Skip to main content

Texas Instruments: egyszerűbb indulás a többmagos DSP-kkel

Megjelent: 2012. szeptember 28.

A többmagos processzorok megjelenéséről a felhasználók talán csak a teljesítmény növekedéséből szereznek tudomást – a megnövekedett hardver-erőforráskészlet szoftveres kihasználása viszont nem mindig egyszerű feladat.

A többmagos architektúra pedig immár nemcsak az általános célú processzoroknál, hanem a számítási teljesítményre végletesen „kihegyezett” DSP-knél is megjelent. Ezeket az általános célú processzoroknál rendszerint még inkább „gépközeli” módszerekkel programozzák, a többma- gosság kihasználása ezért még több gonddal jár.ATexas Instruments ezért vállalta fel, hogy elsőként nyújt kereskedelmi alapon támo- gatást az OpenMP API többmagos alkalmazásprogramozói inter- fészhez a KeyStone-alapú TMS320C66x többmagos DSP- típuscsaládhoz. A KeyStone DSP-architektúra abban különbözik a legtöbb versenytársától, hogy a processzor minden magja teljes értékű feldolgozási képességet nyújt. Az OpenMP API hordozha- tó, skálázható programozási eszközkészlet, amely egyszerű és rugalmas illesztési felületet teremt a párhuzamos adatfeldolgozást igénylő, teljesítménykritikus alkalmazásokhoz, mint az ipari au- tomatizálás, a valósidejű (orvosi és beágyazott) képfeldolgozás, videomegfigyelés stb. A többmagos megközelítésre optimalizált programkörnyezet lehetővé teszi, hogy a fejlesztők gyorsabban tudjanak piacképes alkalmazásokat kidolgozni a C66x DSP- családhoz. Ebből a szempontból különösen fontos a hordozhatóság, a kidolgozott alkalmazások könnyű adaptációja a típuscsalád töb- bi tagjaira. Ezzel egyszerűsödik az azonos szoftverarchitektúrájú, de a hardverteljesítménnyel differenciált végtermékcsaládok ki- dolgozása. www.ti.com/multicore