magyar elektronika

E-mail cím:*

Név:

{a-feliratkozással-elfogadja-az-adl-kiadó-kft-adatvédelmi-és-adatkezelési-tájékoztatóját-1}

Wago atfuto kep

Az utasbiztonság a Frankfurti Közlekedési Társaság központi kérdése. Ez nem csupán a tömegközlekedési eszközön való utazásra, hanem az utasok fel- és leszállására is vonatkozik. Alapjaiban újul meg 27 földalatti állomás tűzvédelmi rendszere. Ebben fontos szerepet játszanak a WAGO-I/O-SYSTEM 750 és 753 sorozatú építőelemek csatolói és buszmoduljai.

.

 

A frankfurti metró tűzbiztonságáról WAGO-technológia gondoskodik

A Frankfurti Közlekedési Társaság (VGF) – közlekedési szolgáltatóként – összesen kilenc metró- és tíz villamosvonalat üzemeltet. Az évi több, mint 160 millió utas szállítása érdekében, körülbelül 350 kötöttpályás jármű van gyakorlatilag egész nap használatban.

 

Wago atfuto kep

Naponta utasok ezrei szállnak le vagy fel a nagy frankfurti földalatti állomásokon, mint itt, a vásár közelében is

 

Eldöntött kérdés a tűzvédelmi rendszer továbbfejlesztése
A város kötöttpályás hálózatának összesen 86 állomása közül 27 található a föld alatt. Itt is, mint minden olyan épületben, ahol emberek tartózkodnak, fontos szerepet játszik a tűzvédelem. Vészhelyzetben biztosítani kell az állomások kiüríthetőségét rövid időn belül. A múlt évben a VGF alapvetően átdolgozta a földalatti állomások tűzvédelmi koncepcióját. Kiindulópontként szolgált az idevágó tűzvédelmi szakvélemények és az épületirányítási technika integrálása a főkoncepcióba. Ezenkívül a korábban önállóan működő tűzjelző berendezéseket az egyes állomások épületautomatizálási rendszerébe csatlakoztatták.
    Kezelési szinten Siemens Siclimat X épületfelügyeleti vezérlőket alkalmaztak, míg az automatizálási szintet SIMATIC-S7-vezérlőkkel oldották meg. A VGF rendszeroperátorának a központi irányítóteremben lehetősége van hozzáférni minden állomás összes részlegéhez, valamint számos infrastrukturális rendszerhez. A földalatti-állomáson belül üvegszálas, redundáns és gyűrűtopológiájú Ethernet-hálózat valósítja meg az összes vezérlés kapcsolatát. Az egyes részlegek között Profibus-terepibusz és Profinet-szabványú hálózati kommunikáció segítségével teremtenek kapcsolatot.

PLC-egységen keresztül kötik össze a ki- és bemeneteket   

A tűzvédelmi berendezések összekötése az irányító központban elhelyezett PLC-egységen keresztül valósult meg. A tűzjelző berendezés állomásonként elhelyezett tűzjelző eszközökből áll. A tűzvédelmi forgatókönyv szerint azonnali riasztás akkor keletkezik, ha egy égő szerelvény fut be az állomásra. Ilyenkor haladéktalanul ki kell üríteni az állomást. A vészhelyzet kezelésével egyidejűleg különböző tevékenységeket kell elvégezni, amelyeket egy úgynevezett tűzmátrix formájában a PLC-egységben tárolnak. A vészforgatókönyv szerint a lefelé haladó mozgólépcsők automatikusan leállnak, a felvonók felső helyzetben maradnak, kikapcsolódik a szellőzés, vizuális és hangjelzések szólítják fel az utasokat az állomás elhagyására, a füst terjedésnek megakadályozása érdekében pedig füstfüggönyök választják le az állomás különböző területeit.

