Skip to main content

Lattice Semiconductor: intelligens tápfeszültségmenedzsment

Megjelent: 2012. augusztus 08.

A nagy rendszerek tápellátása nemcsak teljesítményelektroni- kai, hanem bonyolult és nagy megbízhatóság-igényű vezérlési feladat is. A tápfeszültségek be- és kikapcsolási sorrendje, a lágyindítási követelmények, az egyes tápfeszültségek meg- léte közötti logikai feltételek teljesítése, a működés felügyele- te, a hibaállapotok kezelése és naplózása „több tíz” tápegység esetén nehezen átlátható feladat, és a tévedés gyakran komoly anyagi értékeket veszélyeztet.

Ezt a feladatot igyekszik kezel- hetőbbé tenni a Lattice Semiconductor új fejlesztése, a Platform Manager eszközcsalád, amely alapkiépítésben is 12 tápsín mű- ködését képes vezérelni, de ez a szám akár 36-ig is bővíthető. Az ilyen feladatokat általában több tápfeszültség-figyelő- és vezérlőeszközzel, a feladat „particionálásával” szokás megol- dani, az egyes részrendszerek számára kidolgozott, elosztott algoritmusokkal. Ez időigényes és költséges, amelynek ered- ményét nehéz áttekinteni és hibamentesíteni. Ezeket a hátrá- nyokat igyekszik megkerülni a Platform Manager termékcsalád. A Lattice két alkalmazástechnikai útmutatót bocsátott ki a táp- ellátás rendszertechnikai problémái megoldására szánt eszkö- zök bemutatására (AN6088 és AN6089). Ezek ismertetik egy akár 36 tápfeszültséget is tartalmazó tápellátó rendszer köz- pontosított vezérlésének és felügyeletének megvalósítási mód- ját, a csillagtopológiájú vezérlés, a gyors, soros interfész, a problémamentes rendszerbővítés és konfigurálhatóság jelen- tőségét a bonyolult tápellátó rendszerek menedzsmentjében. Példát találunk arra is, hogyan lehet a felügyeleti algoritmuso- kat a helyszínen hozzáigazítani az üzemi körülmények válto- zásához.

www.latticesemi.com