Skip to main content

Fény- és hangjelző rendszerek

Megjelent: 2024. május 21.

TME cikk bevezető kép logovalA jelzőberendezések elsődleges célja az egyértelmű üzenetek közvetítése. Az ipari (és egyéb) környezetben azonban számos olyan helyzet adódik, amely ennél összetettebb megoldásokat igényel. Melyek tehát azok a tényezők, amelyeket a legfontosabbnak kell tekinteni?

 

 

A válasz erre a kérdésre egyszerű: a legfontosabb tényező mindig a biztonság. Kontextustól függetlenül a jelzőrendszer szerepe az, hogy tájékoztassa a kezelőket és a közelben tartózkodókat a különleges veszélyekről vagy olyan körülményekről, amelyek különös óvatosságot igényelnek.
Gyakorlatilag minden munkahely, még egy iroda is, fel van szerelve fény- és hangjelző rendszerrel, amely jelenlétének gyakran nem vagyunk tudatában, pedig például a tűzjelző rendszer nélkülözhetetlen része. A tűzjelző rendszer fény- és szirénajelzőket használ, akárcsak sok más figyelmeztető rendszer a gyárakban, gépparkokban és a városi infrastruktúra területein. Ugyanez vonatkozik a betörésvédelmi riasztórendszerekre is. Ezért az alábbiakban áttekintjük a tágan értelmezett „jelzőrendszer” kifejezéssel kapcsolatos megoldásokat és alkalmazásokat.

 

TME cikk bevezető kép Fény és hangjelző eszközök

 

A cikk a következő kérdéseket tárgyalja:

 • Munkavédelmi előírások és jelzőrendszerek
 • A jelzőberendezések típusai
 • A jelzőberendezések elektromos paraméterei és egyéb létfontosságú tulajdonságai
 • Hangjelzők és kibocsátási módszereik
 • Kommunikáció és hangüzenetek
 • Fényjelző & hang- és fényjelző berendezések
 • A jelzőoszlopok képességei és típusai
 • ATEX-irányelv és veszélyes területek

 

Jogszabályok és bevált gyakorlatok

Először is, figyelembe kell venni, hogy az ipari alkalmazások és munkahelyek jelzőrendszereire vonatkozó legtöbb szabályozást regionálisan hajtják végre, többnyire az OHS-szabályok, tűzvédelmi szabványok stb. keretében. Egy ilyen rendszer telepítésekor mindig be kell tartani az illetékes hatóságok által előírt irányelveket, ezért a globális gyártók által szállított jelzőberendezéseket a vásárló gyakran módosíthatja és a helyi követelményekhez igazíthatja (pl. a fény színének megváltoztatásával, a hangerő és a hangszín módosításával stb.).

Néhány szempont, amelyeket figyelembe kell venni a jelzőrendszerek tervezésénél és telepítésénél:

 • A figyelmeztető jelzéseknek jól láthatónak és hallhatónak, és lehetőleg egyértelműnek kell lenniük.
 • Minden emberi egészséget vagy életet veszélyeztető helyzetet riasztással kell jelezni, hasonlóan a veszélyes zónákban megjelenő jelzésekhez.
 • A jelzés intenzitásának figyelembe kell vennie a környezeti feltételeket és a munkahely sajátságait. Azokon a területeken, ahol a nehéz gépek zajt bocsátanak ki, és a munkavállalóknak hallásvédőt kell viselniük, a riasztások hangerejét megfelelően kell beállítani. Hasonlóképpen a hegesztőmaszkban dolgozó technikusokat figyelmeztető vizuális jelzéseknek is megfelelően intenzívnek kell lenniük.
 • Az üzenet továbbítása gyakran üzemzavarhoz vagy vészhelyzethez kapcsolódik, ezért a jelzőberendezések áramellátását és vezérlőrendszereit részben függővé, de egyben függetlenné is kell tenni a rendszer/gép működésétől, amellyel együtt dolgoznak, és ez különösen vonatkozik a gyárakban és raktárakban lévő szállítószalagokra vagy gyártósorokra.
 • A jelzőrendszereket rendszeres ellenőrzésnek és karbantartásnak kell alávetni.
 • Az előírások gyakran változnak, az épületeket felújítják, a gépeket korszerűsítik, ezért már a tervezés szakaszában érdemes figyelembe venni a jelzőrendszerek skálázhatóságát.

Minden vállalatnak törekednie kell arra, hogy egységes, világos szabályokat és eljárásokat dolgozzon ki a jelölési és jelzőrendszerekre vonatkozóan. Ideális esetben ezeknek intuitívnak vagy legalábbis univerzálisnak kell lenniük (mint a közúti jelzőtáblák és közlekedési lámpák). A gyakorlatban ez nem valósítható meg mindig. Az egyszerűségnek azonban az egyik legfontosabb alapelvnek kell lennie. További előnye, hogy megkönnyíti az új személyzet beilleszkedését is.

