Skip to main content

Vezeték nélküli azonosító, helymeghatározó és kommunikációs rendszer

Megjelent: 2021. december 10.

HDBC lidFix egységek által meghatározott zónákban mozgó mobil
egységek nyomon követésére
és nyilvántartására

Az élet számos területén felmerül az igény a munkavállalók helymeghatározására adott zónában, valamint számukra információk eljuttatására – az egészségügyben, az ipari szektorban, illetve közintézményekben.

 

A helymeghatározás során sok esetben nincs szükség a pontos földrajzi koordináták meghatározására, hanem elegendő mindössze annak a meghatározása, hogy az illető/egység egy adott körzetben, zónában tartózkodik-e vagy egy másikban – így 10-15 m pontossággal elegendő a tartózkodási hely meghatározása. További feladat a helymeghatározáson túl, ezen egységek részére információt eljuttatni, vagy azoktól fogadni, viszonylag nagy sebességgel történő adatátvitellel.

 

Bejelentkező felület


Az egészségügyben, kórházakban, rendelőintézetekben gyakori probléma az egészségügyi dolgozók, orvosok vagy akár a betegek mozgásának a követése, adott időben a tartózkodási helyük meghatározása. Ugyanez a probléma merül fel pl. ipari létesítményeknél, raktárakban, ahol számos esetben van szükség a dolgozók, szállítók, illetve munkagépek, eszközök helyének időszakos meghatározására, mozgásának követésére, illetve részükre bizonyos információk eljuttatására. Hasonló igény jelenik meg közintézmények, minisztériumok, hivatalok, önkormányzatok esetében, ahol szintén szükség van a látogatók bizonyos körének nyomon követésére, illetve részükre tájékozató információk továbbítására.
A jelenleg ismert és alkalmazott technológiákkal a helyazonosítás ismert módja a három ismert ponthoz képest történő azonosítás, amelynek hátránya, hogy biztos rádiófrekvenciás lefedettséget, valamint ehhez nagy és folyamatosan működtetett adatfeldolgozási kapacitást tesz szükségessé, holott a gyakorlatban sokszor nincs szükség ilyen pontosságra.
A HDBC célja egy olyan megoldás létrehozása volt, amely fixen telepített rádiófrekvenciás eszközök segítségével alkalmas egy objektumban, épületben több mobil eszköz helyének és mozgásának követésére, útvonalának bizonyos pontossággal történő meghatározására. Felismertük, hogy ha egymással összeérő WiFi hozzáférési pontokat telepítünk, amelyek adatforgalom és adatfeldolgozás szempontjából egy helyi hálózaton keresztül egy központi szerverrel vannak összekapcsolva, és az objektum vagy terület topográfiájának megfelelően az egyes hozzáférési pontokhoz zónákat rendelünk, emellett a központi szerver segítségével folyamatosan nyilvántartjuk, hogy egy-egy mobil eszköz melyik zónában tartózkodik, a zónainformációkat folyamatosan tároljuk, adott szempontok szerint kiértékeljük, és ebből pl. az egyes mobil eszközök által bejárt útvonalat határozunk meg, akkor a kitűzött cél elérhető.
Mind a mobil eszközök, mind a telepített hálózati eszközök egyedi azonosítóját (MAC-address) a felcsatlakozáskor el kell tárolni, majd ezen azonosítók zóna szerinti nyilvántartásával a mobil eszköz aktuális tartózkodási helye és mozgása jól nyomon követhető.
A találmány szerinti rendszer lényegében egy WiFi roaming, helymeghatározás és mozgáskövetés a WiFi rendszer segítségével, meghatározott pontossággal. A WiFi rendszer adta lehetőségekkel AP hozzáférési pontonként egy fix egység 256-2=254 mobil egységet tud ellátni. Ez mind kórházi, mind általános intézményi körülmények között széles körű alkalmazást biztosít.
A rendszer nagy előnye, hogy nem kell hozzá új hardvert fejleszteni, hanem a meglévő hardverelemeken futtatható, ezáltal gazdaságosan működik. A mobil egységek adat-ki-bemeneti perifériák is lehetnek, ezekkel folyamatos vagy időszakos adatkimenet és -bevitel lehetséges. Egy hálózatba elég egyszer becsatlakozni, és ezzel bejárható az egész hálózat, ami azért fontos, mert a korábban alkalmazott rendszerekbe minden egyes fix egységhez mindig külön be kellett csatlakozni, és elmenteni a csatlakozás paramétereit, ami a fix egységek közti mozgásnál problémákat okozott, és megszűnhetett vagy akadozhatott a kapcsolat.
A jelenleg kitalált rendszer a tartózkodási hely meghatározását, illetve a mozgás követését egyszerűbben oldja meg, mint a korábbi rendszerek, mert nem szükséges ellenőrző kapuk felállítása, hanem a követést a rendszer észrevétlenül biztosítja. Az egyes objektumokban, épületekben már meglevő WiFi hálózatok egy része a találmány szerinti rendszer alkalmazásához könnyen átalakítható, illetve továbbépíthető.
A kidolgozott rendszer előnyös és célszerű megvalósításával az egyes mobil eszközökről kapott zónainformációkat a rendszer valós időben nyilvántartja, ezekből meghatározza az egyes mobil eszközök által bejárt útvonalat, illetve azt, hogy melyik mobil egység mikor, hol tartózkodott. A WiFi átvitellel működő hozzáférési pontok az objektum, épület területén 10-15 m hatósugárral, egymástól 20-30 m távolságra vannak telepítve, és egy helyi hálózatra vannak csatlakoztatva. A hozzáférési pontok és az egyes mobil eszközök egymással nagy sebességű egy és/vagy kétirányú adatátvitelt folytatnak. A mobil eszköz PDA vagy hasonló, egy- vagy kétirányú adatátvitelre alkalmas kézi adatátviteli eszköz, amely adatbeviteli perifériával, billentyűzettel, valamint adat- és/vagy információmegjelenítő egységgel, kijelzővel rendelkezik. A központi szerver további adatgyűjtő és feldolgozó egységgel van összekapcsolva, vagy ilyen egységet foglal magába, amely a mobil egységek számára kiküldendő, továbbá a mobil egységektől beérkező adatokat, parancsokat, információkat kezeli és tárolja. A központi szerveren és/vagy az ahhoz kapcsolódó adatgyűjtő és adatfeldolgozó egységben tárolt adatok adatátviteli hálózaton keresztül távoli számítógépről kerülnek elérésre, onnan lekérdezésre, illetve oda továbbításra.

