Skip to main content

Allegro MicroSystems: szigetelt kivitelű áramérzékelő

Megjelent: 2014. november 14.

Allegro-áramérzékelőAz Allegro MicroSystems újdon­sága az ACS726 típusjelű áramérzékelő csip, amely gazdaságos és pontos, galvanikusan leválasztott váltakozóáram-mérést tesz lehetővé az ipari, fogyasztási és telekommunikációs ágazat alkalmazásai számára. Ez az első olyan típus, amelynek teljesen differenciális érzékelő-erősítője van.

Az erősító erősítését és sávszélességét külső RC-hálózatokkal az alkalmazás igényeihez lehet igazítani. Ez az erősítő teljesen független az áramkör többi részétől, ami azt is jelenti, hogy ha a megoldás nem igényli alkalmazását, ki is kapcsolható a tápellátása. Az eszköz differenciális kimenete magasabb védettséget kínál a kimeneti ofszet driftje és a közös módusú zaj ellen. Tipikus alkalmazásai a motorvezérlések, a terhelés jelenlétének érzékelése és menedzsmentje, a kapcsolóüzemű tápegységek hibaállapot miatti áramtúlterhelésének észlelése. Az eszköz egy pontos Hall-szenzor áramkört tartalmaz, amely egy átmenő rézvezető mágneses terét érzékeli, és a vezetőn átfolyó árammal arányos feszültséget állít elő. A Hall-áramkör pontosságát tokozás után egyedileg állítják be. Az eszköz kimenete differenciális feszültség, amely a – nagyobb áramterhelhetőség miatt több kivezetésen be- és kivezetett – rézvezetőn átfolyó árammal arányos. Ennek az áramútnak az ellenállása tipikusan 1,1 mΩ, ami igen alacsony teljesítményveszteséget okoz például egy söntellenálláshoz viszonyítva. A szigetelt kivitelű áramvezető miatt az eszköz felső oldali árammérésre is alkalmazható nagy közös feszültségű differenciálerősítők vagy költséges szigeteléstechnika alkalmazása nélkül.

www.allegromicro.com