Skip to main content

NXP: a világ legnagyobb elektronikus azonosítóprojektje Indonéziában

Megjelent: 2013. június 19.

Az NXP bejelentette, hogy a kártyákkal és elektronikus fizetésekkel foglalkozó szingapuri részlege megállapodni készül arról, hogy a cég részt vesz abban a projektben, amely Indonézia minden állampolgárát sokfunkciós elektronikus azonosítókártyával látja el. Az eKTP-projekt 172 millió indonéz állampolgárt érint, akik számára a kártya az állampol­gári jogok érvényesítését, szolgáltatásokhoz, pl. egészségügyi ellátáshoz, adatrögzítő rendszerekhez, szerverekhez, adattárolókhoz való hozzáférést, a biometrikus azonosítók és okoskártyarendszerek használatát teszi lehetővé, és sokféle elektronikus infrasruktúrát és hálózati megoldást tesz számukra elérhetővé.

A helyi cégek erős támogatásával és a fontos beszállítók – köztük az NXP – technikai szakértelmének segítségével az indonéz állami nyomda képes volt gyorsan felfuttatni az okoskártyák gyártását és megszemélyesítését, ami azt jelentette, hogy 18 hónap alatt az eKTP-kártyák teljes szükséges mennyiségét rendelkezésre tudták bocsátani. Az eKTP-projekt a kormányzati pénzalapok érté­kes befektetésének is bizonyult, és jelentősen hozzájárult a helyi gazdaság élénkítéséhez. Az eKTP-projekt politikai hatásai sem elhanyagolhatók. Közvetett hatásai lehetővé teszik például az indonéz politikai rendszer demokratikus működésének elősegítését, amely a népesség-nyilvántartási adatok  „megszilárdításán” és a választásra jogosultak egyértelmű azonosíthatóságán, az állampolgárok kétséget kizáró azonosításán alapul. A rendszer működésbe állásától kezdve ez lesz a feltétele annak is, hogy valaki bankszámlát nyithasson, hivatalos okiratokhoz (például születési bizonyítványhoz, jogosítványhoz, forgalmi enge­délyhez) juthasson. A legfontosabb társadalmi hatás mégis a választás tisztasága.    

www.nxp.com