magyar elektronika

E-mail cím:*

Név:

{a-feliratkozással-elfogadja-az-adl-kiadó-kft-adatvédelmi-és-adatkezelési-tájékoztatóját-1}

edmd-logoOktóberben az EDMD Solutions Kft. szakmai be­mutatóra hívta az elektronikai tervezőket. A cég, amely legfontosabb területének a gépészeti és elektronikai tervezés határ­területén jelentkező problémák megoldásában való közreműködést tekinti, mindkét szakterület high-end mérnöki szofvereivel is a tervezőket kívánja segíteni. Ezért vállalkozott a neves elektronikai CAD-márka, a Mentor Graphics hazai képviseletére is.

 

A Mentor Graphics megjelent az EDMD Solutions palettáján

Az EDMD Solutions Kft. nevében hordozza a küldetését. Az EDMD az Electrical Design és a Mechanical Design kifejezésekből ered, a Solutions pedig magáért beszél: a cég az elektronikus és gépész tervezés határterületén gyakran megjelenő „súrlódások”, nehézkes együttműködések, valamint a fejlesztési idő és költség ezek miatti növeke­dése problémáira kíván megoldásokat szolgáltatni. Ez elsősorban a gépész és elektronikai tervezés együttműködési nehézségeinek elsimításában való tényleges, aktív konzultatív együttműködést jelenti, részben a tervezés számítógépes támogatásának eszközeiből is igényes választékot kínál az igényes ügyfeleknek. Ez utóbbi tevékenységük részeként vállalták el az elektronikai tervezők előtt már eddig is széles körben ismert Mentor Graphics CAD-fejlesztő cég termékeinek magyarországi képviseletét is. 2014. október 21-én ez adta a szakmai magvát annak az eseménynek, amelynek keretében az EDMD Solutions Kft. és a Mentor Graphics szakembereivel találkozhattak az elektronikai tervezésben érdekelt mérnökök. Az alábbiakban az ő munkájukat talán a legközelebbről érintő szoftvermegoldás, a PADS VX termékcsalád szakmai bemutatójának tartalmát foglaljuk össze.

A Mentor Graphics cégről

A szenior mérnökgeneráció még emlékezhet a NyÁK-tervezés „papír-ceruza-radír” eszközkészletre alapozott, számtalan iterációt igénylő korszakára. A tervezők a fáradságos procedúrához fellelhető minden apró technikai segítségnek „tudtak örülni”, és ezek közt is az első számítógéppel támogatott NyÁK-tervezési módszerek megjelenése jelentette az igazi áttörést. Már e technológia, az elektronikai tervezésautomatizálás (Electronic Design Automation – EDA) alapjainak lerakásánál is jelen volt a három évtizedes múltú, USA-beli Mentor Graphics cég, amely napjainkra az EDA-piac közel fele (47%) számára szállít megoldásokat. A fejlesztés a kezdetek óta folyamatosan egyre magasabb fokon automatizált, és a mérnöki együttműködést segítő szolgáltatások kidolgozására irányul. A Mentor Graphics nem keveset – árbevételének közel 30%-át – fordítja a technológia fejlesztésére, és ezzel ma is a szakterület vezető fejlesztőinek egyike. Az EDA-technológiák szemléletváltásra késztetik a felhasználókat, amelyben a megfelelő szakmai támogatás a technika „birtokba vétele” kulcsfontosságú. A Mentor Graphics e területen is kiemelkedik a piaci szereplők közül: egyedül áll a szakterületen azzal a teljesítményével, hogy 5 alkalommal nyerte el a legjobb ügyféltámogatásért járó „Customer Service Star Award” elismerést. Ez a szakmai támogatás kerül most közelebb a hazai felhasználókhoz azáltal, hogy hivatalos magyarországi képviselethez, az EDMD Solutions Kft.-hez fordulhatnak problémáikkal.

A Mentor Graphics mérnöki megoldáscsomagjai

A Mentor Graphics céget vélhetően a NyÁK-tervezést támogató eszközeiről ismeri a legjobban a szakmai közvélemény (PADS és Xpedition tervezőrendszer és a HyperLynx jelintegritási és szimulációs környezet), ám ez csak az EDA-szoftvercsomag egy része. A többi termékkör a NyÁK összeszerelést, tesztelést és gyártást támogatja, termikus és áramlástani analízissel segíti a hűtési problémák megoldását (FloTherm, FloEFD, FlowMaster), és az optimális tőkefelhasználást segítő platformtervezés (VeSys) is hozzájárul a elektronikai gyártási struktúra teljes EDA-lefedettségéhez. Ezek közül a legismertebb funkciót, a NyÁK-tervezést megvalósító egyik szoftvercsomagot, a PADS-t mutatjuk be kissé részletesebben.