 

A jelzőberendezések típusai és a különleges esetek

A jelzőberendezések általában optikai (fény) és akusztikus (hang) egységek, azonban ez a felosztás különböző, egyedi tervezési megoldások által meghatározott alkategóriákat tartalmaz.

 

Technikai szempontok

A jelzőberendezés típusától függetlenül számos műszaki paramétert kell figyelembe venni. Ezek közé tartoznak az elektromos paraméterek: áramforrás (és feszültség) és vezérlési módszer. A jelzőberendezések aktiválódhatnak, amint áramot kapnak, vagy külön jelzést is igényelhetnek. Más esetekben (pl. bizonyos jelzőoszlopok) a készülék működését impulzusok vagy digitális protokollok segítségével vezérlik.
Az alkalmazott védelem mértéke egy másik fontos tényező, amelyet figyelembe kell venni. A legtöbb termék IP65 vagy IP66 védelmi fokozattal rendelkezik, azaz teljes porzáróságot és ellenállást jelentenek a fröccsenő vízzel vagy akár a nyomás alatt álló vízsugárral szemben (a gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a modul nagynyomású géppel mosható). A hőtűrés szintén fontos, különösen akkor, ha a termékek szélsőséges munkakörülmények között működnek (pl. a fémfeldolgozó iparban vagy hűtőházakban).

 

Hangjelző eszközök

A hangjelző eszközök üzeneteket közvetítenek egy meghatározott hangú és erejű hang kibocsátásával. Ez a két paraméter közvetlenül kapcsolódik az eszközben használt alkatrészekhez, pl. egy piezoelektromos berregőhöz vagy hangszóróhoz, esetleg egy csengőhöz. Mivel sok, a piacon kapható termék elektronikus alkatrészeken alapul, előre beállítható a jel intenzitása és típusa, ami meg­könnyíti a figyelmeztető és riasztójelzések egységesítését az egész vállalaton belül.

 

TME cikk1 kép hangjelző berendezés

1. ábra Membránszirénán alapuló hangjelző berendezés az AUER SIGNAL gyártásában

 

TME cikk2 kép csengőkészülék

2. ábra A csengőkészülékeket tűzjelző rendszerekben használják – a termék KLAXON SIGNALS gyártmány


A legtöbb hangjelző készülék tipikus hangszintje legalább 100 dB, ami garantálja a riasztás hallhatóságát még zajos gyártóüzemekben is. Szélsőséges esetekben akár 120 dB jelerősség is elfogadható, de figyelembe kell venni, hogy az ilyen szintű hangot kibocsátó készüléket optimális helyen (pl. biztonságos magasságban) kell elhelyezni, mivel az ilyen erős jelkibocsátás a fül közelében halláskárosodást okozhat.

 

Hangüzenetek

A hangüzenet-leadó eszköz a hangjelző eszközök viszonylag gyakran használt típusa, ezért mindenképpen meg kell említeni ebben a cikkben. Ez a kifejezés nem teljesen pontos, mivel a gyakorlatban nem feltétlenül az emberi hang reprodukálására tervezték őket, bár ez a leggyakoribb céljuk. Használhatók összetettebb tartalmak közlésére is, pl. az épületben tartózkodókat a megfelelő menekülési kijáratokhoz irányítják kiürítési folyamat során. Az üzenetet digitális felvétel (MP3-fájl) formájában készítik el, amelyet a sugárzóban helyeznek el (általában memóriakártyán), és indításkor a hangszórókon keresztül lejátsszák. Ebből a célból egyes termékeket kész, professzionálisan előállított felvételekkel szállítanak.

 

TME cikk3 kép hangszóró

3. ábra Hangszóró hangfájllejátszási funkcióval a PATLITE gyártásában

 

Fényjelző & hang- és fényjelző berendezések

A fényjelzések szigorúan rendszerezettek a különböző üzenetek intenzitását, színét és gyakoriságát meghatározó rendeletek által, ami különösen a (közúton szállított nehézgépekben használt) riasztó- és figyelmeztetőfényekre vonatkozik. Az ipari üzemekben forgó jelzőfényeket használnak, hogy figyelmeztessék a felhasználókat például a gépek beindulására, kapuk bezárására/nyitására, mechanizmusok elakadására stb. Tökéletesen olvasható jelzéseket biztosítanak, amelyeket általában szállítás során, logisztikában, raktárakban stb. használnak. Régebben halogén- vagy xenonlámpákkal voltak felszerelve, de ezeket mostanában fokozatosan felváltják a tartósabb és közel ugyanolyan fényerejű félvezetők, azaz LED-ek.

