magyar elektronika

E-mail cím:*

Név:

{a-feliratkozással-elfogadja-az-adl-kiadó-kft-adatvédelmi-és-adatkezelési-tájékoztatóját-1}

NI tiz eves tortaTavaly kezdte működésének második évtizedét a National Instuments (NI) – USA-n kívüli – első gyártóbázisa Debrecenben, az idén pedig az – időközben közép-kelet-európai regionális iroda rangjára emelt – kereskedelmi képviselet is működése tízéves jubileumát ünnepelheti. A születésnapi fogadáson a sajtó képviselői közt részt vettek szerkesztőségünk munkatársai is.

.

 

Ha egy, a saját területén – vagy az NI esetében pontosabban így is fogalmazhatnánk: a maga teremtette szakterületen – első innovátor vállalat egy idegen országban kereskedelmi kirendeltséget hoz létre, azzal elismeri annak azt a technológiai fejlettségi szintjét, amelyben a cég termékeinek már „helyük van”. Magyarország ennél tovább is lépett az NI értéksorában: ma hazánkban működik a cég első, az USA határain kívül működő gyártóbázisa, amely a cég termékeinek túlnyomó részét állítja elő, és négy évvel az első kelet-európai kereskedelmi iroda után az idén éppen egy évtizede megalakult a magyarországi kereskedelmi képviselet is, amely két évvel később a 13 országot magában foglaló közép-keleteurópai regionális képviseletté alakult át. Mindkét magyarországi NI-érdekeltség szerepe messze túlnyúlik tehát az ország határain, ez teszi még jelentősebbé és emlékezetesebbé a tízéves jubileumot ünneplő fogadást.

Készítsünk órát

Ez volt a jelképes címe annak a nyitóelőadásnak, amellyel Thorsten Mayer, a közép-kelet-európai regionális iroda igazgatója ismer­tette az iroda évtizedes történetét az anyacég fejlődéstörténetébe ágya­zva. A cím arra utal, hogy ha tudni szeretnénk az időt, két dolgot tehetünk. Megkérdezhetjük valakitől, akinek van órája, ami persze előrevetíti azt is, hogy ezt mindig meg kell ismételnünk, ha a pontos időre vagyunk kíváncsiak – ez a rövidlátó megoldás. A távlatokban gondolkodó ember viszont órát készít – és ettől „időfogyasztóból időszolgáltatóvá” emelkedik. Ez járhatott az 1976-ban „garázscéget” alapító James Truchard, Jeff Kodosky és William Nowlin fejében is, akik a cégkoncepció „nyelvére” lefordítva így fogalmazták meg az „órakészítés” folyamatát:

  • Meg kell fogalmazni a célokat,

  • Erős kultúrát kell kialakítani,

  • Vezető szerepet kell kivívni a választott területen,

  • Nem kell félni a nagyra törő, merész tervek megfogalmazásától és végül,

  • Magunkévá kell tenni az „ések” szellemét, azaz a lépéseinknek egyszerre több, egy irányba mutató célt és érdeket (a gyártóét ÉS a felhasználóét, a részvényesét ÉS a dolgozókét, az intenzív termelését ÉS a környezetét) kell szolgálnia.

 

NI tiz eves Thorsten

 Thorsten Mayer közép-kelet-európai regionális igazgató bevezető előadása

 

A folyamat eredménye ma az NI számai tükrében: 1140 millió USD árbevétel, közel 6900 alkalmazott világszerte (ebből 1200-nál is több Magyarországon dolgozik), évente 35 ezer ügyfelet szolgálnak ki, 15%-ot meghaladó fejlődést produkálnak évente, tartósan előkelő helyezéseket érnek el az USA, a világ és Magyarország legjobb munkahelyeit kereső felmérésekben, és szilárd pénzügyi pozícióból menedzselik folyamatos fejlesztési terveik megvalósulását. Szemléletüket egy összeilleszkedő, szabályos háromszögekből álló séma jelképezi, amely a munkatársaik, a fogyasztóik, a részvényeseik és a partnereik, illetve beszállítóik egyenlő elégedettségére utal – egy kicsit továbbgondolva pedig, a háromszögekhez továbbiakat illesztve az egész társadalomra kiterjedő „lefedettség” igényét mutatja ez a szimbólum. Az NI-prezentációk közönsége gyakran megdöbben azon az igényen, hogy a negyedéves pénzügyi, az éves értékesítési, az ötéves termékfejlesztési és a tízéves stratégiai terveken kívül 100 éves tervük is van, amely meglehetősen nagyratörő elképzelésnek tűnik egy olyan iparágban, amely eddig összesen még feleennyi tapasztalatot sem szerezhetett. A cég kultúrája és központi értékrendje azonban valóban megérdemli, hogy egy évszázaddal az alapítás után is értéknek tekintse az akkori társadalom.