A PADS szoftvercsomag

A NyÁK-tervezés feladataira a felhasználó szervezetet tekintve az egyéni tervezőmunkától a kisvállalaton és a munkacsoportos együttműködésen át egészen az átfogó nagyvállalati tervezési rendszerekig, a termék összetettsége szempontjából pedig az egyszerűtől a bonyolulton át a komplex megoldásokig terjed a skála. A PADS (Personal Automated Design System) használhatósága a munkacsoportos munkavégzés támogatásáig terjed, és összetett termékek megvalósítására is alkalmas.

A PADS „gyűjtőfogalom”, azaz önállóan is komoly szoftveralkal­mazások megvalósítását igénylő részfunkciókat integrál. Ezek a következőek:

  • Elvi kapcsolási rajz készítése,

  • Áramköri szimuláció, virtuális laboratórium (HyperLynx),

  • NyÁK alkatrészelrendezés és nyomvonaltervezés,

  • Szabálykezelés,

  • Tervezési archívumkezelés,

  • Alkatrészkatalógus-kezelés,

  • Elektronikus és gépész tervezési együttműködés támogatása.

Ezek közül például a katalógus „alaphelyzetben” is 11 ezer alkatrészről tesz elérhetővé információt, amelyet folyamatos internetes tartalomfrissítéssel tarthat karban a felhasználó. Lehetőség van az alkatrész beszállítók közötti keresésre, saját katalógus építésére és karbantartására, a minősített beszállítók megkülönböztetett kezelésére – és mindez harmonikusan a tervezési alapszolgáltatás kereteibe integrálva. Rendkívül fontos a NyÁK-rajzolatok „könyvtári” kezelése: az alkatrészek helyfoglalását és a kivezetés mintázatát (footprint) tartalmazó gyári, standard adatokon kívül egyéni elrendezéseket is „könyvtári elemmé” alakíthatunk, amelyhez a szoftvervarázsló is támogatást ad, a tervezési szabályok is egységesen kezelhetők. A katalóguskezelés a tervezés minden fázisához tartozó megjelenítési módból (elvi rajz, NyÁK-terv, mintázatkatalógus stb.) elérhető. Ha egy alkatrészt valamelyik megjelenítési módban kijelölünk, azt a többi megjelenítési módokban és tervezési funkciókban is kijelölve találjuk, azaz a számunkra érdekes alkatrész minden „nézőpontból” egyszerűen szemügyre vehető.

 

EDMD cikk 1 abra


A tervezési szabályok (vezetékszélességek és távolságok megengedett értéktartományai stb.) adatbázisa szerkeszthető, könnyen kialakítható és karbantartható valamely speciális termékhez, vagy a NyÁK-gyártási technológia lehetőségeihez igazodó egyéni szabálykombináció.
Nem meglepő, hogy egy NyÁK-tervezőként ismert programcsomagnak a szorosabb értelemben vett NyÁK-tervező alrendszere minden elrendezési és nyomvonaltervezési igény kielégítésében automatizált, de interaktívan is kezelhető módon nyújt segítséget a tervezőnek; beleértve például a jelkésleltetési vagy RF-szempontból is előírásokat tartalmazó „bonyolult esetek” kezelését, a tervezési szabályok ellenőrzését, a speciális foltkitöltési és via-elrendezési igények kielégítését.
A NyÁK-tervezés nem csak arról szól, hogy az alkatrészeket „csinosan” elrendezzük a panelen, és az elvi kapcsolási rajz szerint összekötjük a kivezetéseiket. A kész, beültetett áramkörnek működnie is kell. A piacképes termék gyors előállításának jelenkori kényszere nem teszi lehetővé, hogy „próba-szerencse”-módszerekkel, prototípus-generációk legyártását, vizsgálatát igénylő, és végül elvetését eredményező „fejlesztési ciklusokkal” pazaroljuk az időt és növeljük a tervezési költséget. A tervezési folyamatba harmonikusan illeszkedő szimulációk teszik lehetővé, hogy a „próbálkozások” számát jelentősen (ideális esetben egyre) csökkentsük. A jelintegritás és számos analóg paraméter szinte nem is vizsgálható a ténylegesen kialakult NyÁK-mintázat ismerete nélkül, ezért ennek a funkciónak valóban a NyÁK-tervezés folyamatában van a helye. Hasonló a helyzet a termék termikus tulajdonságaival, amelyet régebben tervezési „ökölszabályok” segítségével próbáltak kezelni a mérnökök. Ez a funkció ma a PADS-rendszer része, amely révén a kártya hőleadási tulajdonságairól már a prototípus elkészítése előtt képet kaphat a tervező.