 

Statisztikák felülete


A rendszer az egészségügyben mint ápolóadminisztrátori és betegnyilvántartó rendszer kerül megvalósításra oly módon, hogy a hozzáférési pontok az egészségügyi intézmény épületének mint objektumnak egy vagy több szintjén kerülnek telepítésre. A mobil egységek mint személyes eszközök az ápolóknál, orvosoknál kerülnek elhelyezésre, és a rendszeren keresztül folyamatosan követhetővé válnak. Az ápolók, orvosok helye és mozgása meghatározható, továbbá információk, instrukciók küldhetők részükre, illetve a mobil egységen keresztül ők is képesek adatokat küldeni – például betegekre vonatkozó információkat a rendszerbe. Az adatok, információk a központi szerveren és/vagy az ahhoz kapcsolódó adatgyűjtő és feldolgozó egységben kerülnek tárolásra és/vagy feldolgozásra, illetve egy külső adathálózaton keresztül távoli számítógép számára továbbításra – minden esetre jól követhető, hogy egy adott részlegen hány ápoló van, hova kell esetlegesen még személyzetet küldeni.
Ugyanezen elven működtethető a rendszer biztonságtechnikai és vagyonvédelmi objektumokban, ipari területeken, raktárakban, hivatalokban. Ipari alkalmazásban telephelyeken, raktárbázisokon, a munkagépekre, szállító eszközökre, például targoncára rögzített mobil eszköz segítségével nyomon lehet követni az adott eszköz mozgását. Ha pl. felmerül egy árumozgatási feladat, könnyen meg lehet keresni az adott polchoz legközelebb tartózkodó targoncát, és utasítást lehet adni az áru mozgatására. Ezzel a módszerrel igen könnyen optimalizálni lehet a szállítóeszközök megtett útját és az áru mozgását.
A megalkotott rendszer hasonlóan jól alkalmazható közintézmények, minisztériumok, hivatalok, önkormányzatok esetében, ahol szintén szükség lehet a látogatók bizonyos körének nyomon követésére, adott esetben információk továbbítására. A múzeumokban például minden egyes látogató kap egy mobil eszközt, pl. PDA-t fejhallgatóval, aminek segítségével nyomon lehet követni a mozgását, az adott teremben található kiállítási tárgyakról vizuális és álló vagy mozgókép-anyagot lehet a rendelkezésére bocsátani.

 

HDBC Consulting Zrt.
2461 Tárnok, Templom utca 64.
Tel.: +36 70 602 3436
www.hdbcgroup.com