 

NI tiz eves Francis

Francis Griffith európai értékesítési alelnök a cég aktuális európai pozíciójáról beszél

 

A budapesti iroda céljai

Nem a régió első országos irodája „öregedett bele” automatikusan az egész régió kereskedelmi aktivitását irányító szerepbe. Ha a térképre pillantunk, a szándék világos: északon Lengyelországig, délen Albániáig, keleten Romániáig, nyugaton Csehoszágig és Szlovéniáig terjedő, 13 országot magában foglaló kelet-európai régió „súlypontjához” legközelebb eső fővárosunk látszott alkalmas helynek ahhoz, hogy a cég a régió fogyasztóihoz összességében a legrövidebb úton legyen elérhető. A sok szétaprózott erőforrás helyett egy „kritikus tömeget” kívántak itt létrehozni az alkalmazástechnikai támogatás, a marketing, az értékesítés, a pénzügy és a szervezet működtetésére ideális földrajzi helyen, „kéznyújtásnyira” az egy évvel korábban idetelepült gyártáshoz is. Mára a cég még tovább fejlesztette itteni jelenlétét: a műegyetemi kampuszhoz közeli, Budapestről jól elérhető telephelyre költöztek, megháromszorozták a régió ügyfeleinek rendelkezésére álló munkatársaik számát, továbbá kompetenciaközpontot is létesítettek az egyik legígéretesebb alkalmazási terület, a nagyfrekvenciás és kommunikációs iparág színvonalasabb kiszolgálására.
    A regionális igazgató előadásához Francis Griffith, az NI európai értékesítési tevékenységéért felelős alelnöke csatlakozott, aki elmondta, hogy az EU általános növekedési ütemét meghaladó teljesítményt várnak a 2013-as évre. Az európai fejlődés fő hajtóerejét most a brit és a közép-kelet-európai növekedésben látja. A fejlődés fontos eszközeként az értékesítő partnercsatornák mennyiségének és választékának növelését jelölte meg.
A prezentációk végén a cég vezetői elismerésüket és köszönetüket fejezték ki azoknak a partnereiknek, akiknek munkája nagyban hozzájárult a cég magyarországi eredményeinek megalapozásához és megszilárdításához.
    A rendezvényt záró sajtóbeszélgetésen megtudtuk, hogy az NI legerősebb partnerei Magyarországon az autóipari cégek, Európában pedig egyebek között a „zöld energia”, az energiahálózati szolgáltatások minőségmérése, az oktatás és a jelentős tudományos kutatóközpontok részaránya számottevő, de természetesen az eszközök „univerzalitása” semmilyen más ipari alkalmazást sem zár ki. Ábrahám László, a debreceni gyártóbázis ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a világon előállított NI-termékek több mint 90%-a Debrecenben készül, 1200 munkatársnak ad munkát és 27 milliárd forintnyi termelési értékével az ország egyik legfontosabb hi-tech gyártóműve. Hozzáfűzte, hogy a kezdetben többnyire gyártásra koncentráló gyár ma már a cég pénzügyi és jogi szervezeteinek is otthont ad, az önálló fejlesztés is megjelenik Debrecenben. A cégkultúra terén is képviselik az anyacég által fontosnak tartott értékeket, aktív szerepet vállalnak Debrecen életében, támogatják a szakképzést és a felsőoktatást. Ábrahám László a jövőre vonatkozóan további fejlődési lehetőséget lát az ország gazdaságába történő integráció területén. Azt szeretné, ha minél több terméket és szolgáltatást tudnának hazai piacról beszerezni, illetve bővülne az a beszállítói kör, amely magas technológiai színvonalat képviselő termékekkel járulhatna hozzá
a világ minden tájára eljutó NI-késztermékekhez. A debreceni igazgató a rendszerintegrátori közreműködés fontosságát is kiemelte és elmondta, ezen a téren is előremutató változást remél hazánkban.

 

Gratulálunk a National Instruments 10 éves hazai és kelet-európai szerepléséhez, és munkájukhoz további sikereket kívánunk.

 

Tóth Ferenc