatvédelmi-és-adatkezelési-tájékoztatóját-1}

rohde3Az automatikus vészhívó rendszer (eCall) hamarosan bemutatkozik, az EU nemrégiben meghozott döntése értelmében ugyanis 2018-tól minden új gépkocsiba kötelezően be kell építeni. Ezért sürgős igény, hogy a telematikai fejlesztők és az autógyártók rendelkezésére olyan méréstechnikai megoldás állhasson, amellyel gyorsan és megbízhatóan tesztelhetik a termékeiket, illetve ellenőrizhetik, hogy azok megfelelnek-e a szabványos előírásoknak.

 

A balesetbiztonsághoz kapcsolódó EU-kezdeményezés, az eSafety keretében az Európai Bizottság kidolgozta az eCall („emergency call” – vészhívás) elnevezésű, automatikus járműfedélzeti vészhívó rendszert. Ennek ütemezésében kikötötték, hogy az EU, Izland, Norvégia és Svájc területén 2018. áprilisa után forgalomba hozott összes új autónak és haszonjárműnek támogatnia kell az eCall funkcióit. 2015. áprilisában az Európai Parlament mindezek mellett megerősítette, hogy 2018-ra kötelezővé teszik e rendszer alkalmazását.

eCall

Az automatikus vészhívó (eCall) rendszer karambol esetén önműködően kapcsolatba lép a vészhelyzeti szervekkel, az Európában egységes 112-es vészhívó számon keresztül. A járműfedélzeti elektronikai rendszer dönti el, hogy súlyos baleset történt-e. Az eCall-rendszer általában a légzsákok kinyílása esetén lép működésbe, de végső soron maga a gyártó határozza meg, hogy milyen érzékelőket és milyen peremfeltételeket von még be a döntési folyamatba. Maguk az utasok kézileg is működésbe hozhatják, ha olyan rendkívüli állapot következik be, amely nem érzékelhető automatikusan − például, ha valaki hirtelen rosszul lesz, vagy egy másik járművel kapcsolatos balesetet kívánnak bejelenteni.
Mivel az eCall mind vezeték nélküli kommunikációs kapcsolatot, mind műholdas helymeghatározást igényel, még az olcsó kisautókat is el kell látni gyárilag ez utóbbi funkciókkal. A gépkocsigyártóknak ezért vagy egy egyszerű eCall-modemet, vagy az eCall követelményeinek eleget tevő telematikai egységet kell járműveikbe építeniük – az utóbbi persze egyéb informatikai célokra is felhasználható.
Az eCall-rendszer alapvetően három kritikus elemből épül fel (1. ábra): járműfedélzeti elektronikai rendszerből (IVS), a kommunikációt szolgáló telefonhálózatból és egy vészhelyzeti hívásfogadó központból (PSAP). Önmagában csupán egy „alvó” rendszer, amely csak szükség esetén lép működésbe. Készenléti állapotban a járműfedélzeti elektronikai rendszer folyamatosan ellenőrzi a megfelelő karambol-érzékelők segítségével, hogy van-e rendkívüli esemény, emellett figyeli a helyzeti információkat és a rendelkezésre álló mobilkommunikációs hálózatokat is. Ez utóbbiakat normál körülmények között nem használja, csak vészhelyzet esetén jelentkezik be a legerősebb hálózatba, és kezdeményez eCall-hívást.

 

RS 1 1000px

1. ábra Az eCall-rendszer elemeinek áttekintése

 

Rohde cikk-20

2. ábra Az EN 15722 szabványban előírt minimális információcsoport (MSD) tartalma

A vészhívások felépítése

Működésbe lépésekor a 112-es számot hívja a rendszer. A szolgáltatók által az eCall-hívások jelzésére beépítendő különleges jelzőbit révén közli a „jármű” a hívott állomással, hogy eCall-hívásról van szó. A vezérlést ezt követően a vészhelyzeti hívásfogadó központ (PSAP) veszi át, amely lekérdezi a járműfedélzeti elektronikai rendszertől a szabványos, 140 bájtos, ún. minimális információcsoportot („Minimum Set of Data” ‑ MSD, 4. ábra). Az MSD tartalmazza a mentőszolgálat megfelelő reagálásához szükséges minden lényeges adatot: a jármű helyét és irányát (autópályákon ez fontos), a baleset időpontját, a jármű típusát, valamint a motor- és az üzemanyagtípust (ez a tűzoltók számára fontos). Minden további adat opcionális. Mivel e rendszernek széles körben működnie kell, az adatok továbbítása kódolt hangfrekvenciás jelekkel történik GSM-beszédcsatornán, amely a 112-es számon elsőbbségi átvitelt élvez. A PSAP dekódolja a hangjeleket, és az adatokat megjeleníti a kezelő konzolján. Ezután beszédkapcsolat épül fel a kezelő és a jármű között, hogy a felek közvetlenül tudjanak kommunikálni egymással.

Részegység- és rendszerszintű tesztelés

Az eCall-modulok és telematikai rendszerek fejlesztőinek, valamint az autógyáraknak különböző szempontok szerint kell bemérniük vészhívó termékeiket. Például sokszor akár chipkészlet szintjéig terjedő modulvizsgálatokkal kell elemezni a tervezési jellemzőket és a tesztelt egység működését. Mindezek mellett a gyártás és szervizelés során is be kell vizsgálni a modulokat. Végül, de nem utolsósorban a teljes, összeállított járműfedélzeti elektronikai rendszernek is át kell mennie a vonatkozó megfelelőségi vizsgálat előírásaiban foglalt funkcionális és típusengedélyezési teszteken. Az eCall-rendszer esetén a megkövetelt végponttól végpontig tartó megfelelőséget az európai CEN/TS 16454 szabvány szerint ellenőrzik. A legköltségesebb vizsgálatot – a gépkocsiba beépített járműfedélzeti elektronika funkcionalitásának ellenőrzését – az autógyáraknak kell elvégezniük. Ebbe beletartoznak az ütközéses tesztek is, melyek során a beépített rendszernek megfelelően kell működnie egy adott vészhelyzetben.

