Skip to main content

Roska Tamás tudományos előadások a XXXIV. OTDK keretében

Megjelent: 2019. január 17.

otdk 2019 logoAz Országos Tudományos Diákköri Tanács még 2017-ben határozta el, hogy a tudományos kutatói tevékenység folyamatosságának támogatása és perspektíváinak felmutatása, a tehetség elismerése és a fiatal kutatói teljesítmények megismertetése, valamint Roska Tamás tudományterületeket összekapcsoló, nemzetközileg elismert kutatói életműve előtti tiszteletadás céljából életre hívja a Roska Tamás tudományos előadások intézményét.

 

A Roska Tamás tudományos előadásokat első alkalommal idén, a XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) keretében tartják meg, szekciónként egy – összesen 16 – tudománykörben. Az ezeken szereplő előadók elismerő oklevelet, emlékérmet, valamint a Szekciót rendező intézménytől nettó 300 000 Ft pénzdíjat kapnak. Az előadás publikálására – a kézirat szakmai lektorálása után – a Magyar Tudomány folyóiratban nyílik lehetőség, továbbá ajánlást kapnak további rangos tudományos folyóiratokban való megjelenésekre, valamint az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) támogatását is megszerzik tudományos, illetve tehetséggondozó pályázatokra benyújtott munkáikhoz.
Az Óbudai Egyetem 2019-ben az Informatika Tudományi-, valamint a Had- és Rendészettudományi Szekciónak ad otthont, amelyekben az egy díjazott doktorjelölt, vagy PhD fokozatot szerzett fiatal kutató az eredményeit magas színvonalú és élményt nyújtó tudományos, tudománynépszerűsítő előadásban tárja a szakterülete iránt érdeklődő fiatalok és mentoraik elé.

 

otdk 2019 logo big

 

Az OTDT, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Magyar Tudományos Akadémia fővédnökségével és az Innovációs és Technológiai Minisztérium, Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, valamint a TDK-ért Közhasznú Alapítvány támogatásával zajló szekciók színvonalas megrendezéséhez, a legjobb szakmai teljesítményt nyújtó hallgatók díjazásához a gazdasági élet meghatározó szereplői nyújtanak támogatást.
A 2019. április 16. és 18. között zajló Informatika Tudományi-, valamint a Had- és Rendészettudományi Szekció legkiválóbb szakmai teljesítményt nyújtó hallgatói méltó díjazását az Óbudai Egyetem szervezőinek előkészítő munkájával kialakított ún. „patrónusi rendszere” teszi lehetővé. Ennek keretében vállalkozások, egyesületek anyagi támogatást nyújtva fogadnak örökbe egy-egy tagozatot, amelynek eredményeképpen a szervezet képviselője tanácskozási joggal képviselethez jut az általa patronált tagozat zsűrijében.

 

Forrás: az Óbudai Egyetem sajtóközleménye

 

Kapcsolódó cikk:

Már lehet nevezni a XXXIV. OTDK Informatika Tudományi Szekciójára