Skip to main content

Texas Instruments: sokszoros MCU-teljesítmény ugyanannyi energiából

Megjelent: 2014. június 13.

Texas-MSP430Minden jónál van jobb – ezzel jellemezhetnénk a Texas Instruments (TI) bejelentését, amelyben arról adnak hírt, hogy az egyébként is ultra-kisfogyasztású MSP430 MCU-család teljesítményét pusztán szoftveroptimalizálással sokszorozták meg.

A megoldás kulcsa két, ingyenesen használható és könnyen használható szoftverkönyvtár, az MSPMATHLIB és az IQmathLib, amelyek különösen az olyan környezetekben érvényesülnek, ahol komoly számítási teljesítményt kell produkálni alacsony energiafelvétel árán. Valós idejű pozíciókövetési alkalmazásban például – egy MSP430-ból és egy gyorsulásmérőből álló hardveren – az IQmatLib matematikai funkciócsomaggal egy mozgó tárgy hossztengely körüli és „bólintó” szögelfordulásának számításához szükséges inverz tangensfüggvény a hagyományos szoftvermegoldások futásidejének töredéke alatt produkál eredményt. Ez nemcsak a valós idejű teljesítményben, hanem az energiafogyasztásban is komoly előny. Az optimalizált matematikai szoftver ezenkívül a vezetékmentes szenzorokban, az okos energiafogyasztás-mérő műszerekben, szívfrekvencia-monitorokban is csökkenti az adott szoftverfeladathoz szükséges energiát, de minden olyan eszközben is, amelyben érintőképernyős HMI-t vagy grafikus megjelenítést használnak. Az MSPMATHLIB gyorsított lebegőpontos skalárszámításokat és összetett, számításigényes megoldásokat képes futtatni, amelyeknél a számítási teljesítmény növekedése akár a 26-szoros mértéket is elérheti. Az IQmatLib viszont a fixpontos matematikai számítások körében ad hasonló előnyöket, mint az MSPMATLIB a lebegőpontos aritmetikában.

www.ti.com