Skip to main content

NXP: csatlakozik a vezetékmentes világításvezérlés érdekszövetségéhez

Megjelent: 2013. február 14.

A világítás a legnagyobb tételek egyike a globális energiaszámlán, következésképpen olyan terület, ahol egy technológiai ugrás világméretekben is jelentős megtakarítást hozhat. Ezt (is) várják a szakemberek a vezetékmentes világításvezérléstől, amely az eddigieknél sokkal szelektívebb és célorientáltabb módon lenne képes a világítás energiaigényét a szükségtelen fogyasztás kiikatatásával mérsékelni.

Az ötlet számos követőre talált, amelynek az a veszélye, hogy a sokfelé ágazó fejlesztés technológiai inkompatibilitásokat szül. Ezért próbálja meg „mederbe terelni” a fejlesztéseket a Connected Lighting Alliance (Kapcsolt Világítás Érdekszövetség), támogatva a nyílt fejlesztéseket és csökkentve az egymással össze nem férő megoldásokból eredő felhasználói kockázatot. Az NXP mint a korszerű világítástechnika elektronikus építőelemeinek fejlesztője és gyártója, érdekelt az „okos világítás” fejlesztésében (fényerő-szabályozás, környezeti világításhoz igazodó világítási üzemmódok, ZigBee-alapú világítástechnikai protokollverem, Smart Energy, RF4CE és LighLink), és rendelkezik olyan csiptechnológiával, amely egy eszközzel oldja meg a világításvezérlés és az IPv6-alapú, vezetékmentes kommunikáció feladatát. Ezen technológiák birtokában csatlakozott – elsőként a félvezetőgyártók közül – a „tárgyak internetje”  (Internet of Things) koncepción alapuló intelligens világításvezérlés nonprofit nemzetközi szervezetéhez, vállalva annak céljait a nyitott szabványú, egymás zavarása nélkül, „inter­operábilisan” üzemeltethető és a végfelhasználók számára egyértelmű előnyöket nyújtó megoldások fejlesztésének, bevezetésének és használatának előmozdítására.

www.nxp.com

www.theconnectedlightingalliance.org