 

TME cikk4 kép hagyományos fényjelző berendezés

4. ábra „Hagyományos” stroboszkópos jelzőberendezés xenon fényforrással a WERMA gyártásában


A fény- és hangjelző eszközök használata számos okból szükséges vagy legalább is ajánlott. „Kettős” üzeneteik nagyobb valószínűséggel vehetők észre, különösen szuboptimális körülmények között, pl. napsütéses időben egy lámpa által kibocsátott villanás ugyanúgy nem érzékelhető, mint egy csengő által kibocsátott riasztás a nehézgépek zajának hátterében. Ezért nagyon népszerű jelzőberendezések a hangkibocsátókkal integrált lámpák. Alkatrészeik megegyeznek a fent leírtakkal, és különböző kombinációkban kaphatók, azaz egy intenzív hangjelzéshez nem feltétlenül kell ugyanolyan intenzitású fényjelzésnek társulnia (pl. tűzjelzésnél az erős villanás elbizonytalaníthatja a menekülőket).

 

TME cikk5 kép jelző berendezés beépített hangjelzővel

5. ábra Jelzőberendezés beépített hangjelzővel a MOFLASH SIGNALLING gyártásában

 

Jelzőoszlopok (fényoszlopok)

A jelzőoszlopok, vagyis a több lámpából és opcionális hangszóróból álló, kis toronyalakú kombinációk a fényjelző vagy hang- és fényjelző eszközök nem szabványos típusai. Az ilyen megoldásokat leggyakrabban moduláris egységként szállítják, de kompakt változatok is kaphatók (hagyományos színkódokkal, azaz zöld-sárga-vörös). Természetesen a moduláris változatok megkönnyítik a jelzőberendezésnek az adott munkakörnyezethez, bizonyos konvenciókhoz vagy helyi előírásokhoz való igazítását. Ez nemcsak a fényszíneket, hanem a hangjelzés típusait (folyamatos, szakaszos, impulzus) is magában foglalja. A skálázhatóság a moduláris jelzőoszlopok szintén fontos előnye.

 

TME cikk6 kép jelzőoszlop

6. ábra Tipikus jelzőoszlop a QLIGHT gyártásában


Éppen ezért bizonyos esetekben, ahol eredetileg elegendő egyetlen lámpa felszerelése, érdemes megfontolni a moduláris megoldást is. A jelzőoszlopokat általában egy csatlakozóként vagy elosztóként is működő talppal, sőt néha még egy kiegészítő, perselyes lábbal is felszerelik, hogy biztosítsák az optimális magasságot és láthatóságot. Léteznek köralakú (hengeres) és falra szerelhető változatok (ívelt homlokzattal a lehető legszélesebb kibocsátási sugár érdekében).

 

TME cikk7 kép falra szerelhető jelzőoszlop

7. ábra Falra szerelhető jelzőoszlop a PATLITE gyártásában

 

Robbanásveszélyes zónák

A robbanásveszélyes zónák (Ex) valószínűleg a jelzőberendezések legkülönlegesebb működési környezetét alkotják, ahol előfordulhat illékony vagy folyékony, gyúlékony anyagok szivárgása (gázgyárak, petrolkémiai üzemek), vagy ahol veszélyes anyagokat tárolnak (pl. lőszer).

 

TME cikk8 kép ATEX jelzőkészülék

8. ábra Az ATEX-irányelvnek megfelelő jelzőkészülék a CLIFFORD & SNELL gyártásában

 

Az ilyen helyiségekben a hatékony jelzés és a megfelelően hitelesített és tanúsított termékek használatának szükségessége egyaránt fontos. Itt teljesen nyilvánvaló: ha a jelzőberendezés aktiválásakor vagy működés közben szikrát hoz létre, az gyulladást okozhat. Ezért az olyan megoldások, mint a csengők vagy elektromechanikus alkatrészek szóba sem jöhetnek. A jelzőberendezéseket továbbá ugyanezt a funkciót ellátó, belső, védett elválasztókon vagy Zener-korlátokon keresztül kell szállítani. Ezt a nemzetközi előírások, például az EU-ban végrehajtott ATEX-irányelv írják elő.

 

TME Hungary Kft.
1146 Budapest, Hungária körút 162.
Tel.: +36 1 220 67 56
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
https://www.tme.eu/hu/news/library-articles/page/57552/feny-es-hangjelzo-rendszerek/

 

#0c2e7d