magyar elektronika

E-mail cím:*

Név:

{a-feliratkozással-elfogadja-az-adl-kiadó-kft-adatvédelmi-és-adatkezelési-tájékoztatóját-1}

HT-Eurep Altium vezetekAz elektronikai terméktervezés egyik „élő standardja” az Altium Designer. Az elmúlt években ennek jelentősebb verziófrissítései teljesen változó, előreláthatatlan és esetleges időpontokban történtek. A piaci nyomás, illetve a program dinamikus fejlődése azonban megkövetelte a módszeres és kiszámítható verzióütemezés bevezetését. Ennek a – ma már jól követhető – programnak a részeként jelent meg az Altium Designer új változata.

.

 

Akár új „főverziónak" is megfelel a soros „évközi” változat

A szoftverfejlesztés „örök igazsága”, hogy azt befejezni soha, legfeljebb abbahagyni lehet. Különösen igaz ez a mérnöki munkát támogató szoftvereszközökre, amelyeknél nem csak a meglevő funkciók tökéletesítése, hanem sokkal inkább a gyakorlat követelményeihez való mind jobb alkalmazkodást segítő új funkciók bevezetése is indokolja az újabb változatok rendszeres kibocsátását. A „rendszeresség” az Altium Designer esetében tavaly október óta a szó szoros értelmében értendő, amióta a cég – a 14. verzióval kezdődően – bevezette, hogy kora nyáron, illetve ősz végén bocsát ki jelentősebb változásokat, főként bővítéseket tartalmazó verziókat. A most soron levő 14.3-as mellékverzió azonban akár egy új „főverziónak” is megfelelne, annyi új funkcióval látták el a program fejlesztői.

 

HT-Eurep Altium vezetek

 

Arra nem is vállalkozhatunk, hogy teljes terjedelmükben, hiánytalanul bemutassuk ezeket a bővítéseket, amelyeket teljes részletességgel az Altium Designer szoftver hivatalos honlapján találhat meg az olvasó.

  • Huzalozási újítások. A már meglévő vezetékhuzal igazításán jelentős finomításokat végeztek a fejlesztők, ezért a jövőben az utólagos korrekciók sokkal gördülékenyebben végezhetők el. Nem csak a huzalok, hanem a már meglévő viák igazításán is javítottak. A program nem generál többé felesleges vezetékszakaszokat, illetve furcsa vezetéktöréseket, rövidzárakat, amikor a felhasználó a már bekötött via helyét kívánja megváltoztatni.

  • Variáns-támogatás. A felhasználók által eddig is gyakran használt variánskezelési funkció magasabb szintre lépett azáltal, hogy az új verziótól kezdve immár az egyes alkatrészeket más alkatrészekkel is helyettesíthetjük a különböző variánsainkban.

  • Bekötött alkatrész húzása. A régi verziók során sok gondot okozott a kapcsolásirajz-szerkesztőben a már bekötött alkatrészek áthelyezése, mert előfordult, hogy egyes vezetékek megszakadtak, összeakadtak vagy rövidre záródtak. Ez többé már nem jelentkezik, az új „lépcsős” rendszernek köszönhetően, amely az áthelyezés során párhuzamosan tartja a bekötött vezetékeket. Ezen kívül a vezetékhez tartozó objektumok (mint például a Net Label-ek vagy a Direktívák) szintén követik a vezetéket a mozgatás során. Még egy fontos javítás történt a kapcsolásirajz-szerkesztőben: az egyes vezetékek immár szakaszonként is törölhetők, ellenben a korábban megszokott „egész vezetékes” törléssel.

  • Vezetékhossz hangolása. Az egyes vezetékek (differenciális vezetékek) hosszát korábban is lehetett szabályozni, azonban azt a program a beállításainknak megfelelően, automatikusan hozta létre. Az új verzióban a kész „tuningolt” szakaszt még kedvünkre igazíthatjuk a legmegfelelőbb elhelyezés, gyártás érdekében.

  • Poligon-kitöltés. A poligon-kitöltés is megváltozott, nevezetesen a poligon a korábbi két állapottal ellentétben kapott egy harmadik, ún. „kitöltetlen” állapotot. Ebben az esetben a poligonunknak csak a körvonala marad meg, amelyből tudhatjuk, hogy éppen hol használunk poligont anélkül, hogy ismét vissza kéne állítanunk azt. Ennek természetesen az is nagy előnye, hogy sokkal átláthatóbb lesz a NyÁK, hiszen a poligon nem fedi el többé az egyéb rétegeket illetve neteket. Egy másik fontos kiegészítő funkció az újrarajzolási eljárás beállításának lehetősége, aminek révén a továbbiakban rajtunk múlik, hogy a program egy kis változtatás után mindig újrarajzolja a poligont, vagy sem, illetve mindig rákérdezzen-e annak lehetőségére.  

  • Via árnyékolás. Azoknak, akik a nagyfrekvenciás tervezéshez további funkciókat vártak, örömmel mutatjuk be a „Via árnyékolás” funkciót, amellyel csökkenthető az áthallás és más elektromágneses zavarjelenségek.

A fentieken túl még számos egyéb, meghatározó újítást vezettek be a fejlesztők. Ilyenek az új footprintek, importer-fejlesztések, új funkciók az anyagjegyzék- (BOM-) beállítások során. A részletes funkcióösszegzéseket az érdeklődők megtekinthetik a honlapon, ahol az új funciók némelyikét magyarázó videók is szemléletessé teszik.

Nem vitás, hogy a program ismét meghatározó funkciókkal gazdagodott, és az sem kétséges, hogy ezeket nagy részben a felhasználók és az ipar által támasztott elvárások, igények szülték. Ezek a változtatások is jól jelzik, hogy az Altium egy olyan szoftverrel akarja kiszolgálni a fejlesztőket, amellyel a legkevesebb idő és energia befektetésével tudják megvalósítani elképzeléseiket, hiszen csúcstechnológiájú terméket csak csúcstechnológiájú szoftverrel lehet hatékonyan megteremteni!

 

Szerző: Tokovics Ákos

 

HT-Eurep Electronic Kft.
Tokovics Ákos
1037 Budapest, Montevideó u. 3/A
Tel.: +36 1 339 5219
Mobil: +36 30 425 7235
E-mail: akos.tokovics@hteurep.hu
www.hteurep.hu

Még több HT-Eurep

 

Címkék: Altium | Altium Desinger | PCB |