 

EDMD cikk 2 abra


A felgyorsult termékfejlesztési ciklus rákényszeríti a tervezőt a már elkészült és bevált megoldásainak újrahasznosítására. Ezt ötletszerű, „ad hoc” archiválási módszerekkel nem lehet megvalósítani. Egységes, áttekinthető, biztonságos és kereshető archiválási rendszerre van tehát szükség, amelyből a mentések könnyen helyreállíthatók, és a létező archív anyagokból könnyen lehet új projektet indítani. A PADS-rendszer ezt az archívumkezelést anélkül végzi, hogy a tervezőnek ezzel külön feladatokat generálna. Az archív adatokból könnyen készíthetők jelentések, grafikus előnézeti képek, tárolhatóak a megjegyzések, és könnyen összehasonlíthatóak egymással az egyes fejlesztési lépések.

 

EDMD cikk 3 abra


Nem mindig felhőtlen az öröm, amikor az elkészült elektronika és a befogadó ház prototípusa először találkozik. Ahhoz, hogy az ilyen „borús pillanatok” száma csökkenjen, az elektronikai és mechanikai tervező közötti együttműködést a tervezés egész folyamatára ki kell terjeszteni, ráadásul kétirányú információáramlással. Ezt szolgálja a ProSTEP iVIP PSI5 támogatású együttműködés-támogató rendszer a tervezési folyamat eltérő szemléletű résztvevői között.

 

EDMD cikk 4 abra


Már említettük a Mentor Graphics „ötcsillagos”, elismert ügyféltámogatási rendszerét. Ez a gyors és hatékony problémamegoldáson kívül azt is magában foglalja, hogy a felhasználók „forró dróton”, a program segítőrendszerébe épített üzenetközvetítő rendszeren át küldhetik el az egyes funkciók kényelmesebbé tételére vagy újak beépí­tésére vonatkozó javaslataikat.

A PADS és más Mentor Graphics termékekkel kapcsolatos kérdéseken kívül a gépész és elektronikai tervezők együttműködésével kapcsolatos általános problémák megoldásaival is állnak az EDMD Solutions Kft. munkatársai az érdeklődők rendelkezésére.

 

Szerző: Tóth Ferenc

 

 

Nadj Istvánnal, az EDMD Solutions Kft. ügyvezető igazgatójával beszélgettünk

 

Magyar Elektronika: Mi az EDMD Solutions Kft. hozzáadott értéke a piac számára?

 

Nadj István: A korábbi évek tapasztalataiból és az ügyfelek visszajelzéseiből kristályosodott ki egy igény az elektronikai tervezés területén, amely évek óta fennálló kihívás. Ha „felülnézetből” tekintünk egy terméktervezési folyamatra, akkor gyakran a terméktervező – formatervező – szabja meg azt a környezetet, amibe az elektronikát „bele kell építeni”. Ekkor a folyamatban gyorsan szembe találjuk magunkat azzal a problémával, hogy nincs meg az átjárhatóság az elektronika és a gépészet között. Az EDMD Solutions Kft. megoldásainak erre van válasza, s biztosítani tudjuk a kétirányú kommunikációt a gépészet és az elektronika között. Az EDMD ezzel a céllal jött létre, hogy ezt a szemléletet képviselve segítse a „sima kapcsolódást“ a két szakterület között.

 

ME: Nem titok, hogy az EDMD Solutions cég hátterében a CAD-Terv Kft. áll jelentős számítógépes tervezési múlttal, beleértve az elektronikai és gépészeti tervezési tapasztalatot is. Vélhetően minden eszközzel és szakemberrel rendelkezik a gépészet és elektronika „határterületi” problémáinak kezelésére. Mi volt mégis az oka, hogy erre a célra önálló céget hozott létre?

