Skip to main content

Szivárgóáram mérése villamos berendezéseken

Megjelent: 2020. április 24.

flukeBármely villamos berendezés esetében valamennyi áram átfolyik a PE vezetőn a föld felé. Ezt a jelenséget nevezzük szivárgóáramnak. A szivárgóáram általában a vezetőket körülvevő szigetelésen, valamint a háztartási, irodai vagy üzemi elektromos berendezéseket védő szűrőkön át folyik. A szivárgás befolyásolhatja a berendezés üzembiztonságát, és esetenként hálózati interferenciát idézhet elő.

 

A szivárgóáram a védőberendezések téves bekapcsolását idézheti elő maradékáram-eszközzel (Residual Current Devices) védett áramköröknél. Szélsőséges esetekben a megérinthető vezető alkatrészeken megnövekedhet a feszültség. Szivárgóáramot okozhat a szigetelt hálózat elektromos ellenállása és befolyásolja a kapacitása is. Megfelelően szigetelt vezetőn csak nagyon alacsony szivárgóáram folyhat át. Ha a szigetelés öreg vagy sérült, csökken az ellenállás, ami a szivárgóáram fokozott átfolyását eredményezi. Továbbá a hosszabb vezetőknek nagyobb az ellenállása, ami növeli a szivárgóáramot. Meg kell említenünk azokat a széles körben ismert villamos berendezéseket, amelyeket szűrők védenek a feszültségcsúcsokkal és egyéb interferenciákkal szemben. Ezek a szűrők általában kondenzátorokat használnak, amelyek megnövelik a vezetékrendszer ellenállását, és ezáltal a szivárgóáram-szintjét.

 

 

Kiemelt hangsúlyt kell fektetni a szivárgóáram-mérésre a kedvezőtlen üzemi környezetben, magas por- vagy páratartalmú helyen működő berendezéseknél.

 

 

1abra Fluke

1. ábra  Példa a szivárgóáram mérésére II. osztályba sorolt készüléken

 

 

Ne használjon olyan eszközt, amelyen a szivárgóáram erőssége meghaladja az alábbi értéket:

  • 0,75 mA – mobileszközök (I. osztályú védelem),

  • 3,5 mA – rögzített berendezések villanymotorokkal

    (I. osztályú védelem),

  • 5,0 mA – rögzített fűtőberendezések (I. osztályú védelem),

  • 0,25 mA – szerszámok (II. osztályú védelem),

  • 3,5 mA – egyéb.


A PN-T-42107:1993, IEC 335-1, VDE 0700 T.1

 

A szivárgóáram hatásainak minimálisra csökkentése

Hogyan tudjuk kizárni vagy minimálisra csökkenteni a szivárgóáram hatásait? Kezdjük a szivárgóáram kvantitatív mérésével és a források meghatározásával. Ezt megtehetjük egy szivárgásmérő készülék segítségével. Ez a készülék hasonlít a hagyományos árammérő lakatfogóhoz, de jelentősen érzékenyebb és pontosabb mérést biztosít 5 mA alatti áramerősség esetében. A hagyományos lakatfogók ilyen alacsony áramerősséget nem észlelnek.
Miután rögzítette a mérőműszert a vezetőn, a mért áramérték a vezető körül mérhető elektromágneses mező változásainak erőssége alapján kerül meghatározásra.
Az alacsony erősségű szivárgóáram pontos mérése érdekében fontos, hogy a lakatfogó csíptetőfelületei sérülésmentesek és tiszták legyenek, illetve légrésmentesen záródjanak. A nagy fogónyílásnak köszönhetően a szivárgásmérő felhelyezhető nagy átmérőjű vezetékekre vagy kábelekre, valamint fémhevederekre, potenciálkiegyenlítő sínre vagy akár csővezetékre is.
A rossz szigetelés miatt jelentkező szivárgóáram méréséhez 0,1 mA alatti érték mérésére alkalmas lakatfogót kell használni. Például egy 230 V váltakozó áramú körben, amelyről az összes fogyasztó le van kapcsolva, a szivárgóáram erőssége 0,02 mA (20 μA) lehet. Ez az érték megfelel az alábbi szigetelési impedanciának:

230 V/(20 × 10–6) = 11,5 MΩ (Ohm törvény R = U/I).

Ha ugyanezen a helyen mérné a szigetelési ellenállást egy hagyományos induktor használatával, az eredmény 50 MΩ körüli, vagy annál kevesebb lenne. Ennek az az oka, hogy a szigetelésmérő egyenáramú feszültséget használ a teszteléshez, amely nem veszi figyelembe a kapacitív hatást.
A szigetelési impedancia értéke a rendszeres használat során jelentkező tényleges érték. Ha ugyanezt a kört mérjük meg egy irodai eszköz (számítógép, monitor, fénymásoló, stb.) csatlakoztatása után, akkor eltérő eredményt kapunk az eszközök bemeneti szűrője által létrehozott kapacitás miatt.

 

2abra Fluke

2. ábra  Szivárgóáram-mérő lakatfogó zavarszűrővel

  

Ha az áramkörre több fogyasztót csatlakoztatnak, a fenti hatás összeadódik, vagyis a szivárgóáram nagyobb, akár több milliamper erősségű lesz. Új berendezések hozzáadása RCD eszközzel védett áramkörhöz hibás választ válthat ki. Mivel a létrehozott szivárgóáram erőssége az egyes eszközök működése szerint eltérő, az RCD véletlenszerűen kapcsolhat. Az ilyen típusú problémák nehezen diagnosztizálhatók.

 

3abra Fluke

3. ábra  Szivárgásmérés egyfázisú villamos hálózaton

4abra Fluke

4. ábra  Szivárgásmérés háromfázisú villamos hálózaton

 

5abra Fluke

5. ábra  Szivárgásmérés védőkábelen

 

6abra Fluke

6. ábra  Szivárgásmérés L1-N-PE hálózaton a véletlen földelés detektálásához, például olyan esetben, ha kapcsolóberendezést helyeztek közvetlenül betonaljzatra

 

ICT berendezésnél a mérőműszer által jelzett szivárgóáram értéke jelentősen nagyobb lehet, mint a szigetelési impedancia miatt keletkező érték 50 Hz frekvencián. Ennek az az oka, hogy az ICT berendezések általában szűrőket használnak, amelyek funkcionális földelési, míg más eszközök harmonikus áramot generálnak. Rossz szigetelésnél a szivárgóáram karakterisztikája csak 50 Hz-en mérhető, keskenysávú szűrővel ellátott szivárgásmérővel, amely kizárja az eltérő frekvenciájú áramokat. A 3–6. ábrán a szivárgóáram mérésére szolgáló különféle csipeszcsatlakozások láthatók.

  

 

ESETTANULMÁNY:
Szivárgóáram mérése inverterrel hajtott villanymotorokon


Frekvenciaváltóval működtetett villanymotorok esetében gyakori probléma, hogy az RCD feleslegesen kapcsol be. Ezt okozhatja a frekvenciaváltó által generált interferencia vagy a sérült motorszigetelés, ami megnöveli a szivárgóáramot. Az elméletek igazolására olyan szivárgóáram-mérő berendezést kell használni, amely rendelkezik sáváteresztő (BP) szűrővel – a gyártók 40–70 Hz tartományban kínálnak ilyen lakatfogókat. A BP szűrővel kizárható a magasabb harmóniák hatása a mérésből. A BP szűrővel végzett mérés eredményeit összehasonlítva a teljes tartományon (40–1000 Hz) végzett mérések eredményével gyorsan megállapítható, hogy a szivárgást sérült szigetelés (feszültség alatt lévő részegység) vagy a vonalszűrők okozták villamos berendezésekre (kapacitív részegységekre) vonatkozó szabvány szerint.

KERETESabra Fluke2 

 

www.fluke.com