 

wago1

Tűz esetén meg kell állítani a lefelé haladó mozgólépcsőket, valamint a felvonókat


Egy állomáson belül is több vezérlést építettek ki az egyes részlegek számára. A WAGO-I/O-SYSTEM építőelemeit alkalmazták a számos csatlakozópontot elfoglaló be- és kimenetek megvalósítására. Profibus- vagy Profinet-csatolókat alkalmaznak attól függően, hogy a be- és kimenet a vezérlőrendszer mely területén talál­ható. „ A WAGO-I/O-SYSTEM-építőelemek segítségével minden elképzelhető jelhez rendelkezésre áll megfelelő ki- és bemeneti modul”– mondja Rainer Kuhn, aki a VGF részéről felelős a földalatti állomások automatizálási technológiájának átalakításáért. A WAGO-alkotóelemek adatgyűjtési funkciót látnak el, ezenkívül érzékelik a jeleket, és továbbítják azokat a megfelelő PLC számára. A kimenetek csatlakoztatása is a WAGO-I/O-SYSTEM interfész-építőelemein keresztül történik. Ilyen például a hangbemondásos riasztóberendezés vezérlése.

 

wago2

WAGO-I/O-SYSTEM-építőelemek használatá­val valósították meg vészhelyzetben az állomás kiürítésére szolgáló,  hangbemondásos riasztóberendezés vezérlését. 

Rövidzárlatok és kábelszakadások ellenőrzése

Az olyan biztonságkritikus alkalmazásoknál, mint a tűzvédelem, gondoskodni kell arról, hogy a jelek kifogástalan állapotát a ve­zérlő ellenőrizni legyen képes.
    „Régebben ellenállás-számítással és egy analóg bemeneten keresz­tül végzett méréssel oldottuk meg ezt”– magyarázza Kuhn. A WAGO-I/O-SYSTEM-építőelemek egyetlen buszmoduljával, az úgynevezett behatolásjelző modullal elegánsan helyettesíthető a korábbi – nagyon drága – megoldás. A 753-424 modulban alapértelmezés szerint integrálva van a kábelszakadás és a zárlatellenőrzés funkciója, és ezért problémamenetesen veheti át a biztonsággal kapcsolatos bemenetek ellenőrzésének feladatát. „A behatolásjelző modul esetében – mondja a VGF szakértője – minden funkció egy keskeny modulba van integrálva, ezért ez volt az egyik fő ok, amiért a WAGO építőelemeket választottuk.”

    A WAGO-I/O-SYSTEM-építőelemek egyéb előnyei meggyőzték a VGF munkatársait. A moduláris felépítés a záloga annak, hogy minden követelményt kielégítő és utólag beszerelhető buszmodulok álljanak rendelkezésre. A földalatti állomásokon alkalmazott WAGO-I/O-SYSTEM 753-sorozatú építőelemek moduljai ezenfelül dugaszolható foglalatokban vannak elhelyezve, és ez a mechanikai megoldás jelentősen megkönnyíti mind a szerelés, mind a szervizelés munkafolyamatait. A szerelő kihúzza a modult a foglalatból, elvégez – például – egy mérést, majd ismét visszadugja a modult a foglala­tába. A funkció működése néhány kézmozdulattal helyreállítható.

 

wago3

PROFIBUS- vagy PROFINET-csatoló, valamint a WAGO-I/O-SYSTEM építőelemek különböző buszmoduljai csatlakoztatják a ki- és bemeneteket a megfelelő PLC-egységhez.

 

Megbízhatóság és hatékony tanácsadás
A hatályos tűzvédelmi előírásoknak megfelelően 2006-ban kezdte meg a VGF az állomások átalakítását. „Különösen a rendszer tervezése során profitáltunk sokat a WAGO munkatársainak tanácsaiból” – állítja Rainer Kuhn. Az összesen 27 állomásból eddig hat készült el. Emellett további projektekben körülbelül 100 csomópontba építettek be WAO-I/O-SYSTEM-építőelemeket. Csomópontonként átlagosan tíz buszmodult alkalmaznak.

 

• Integrált kábelszakadás- és zárlatellenőrző funkció­jával a 753-424 buszmodul optimális megoldás a biztonsági alkalmazásoknál,

• A 753 sorozat dugaszolható foglalatai megkönnyítik és gyorsítják a szerelési és szervizelési munkát,

• A WAGO-I/O-SYSTEM építőelemek között minden elkép­zelhető jelhez rendelkezésre áll megfelelő buszmodul.

 

Szerző: Tarak Viol – WAGO

 

WAGO Hungária Kft.
2040 Budaörs, Ipari Park, Gyár u. 2.
Tel.: +36 23 502 170, Fax: +36 23 502 166
E-mail: info.hu@wago.com
www.wago.com