Skip to main content

Analog Devices: különleges rázás- és ütésállóságú MEMS-giroszkóp

Megjelent: 2011. október 21.

analog-giroA giroszkóp „született mozgásérzékelő”, ezért ellentmondásosnak tűnik a követelmény a mozgás egyes változatainak, a rázásnak és az ütésszerű igénybevételeknek ellenálló kivitel megvalósítása.

A MEMS (mikro-elektromechanikai) technológiában vezető szerepet játszó Analog Devices mégis ezt az ellentmondást kívánta feloldani azzal, hogy az automotív alkalmazások elektronikus stabilitásvezérlésének elfordulás- és dőlésjelző funkcióihoz a lineáris rázás és ütés hatásaira érzéketlen giroszkópot dolgozott ki. Az automotív szabványok szerint minősített ADXRS800 iMEMS-giroszkóp integrált áramkör differenciális felépítése következtében éri el a mérendő elfordulás és a zavaró hatású lineáris elmozdulás eddiginél hatásosabb szétválasztását, és egy beépített, folytonos üzemű önteszteljárás garantálja, hogy a jármű biztonsági vezérlését az esetleges meghibásodás miatt keletkező érvénytelen adatok ne zavarják meg. A korábbi MEMS-giroszkópok drága és bonyolult ellenintézkedésekkel voltak csak használhatók az automotív alkalmazás mostoha környezeti feltételei közt – az új modell mindezek nélkül is meglehetősen érzéketlen a lineáris gyorsulásokra. A szögsebességmérés gyorsulásérzékenysége <0,03°/s/g, a rezgésérzékenység 0,0002°/s/g2, a zajteljesítmény-sűrűség 0,02°/s/√Hz, a nullhelyzet ofszetje <3°/s a teljes -40…+125 °C hőmérséklet-tartományra és – kalibráció nélkül – a termék teljes élettartamára vonatkoztatva,. Kétféle tokozatban kapható, a jármű hossztengelye és az erre merőleges vízszintes síkon történő forgás méréséhez. A maximális mérhető szögsebesség ±300°/s.

www.analog.com/ADXRS800