 

NI: Igen, közel 20 évvel ezelőtt, amikor elindítottam az akkor csak mérnöki szolgáltatásokat nyújtó CAD-Tervet, a 3D-s tervezésben véltem felfedezni a lehetőséget. Mára elértünk egy komoly, igényes minőségi szintet és egy jól képzett szakembergárdával dolgozunk, amelyet folyamatosan bővítünk és képezünk annak megfelelően, ahogy a szakma újdonságai megkívánják. Így jelenleg mérnökeink komplex ipari feladatokat, új technológiákat alkalmazó fejlesztéseket végeznek.
A piac fejlődésével párhuzamosan természetesen cégcsoportunk is folyamatosan, dinamikusan fejlődik. Egyre összetettebb, egyre egyedibb ügyféligényekkel találkozunk nap mint nap. Iránymutatóként, ezért az ipar előtt álló változásokra adott válaszunk a két új szakterület – a szimulációs és az ECAD/MCAD megoldások – beindítása is. Az egyre több kihívásra adott továbbra is minőségi, magas színvonalú válasz biztosítása megköveteli, hogy külön, dedikált elektronikai szakemberek, szaktudás és berendezés álljon rendelkezésre ahelyett, hogy a meglevő erőforrásainkból „csípnénk le” valamennyit. Az EDMD Solutions Kft. mindezt lehetővé teszi, és fő feladata a két szakterület közötti „közös nyelv” biztosítása.

 

ME: Nemrég egy szakmai nap keretében mutatkozott be a cég a Mentor Graphics magyarországi forgalmazójaként – ezen a lapunk is képviseltette magát. Hogy illeszkedik bele ez a képviseleti tevékenység az előbb leírt, az elektronikai és gépészeti szakterület közti szakértői-konzultatív együttműködésbe?

 

NI: A cég alapvető filozófiája mellé adódott – a tárgyalások során –, hogy megkaptuk a jogot a Mentor Graphics CAD-termékek értékesítésére, mellyel eddig hazánkban senki sem foglalkozott, illetve nem volt szoftveres támogatás az elektronikai mérnökök és a terméktervezők együttműködésére sem.
Elsősorban azért vállalkoztunk erre a feladatra, mert piacvezető megoldásként illeszkedik abba a küldetésbe, amire az EDMD vállalkozott.
Ha a cégcsoport által kínált szoftvermegoldásokat áttekintjük, látható, hogy valamennyi piacvezető, high-end megoldás. Ebbe a felsorolásba kétséget kizáróan beleillenek a Mentor Graphics szoftvermegoldásai. Ezzel kiegészülve elmondhatjuk, hogy az ügyfeleinek – a gyorsan változó piaci környezetben ért egyre több kihívásra – mi egy forrásból nyújtunk megoldást.

 

ME: Az EDMD tehát a két szomszédos szakterülethez minden szükséges szoftvereszközt ajánl. De vajon ezektől függetlenül milyen gondolatmenet vezet ma valakit arra, hogy az EDMD-hez forduljon?

 

NI: Visszakanyarodva az első kérdéshez, ha valaki azzal a problémával szembesül, hogy egy elektronikus egységet bele kell építenie egy gépészeti rendszerbe, annak mi megoldást nyújtunk: az elektronikai terveket képesek vagyunk importálni a gépészeti tervezőrendszerbe, és fordítva; a gépészeti peremfeltételeket is át tudjuk adni az elektronikai tervezőrendszernek. Ez lehetővé teszi a probléma együttes kezelését, a tervezési szempontok összehangolását.
Nagyon fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy a megoldásunk nem kényszeríti arra a felhasználót, hogy kilépjen a saját környezetéből. Mind a két szakterület a saját tervezőprogramjával dolgozhat továbbra is. Ha bármelyik együttműködő fél módosít a megoldásán, az megjelenik a másik fél rendszerében is, azaz a végleges terv a folyamatos egyeztetések során alakul ki.
Aki már szembesült azzal a problémával, hogy a legyártott NyÁK-prototípus nem fér el a megtervezett formában, tudja értékelni az általunk kínált lehetőséget. Ebben a folyamatban mi alkalmazzuk a piacvezető szoftvermegoldásokat, mint amilyen a Mentor Graphics, az a MeCodes-rendszer, amely a szakágak közötti információáramlást kezeli, vagy a Dassault Systémes PLM, CAD és szimulációs megoldásai. Ezekből az építőelemekből összeállítunk egy olyan rendszert, amelyet mi „testre szabott” iparági megoldásnak tekintünk. Ehhez hozzáadjuk azt a tapasztalatot és tudást, amit az elmúlt közel 20 év alatt a cégcsoport összegyűjtött. A szolgáltatásnak ezt a teljességét – úgy vélem – ma a hazai piacon senki más nem nyújtja.

