Skip to main content

Analog Devices: 16 bites, szélessávú telekom DA-konverter

Megjelent: 2015. június 15.

EDMD Pads cikk ME 2015 6-2Az Analog Devices a szakma legnagyobb dinamikai tartományú, négycsatornás, 16 bites DA-konvertereként mutatta be új termékét, az AD9154 modellt. Az eszköz 2,4 Gminta/s sávszélességével az alapsávi jelfeldolgozó lánc elemeként használható szoftverdefiniált rádiókommunikációs rendszerekben.

A 100…300 MHz-es középfrekvenciájú, komplex adóberendezésekhez fejlesztett eszköz az első, amely beépített fázisszinkron hurokkal rendelkezik, és nyolc párhuzamos, digitális adatútvonallal működő, JESD204B-szabványú interfész továbbítja a nagy adatsebességű digitális információt. Elegendően nagy teljesítményű ahhoz, hogy egyetlen eszközzel tudja kiszolgálni a mobil bázisállomások GSM- és LTE-adói, pont-pont közötti mikrohullámú átjátszók, katonai rádiórendszerek és vezetékmentes vizs­gálóberendezések több vivőfrekvenciás modulációs igényeit. Az AD9154-et négy csatornán, 2,4 Gminta/s adatsebességgel képes két I/Q-modulációjú digitális jelből komplex modulációjú, középfrekvenciás jelet előállítani. Beépített interpolációs megoldásai által megnövelt digitális mintasebessége miatt egyszerűbb és olcsóbb lehet a DA-konverter utáni adószűrő. A kvadratúramodulátor digitális jelkorrekciós eljárásai akadályozzák meg, hogy a nagyfrekvenciás helyi oszcillátor jele áthallással csatolódjon a kimeneti jelre. Az eszköz JESD204B interfésze egyszerű, könnyen tervezhető NyÁK-vonalvezetést igényel, és a determinisztikus latenciaidő miatt a több antennára dolgozó, összetett rádióberendezésekben használt egységek is könnyen szinkronizálhatók.

www.analog.com/AD9154