Skip to main content

Texas Instruments: multinormás energiahálózati kommunikáció

Megjelent: 2014. augusztus 07.

Texas-PLCA Smart Grid – az okos energiahálózat – a szolgáltatók és a fogyasztók közötti kölcsönös in­formációcsere révén jelentős hoz­zájárulás az energia- és környezettudatosabb, takarékosabb vil­lamosenergia-használati szokások kialakításához. Meg­való­sításának feltétele, hogy a fogyasztók és a szolgáltatók nemcsak az energia-, hanem az információ­továbbítás szempontjából is hálózati kapcsolatban álljanak egymással.

 

Ennek a legelterjedtebb módszere a PLC (Power Line Communication), ahol az információhordozó közeg is maga az energiahálózat. Ennek többféle szabványos módszere van, ráadásul módszerenként több frekvenciasáv is létezik, ezért nem lehetséges gazdaságosan univerzális PLC-modemet kidolgozni. De ez talán nem is szükséges, mert a Texas Instruments (TI) olyan eszközkészletet dolgozott ki, amely minden ismert módszerhez és frekvenciasávhoz alkalmas, egyedi modem fejlesztéséhez felhasználható. A TMDSPLCKITV4 optimalizált fejlesztőkittel a G3, a PRIME és az IEEE-1901.2 szabvány mindegyikét meg lehet valósítani a CENELEC, illetve ARIB szabványosított frekvenciáin. Kicsi és gazdaságos megoldást lehet tervezni bármilyen keskenysávú, ortogonális digitális frekvenciamodulációval (ODFM) működő PLC-rendszerhez számos ipari alkalmazásban, mint például az intelligens energiamérőket tartalmazó okoshálózatokban, a napenergia-hasznosító rendszerekben, az épület- és gyártásautomatizálási rendszerekben. A TI teljes PLC-megoldása minden hardver-, firmware- és fejlesztőeszközt tartalmaz a gyors projektindításhoz, ha valamelyik regionális követelményrendszerre specializált modemet kell fejleszteni.

www.ti.com