Oroszországi export

Az Oroszországba exportálni kívánó rendszer- és járműgyártók 2015-től kezdődően az orosz ERA-Glonass vészhívó rendszerrel kell, hogy felszereljék termékeiket. Oroszországban tehát az összes új személyszállító járműnek rendelkeznie kell ERA-Glonass-rendszerrel, amelynek működése az eCall-on alapul, de kialakítása a helyi viszonyoknak megfelelő. A GPS-szel párhuzamosan az orosz helymeghatározó rendszert, a Glonass-t használja, emellett pedig az orosz mobiltelefon-hálózat sajátságait is kihasználja, fokozva működésének megbízhatóságát.

Összefoglalás

Az eCall-részegységek, illetve a telematikai rendszerek gyártói és fejlesztői a járműfedélzeti elektronikai rendszerek gyors, automatizált tesztelését lehetővé tevő méréstechnikai megoldásokat igényelnek, amelyek segítségével a rendszerelemek közötti folyamatok, kölcsönhatások is részletesen vizsgálhatók. Az Oroszországba exportáló vállalatoknak az orosz vészhívó rendszer, az ERA-Glonass szerinti funkcionális vizsgálatokat nyújtó megoldásra is szükségük van.

 

 

A megfelelőségi vizsgálatokra összpontosítva

A Rohde & Schwarz által kidolgozott eCall méréstechnikai megoldás teljes eCall járműfedélzeti elektronikai rendszerek modulszintű, szabványos működési vizsgálatára szolgál. A 3. ábra szemlélteti az elrendezést: a mobiltelefonos átviteli felületet a telefonhálózatot szimuláló, R&S®CMW500 típusú, szélessávú rádiókommunikációs teszter biztosítja, a világméretű műholdas navigációs rendszer jeleit (GNSS) pedig az R&S®SMBV100A típusú jelgenerátor adja. Ez utóbbi GNSS-szimulátorként működik, és a szükséges pozícióadatokat szolgáltatja. Mindkét eszközt a csatlakoztatott számítógépen futó, R&S®CMW-KA094-jelű alkalmazásszoftver vezérli, amely a vészhelyzeti hívásfogadó központ szerepét is betölti, emellett vezérli a tesztelési lépéssorokat (szekvenciákat), és grafikus kezelőfelületet nyújt (4. ábra).

 

rohde3

3. ábra A Rohde & Schwarz méréstechnikai megoldásának segítségével ellenőrizhető, hogy egy járműfedélzeti elektronikai modem sikeresen kezdeményez-e vészhívást, helyes MSD-t küld-e el, és felépít-e beszédkapcsolatot a vészhelyzeti hívásfogadó központtal

 

RS 4

4. ábra A vizsgálórendszert egy R&S®CMW500 típusú, mobiltelefon-hálózatszimulációra szolgáló, szélessávú rádiókommunikációs teszter, egy R&S®SMBV100A típusú, GNSS-szimulációt biztosító vektorjel-generátor és egy PC-alapú alkalmazásszoftver alkotja


A mérőprogramok ellenőrzik, hogy a járműfedélzeti elektronikai rendszer gyorsan és helyesen lép-e kapcsolatba a vészhelyzeti hívásfogadó központtal, és az MSD átvitele a szabványokban előírtaknak megfelelően történik-e, továbbá hogy helyesen épül-e fel a beszédkapcsolat. A rendszer természetesen nem pusztán egy egyszerű „Megfelel / Nem felel meg” jellegű vizsgálatot nyújt, hanem mér és naplóz minden lényeges paramétert. A három rendszerelem – a (szimulált) vészhelyzeti hívásfogadó központ, a (szimulált) mobiltelefon-hálózat és a (szimulált) GNSS – sokféle módon állítható be speciális körülmények vizsgálatához és bármely elképzelhető üzemállapot szimulálásához. Az említettek mellett az R&S®CMW500 típusú műszerhez tartozó, R&S®CMWrun nevű szekvenciaszerkesztő szoftver segítségével a mérések lépéssorai távvezérelhetők, illetve a szekvenciák DDL-ek révén is futtathatók. Az eCall-rendszerekre előírt vizsgálatok mindezeknek köszönhetően könnyen automatizálhatók.
Ez a sokrétű méréstechnikai megoldás átfogó bevizsgálást tesz lehetővé, a járműfedélzeti elektronika gyors, automatizált tesztelésétől az összes rendszerelem együttműködésének részletes vizsgálatáig bezárólag. A rend­szereiket és járműveiket Oroszországba exportálni kívánó gyártók a Rohde & Schwarz mérőrendszerével ERA-Glonass norma szerinti funkcionális vizsgálatokat is végezhetnek.

 

 

 

Szerző: Christian Hof termékmenedzser – Rohde & Schwarz, rádiótesztelő részleg

 

Rohde & Schwarz Budapesti Iroda
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.
Tel.: +36 1 412 4460, fax: +36 1 412 4461
E-mail: RS-Hungary@rohde-schwarz.com
www.rohde-schwarz.hu

Még több Rohde & Schwarz

 

Címkék: eCall | fedélzeti vészhívó | méréstechnika