 

ME: Milyen szemléletes példát tudna említeni?

 

NI: Az általunk „megcélzott” határterületi problémák beszédes példája a MASAT-1 projekt, amelynek egy olyan űreszköz tervezése volt a célja, amelyben a térfogat és a tömeg is szigorúan meghatározott volt. Például egy súlyszámítás minden egyes iterációs lépése két-három napig tartott csak azért, mert az elektronikai komponenseket kézzel kellett frissíteni, s bármilyen konstrukciós változtatás után „borult” az addigi eredmény. Az általunk kínált megoldás erre az évek óta fennálló problémára ad választ, jelentős tervezési időt megtakarítva.

 

ME: Van-e már olyan érdeklődés vagy futó együttműködés, ami erre a szolgáltatásra épül?

 

NI: Igen, és a szám bővül. Akár csak a legutóbbi rendezvényünket, vagy a cégcsoport más szakmai eseményeit említjük, jelentős érdeklődés érkezett be hozzánk. Ilyen szakmai megkereséseket az EDMD kezdettől fogva tapasztal, a rendezvények inkább csak „ráerősítettek”.

 

ME: Milyennek látja az EDMD piaci lehetőségeit?

 

NI: Az idén bemutatott megoldással egyedülállóak vagyunk a piacon, ami jelentős versenyelőnyt jelent számunkra. A korábbi évek tapasztalatai, az ügyféligények elemzései és a visszajelzések alapján úgy vélem, joggal lehe­tünk bizakodóak.
S bár az elektronikai és a gépészeti tervezés összekapcsolása is nagy és jövőbe mutató lépés, de a technológia afelé halad, hogy képesek legyünk az általunk elképzelt tervek virtuális ellenőrzésére egy komplett szerkezet működését vizsgálva. Így biztos vagyok abban is, hogy itt nem állt meg a folyamat.

 

ME: Értjük, hogy az EDMD nem elsősorban képviseleti célra jött létre, de azt mégis csak el kell ismerni, hogy a Mentor Graphics komoly „húzónév”, a cég presztízsének bizonyára jót tesz, hogy egy vezető világmárkát képvisel. Van-e olyan további név, ami hasonló szerepet játszik a cég erőforrásai közt?

 

NI: Számunkra legfontosabb megoldás a MeCodes, amely képes hidat képezni az Altium Designer, a Mentor Graphics, a SolidWorks és a CATIA bármilyen kombinációja között. Ha ezeket nem is mind mi képviseljük, ezek mindenképpen „húzónevek”. Ez egyben azt is jelenti, hogy nem csak azoknak tudunk megoldást kínálni, akik a Mentor Graphics-ot választják. A hangsúlyt tehát nem a márkára helyezzük, hanem az elektronikai tervezés folyamatára, amelyben ezek a szoftverek építőelemként vesznek részt. Természetesen érdekünk fűződik a Mentor Graphics értékesítéséhez, de nem kizáró ok, ha a partner más megoldást használ. Nem akarjuk, hogy bárki is kilépjen a saját környezetéből – ez értelmetlen erőfeszítés is lenne, és jelentősen korlátozná azoknak a körét, akiknek – lényegében „márka­függetlenül” – tudunk megoldást kínálni.

 

ME: Milyen „hozzáadott értékkel” járul a cég a Mentor Graphics-kép­viselethez?

 

NI: Komplex megoldást nyújtunk, amibe beletartozik a műszaki támogatás, a betanítás, az integráció, és minden a termékkel kapcsolatos kérdés, a háttérben a Mentor Graphics teljes támogatásával. Egy ilyen komplex tudással kisebb ügyfeleinknek segíthetünk abban, hogy magasabb szinten oldják meg elektronikai tervezési problémáikat, a nagyobbaknak pedig a továbblépéshez adunk eszközöket. Ide tartozik például az áramkörök számítógépes szimulációja, amelyhez éppen a Mentor Graphics kínál az általános tervezési folyamatba integrált eszközöket. Ha már a műszaki támogatásnál tartunk, komoly erősségünk, hogy például a BME Elektronikus Eszközök Tanszékével szoros együttműködést építettünk ki. A közreműködésükkel akár a nagyon „elméletigényes” problémák megoldásába is bátran belevág­hatunk.

 

Tóth Ferenc

 

 

Még több EDMD Solutions

 

Címkék: Mentor Graphics | PADS | NyÁK-tervezés | CAD